Dobândirea Cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere

Cetăţenii străini, născuţi pe teritoriul Republicii Moldova (sau care au unul dintre părinţi, bunei născuţi pe teritoriul statului nostru) şi care domiciliază legal şi obişnuit în străinătate, pot dobândi cetăţenia Republicii Moldova prin recunoaştere.

Oferta

Echipa documente. md vă poate oferi consultanţă în dobândirea Cetăţeniei Republicii Moldova.

Acte necesare

 • Cererea solicitantului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular)
 • Autobiografia (va conţine informaţii despre data şi locul naşterii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupaţia şi locul de trai)
 • Două fotografii color, 35 × 45 mm
 • Certificatul de naştere
 • Paşaportul intern şi cel pentru călătorii în străinătate, în original şi 2 copii
 • Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ. în cazul divorţului, doamnele prezintă extrasul din Registrul de căsătorie
 • Certificatul de naştere a copiilor (în cazul copiilor cu vârsta de până la 18 ani)
 • Certificatul de naştere a părinţilor sau bunicilor. În cazul persoanelor decedate se prezintă şi certificatul de deces
 • Cazierul judiciar din ţara de domiciliere
 • Cazierul judiciar din Republica Moldova
 • Bonul de plată a taxei de stat, achitat la MAEIE sau în misiunea diplomatică a RM peste hotare.

Important

Cererea şi autobiografia solicitantului de cetăţenie se vor completa în limba moldovenească sau rusă. Documentele perfectate în alte limbi decât moldovenească sau rusă urmează a fi prezentate cu traducere autentificată notarial în una din aceste limbi.

Consultare prin e-mail