+373 22 00-55-55 +373 60 13-31-13

Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal

Această Politică de confidențialitate pentru datele cu caracter personal (în continuare — Politica de confidențialitate) se aplică tuturor informațiilor care pot fi primate de site-ul web Documente.md (în continuare — Centrul unic de documente Documente.md) situat pe numele de domeniu documente.md (precum și subdomeniile sale) despre Utilizator în timp ce folosește site-ul web documente.md (precum și subdomeniile sale), programele și produsele sale.

 1. Definiția termenilor

  1. În această politică de confidențialitate sunt utilizați următorii termeni:
   1. “Administrarea site-ului” (denumită în continuare “Administrația”) — angajații autorizați să gestioneze site-ul Documente.md, acționând în numele Documente.md, care organizează și (sau) prelucrează datele cu caracter personal și, de asemenea, determină scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, componența datelor cu caracter personal supuse prelucrării, acțiuni (operațiuni) efectuate cu datele cu caracter personal.
   2. “Date personale” — orice informații referitoare direct sau indirect la o persoană specifică sau identificabilă (subiectul datelor cu caracter personal).
   3. “Prelucrarea datelor cu caracter personal” — orice acțiune (operație) sau un set de acțiuni (operații) efectuate folosind instrumente de automatizare sau fără utilizarea unor astfel de instrumente cu date cu caracter personal, inclusiv colectare, înregistrare, sistematizare, acumulare, stocare, clarificare (actualizare, modificare), extragerea, utilizarea, transferul (distribuția, furnizarea, accesul), depersonalizarea, blocarea, ștergerea, distrugerea datelor cu caracter personal.
   4. “Confidențialitatea datelor cu caracter personal” este o cerință obligatorie pentru Operator sau altă persoană care a obținut acces la datele cu caracter personal pentru a împiedica difuzarea acestora fără consimțământul subiectului datelor cu caracter personal sau alte motive legale.
   5. “Site-ul Documente.md” este o colecție de pagini web interconectate situate pe internet la o adresă unică (URL): documente.md, precum și subdomeniile sale.
   6. “Subdomeniile” sunt pagini sau un set de pagini situate pe domenii de nivelul trei aparținând site-ului Documente.md, precum și alte pagini temporare, în partea de jos a cărora se află informațiile de contact ale Administrației
   7. “Utilizatorul site-ului Documente.md” (denumit în continuare “Utilizatorul”) este o persoană care are acces la site-ul Documente.md prin internet și folosește informațiile, materialele și produsele site-ului Documente.md.
   8. “Cookie-uri” este o mică bucată de date trimise de un server web și stocate pe computerul unui utilizator, pe care clientul web sau browserul web le trimite serverului web de fiecare dată într-o cerere HTTP atunci când încearcă să deschidă pagina site-ului corespunzător.
   9. “Adresă IP” este o adresă de rețea unică a unui nod dintr-o rețea de calculatoare prin care utilizatorul are acces la Centrul unic de documente.
   10. “Produs” — un produs pe care Utilizatorul îl comandă pe site și îl plătește prin intermediul sistemelor de plată.
 2. Dispoziții generale

  1. Utilizarea site-ului Documente.md de către Utilizator înseamnă acceptarea acestei Politici de confidențialitate și a condițiilor de prelucrare a datelor personale ale Utilizatorului.
  2. În caz de dezacord cu termenii politicii de confidențialitate, utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea site-ului Documente.md.
  3. Această politică de confidențialitate se aplică site-ului web Documente.md. Centrul unic de documente nu controlează și nu este responsabil pentru site-urile terților pe care utilizatorul le poate accesa pe linkurile disponibile pe site-ul Documente.md.
  4. Administrația nu verifică exactitatea datelor cu caracter personal furnizate de Utilizator.
 3. Subiectul politicii de confidențialitate

