Recunoaşterea hotărîrilor judecătoreşti emise de Republica Moldova în România

Cetăţenii români cu domiciliul permanent în România, cât şi în străinătate, sunt obligaţi să înregistreze hotărârile judecătoreşti emise de Republica Moldova pe teritoriul României.

Oferta

Echipa Documente.md vă poate oferi consultanţă şi asistenţă în vederea recunoaşterii hotărîrilor judecătoreşti la Tribunalele din România. Recunoaşterea se face de către Tribunalul ultimului loc de domiciliu avut în ţară (România) sau la Tribunalul Bucureşti, în cazul când persoanele sunt cu domiciliul în străinătate (Republica Moldova).

Pentru a benificia de recunoaşterea hotărîrii judecătoreşti trebuie să se îndeplinească următoarele condiţii

  • hotărîrea a cărei recunoaştere se solicită trebuie să fie definitivă şi irevocabilă;
  • instanţa care a pronunţat-o a avut, potrivit legii menţionate, competenţa să judece procesul;
  • trebuie să existe reciprocitate în ceea ce priveşte efectele hotărârii străine între România şi statul instanţei care a pronunţat hotărârea.

Acte nesesare

  • copia hotărârii străine;
  • copia dovezii de înmânare a citaţiei şi al actului de sesizare, comunicate părţii care a fost lipsă în instanţa străină;
  • buletinul de identitate;
  • procură.

Nota

Procedura de recunoaştere a Hotărârilor Judecătoreşti se înregistrează în termen de 60 de zile. În cazul Hotărârilor Judecătoreşti privind copiii minori, perfectarea actelor româneşti nu este posibilă fară recunoaşterea ulterioară a acestora.

Consultare prin e-mail