  1. Această Politică de confidențialitate stabilește obligațiile Administrației pentru nedivulgare și asigurarea protecției confidențialității datelor cu caracter personal pe care Utilizatorul le oferă la cererea Administrației la înregistrarea pe site-ul Documente.md, la abonarea la un buletin informativ prin e-mail sau la plasarea unei comenzi.
  2. Datele personale permise pentru prelucrare în temeiul prezentei politici de confidențialitate sunt furnizate de utilizator prin completarea formularelor de pe site-ul Documente.md și includ următoarele informații:
   1. prenumele, numele, patronimicul utilizatorului;
   2. Numărul de telefon de contact al utilizatorului;
   3. adresa de e-mail (e-mail);
   4. Locul de reședință al utilizatorului (dacă este necesar);
   5. adresa de livrare a Bunurilor (dacă este necesar) 3.2.6. fotografie (dacă este necesar).
  3. Centrul unic de documente protejează datele care sunt transmise automat la vizitarea paginilor:
   • Adresa IP;
   • informații din cookie-uri;
   • informații despre browser;
   • timpul de acces;
   • referrer (adresa paginii anterioare).
   1. Dezactivarea cookie-urilor poate duce la imposibilitatea de a accesa părți ale site-ului care necesită autorizare.
   2. Centrul unic de documente colectează statistici privind adresele IP ale vizitatorilor săi. Aceste informații sunt utilizate pentru a preveni, identifica și rezolva probleme tehnice.
  4. Orice alte informații personale nespecificate mai sus (istoricul vizitelor, browserele utilizate, sistemele de operare etc.) sunt supuse stocării și neproliferării fiabile, cu excepția cazului în care se prevede în clauze. 5.2. și 5.3. din această politică de confidențialitate.
 4. Scopul colectării informațiilor personale ale utilizatorului

  1. Datele personale ale Utilizatorului pot fi utilizate de Administrație în următoarele scopuri:
   1. Identificarea utilizatorului înregistrat pe site-ul Documente.md pentru autorizarea sa ulterioară, efectuarea comenzii și alte acțiuni.
   2. Oferirea de către utilizator a accesului la date personalizate de pe site-ul Documente.md.
   3. Stabilirea de feedback cu Utilizatorul, inclusiv trimiterea de notificări, cereri privind utilizarea site-ului Documente.md, furnizarea de servicii și procesarea cererilor și aplicațiilor de la Utilizator.
   4. Determinarea locației utilizatorului pentru a asigura securitatea, pentru a preveni frauda.
   5. Confirmarea exactității și deplinătății datelor cu caracter personal furnizate de Utilizator.
   6. Crearea unui cont pentru utilizarea unor părți ale site-ului Documente.md, dacă utilizatorul a fost de acord să creeze un cont.
   7. Notificări ale utilizatorilor prin e-mail.
   8. Asigurarea utilizatorului cu asistență tehnică eficientă în caz de probleme legate de utilizarea site-ului Documente.md.
   9. Furnizarea Utilizatorului, cu acordul său, de oferte speciale, informații despre prețuri, buletine informative și alte informații în numele site-ului Documente.md.
   10. Implementarea activităților de publicitate cu acordul Utilizatorului.
 5. Metode și condiții de prelucrare a informațiilor personale

  1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului se efectuează fără nici o limită de timp, în orice mod legal, inclusiv în sistemele de informații cu date personale folosind instrumente de automatizare sau fără a utiliza astfel de instrumente.
  2. Utilizatorul este de acord că Administrația are dreptul de a transfera date cu caracter personal către terți, în special servicii de curierat, organizații poștale (inclusiv electronice), operatori de telecomunicații, numai în scopul îndeplinirii comenzii Utilizatorului plasată pe site-ul Documente.md, inclusiv livrarea Bunurilor , documentație sau mesaje e-mail.
  3. Datele personale ale Utilizatorului pot fi transferate autorităților publice autorizate ale Republicii Moldova numai pe baza și în modul stabilit de legislația Republicii Moldova.
  4. În cazul pierderii sau dezvăluirii datelor cu caracter personal, Administrația are dreptul de a nu informa Utilizatorul despre pierderea sau dezvăluirea datelor cu caracter personal.
  5. Administrația ia măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja informațiile personale ale Utilizatorului de accesul neautorizat sau accidental, distrugerea, modificarea, blocarea, copierea, distribuirea, precum și de alte acțiuni ilegale ale terților.
  6. Administrația, împreună cu Utilizatorul, ia toate măsurile necesare pentru a preveni pierderile sau alte consecințe negative cauzate de pierderea sau divulgarea datelor personale ale Utilizatorului.
 6. Drepturile și obligațiile părților

  1. Utilizatorul are dreptul:
   1. Să ia o decizie liberă de a furniza datele sale personale necesare pentru utilizarea site-ului Documente.md și să consimtă la prelucrarea acestora.
   2. Să actualizeze, să completeze informațiile furnizate despre datele personale în cazul modificării acestor informații.
   3. Utilizatorul are dreptul de a primi informații de la Administrație cu privire la prelucrarea datelor sale personale, dacă un astfel de drept nu este limitat în conformitate cu legile federale. Utilizatorul are dreptul să solicite de la Administrație clarificarea datelor sale personale, blocarea sau distrugerea acestora dacă datele cu caracter personal sunt incomplete, învechite, inexacte, obținute ilegal sau nu sunt necesare în scopul declarat al prelucrării, precum și să ia măsurile prevăzute de lege pentru a-și proteja drepturile.
  2. Administrația este obligată:
   1. Să folosească informațiile primite numai în scopurile specificate în clauza 4 a prezentei politici de confidențialitate.
   2. Să asigure stocarea în secret a informațiilor confidențiale, să nu dezvăluie fără permisiunea prealabilă scrisă a utilizatorului și, de asemenea, să nu vândă, să nu schimbe, să nu publice sau să dezvăluie în alte moduri posibile datele personale transferate ale utilizatorului, cu excepția cl. 5.2 și 5.3. din această politică de confidențialitate.
   3. Să ia măsuri de precauție pentru a proteja confidențialitatea datelor personale ale Utilizatorului în conformitate cu procedura utilizată de obicei pentru a proteja acest tip de informații în tranzacțiile comerciale existente.
   4. Să blocheze datele cu caracter personal legate de Utilizatorul relevant din momentul contactării sau solicitării Utilizatorului, sau a reprezentantului său legal sau a organului autorizat pentru protecția drepturilor subiecților datelor cu caracter personal pentru perioada de verificare, în cazul dezvăluirii datelor cu caracter personal inexacte sau a acțiunilor ilegale.
 7. Responsabilitățile părților

  1. În cazul pierderii sau dezvăluirii informațiilor confidențiale, administrația nu este responsabilă dacă aceste informații confidențiale:
   1. Au devenit domeniu public înainte de pierderea sau dezvăluirea acestora.
   2. Au fost primite de la o terță parte până când a fost primit de către Administrația Resursei.
   3. Au fost dezvăluite cu acordul utilizatorului.
  2. Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru respectarea cerințelor legislației Federației Ruse, inclusiv a legilor privind publicitatea, protecția drepturilor de autor și a drepturilor conexe, protecția mărcilor comerciale și a mărcilor de servicii, dar fără a se limita la cele de mai sus, inclusiv responsabilitatea deplină pentru conținutul și forma materialelor.
  3. Utilizatorul recunoaște că responsabilitatea pentru orice informație (inclusiv, dar fără a se limita la: fișiere de date, texte etc.), la care ar putea avea acces ca parte a site-ului web Documente.md, este asumată de persoana care a furnizat astfel de informații.
  4. Utilizatorul este de acord că informațiile furnizate acestuia ca parte a site-ului web Documente.md pot face obiectul proprietății intelectuale, ale cărui drepturi sunt rezervate și aparțin altor Utilizatori, parteneri sau agenți de publicitate care postează astfel de informații pe site-ul Documente.md. Utilizatorul nu are dreptul să efectueze modificări, să închirieze, să transfere ca împrumut, să vândă, să distribuie sau să creeze lucrări derivate pe baza unui astfel de Conținut (în totalitate sau parțial), cu excepția cazului în care astfel de acțiuni au fost autorizate în scris în mod expres de către proprietarii unui astfel de Conținut în conformitate cu termenii unui acord separat.
  5. În ceea ce privește materialele text (articole, publicații care sunt disponibile gratuit publicului pe site-ul Documente.md), distribuția acestora este permisă, cu condiția să se acorde un link către Centrul unic de documente.
  6. Administrația nu este responsabilă față de Utilizator pentru orice pierdere sau deteriorare suferită de Utilizator ca urmare a ștergerii, eșecului sau incapacității de a salva orice Conținut și alte date de comunicare conținute pe site-ul Documente.md sau transmise prin intermediul acestuia.
  7. Administrația nu este responsabilă pentru pierderile directe sau indirecte suportate din cauza: utilizării sau incapacității de a utiliza site-ul sau a serviciilor individuale; acces neautorizat la comunicările Utilizatorului; declarațiile sau comportamentul oricărei terțe părți de pe site.
  8. Administrația nu este responsabilă pentru orice informații postate de utilizator pe site-ul Documente.md, inclusiv, dar fără a se limita la: informații protejate prin drepturi de autor, fără acordul expres al proprietarului drepturilor de autor.
 8. Soluționarea litigiilor

  1. Înainte de a merge în instanță cu o cerere pentru litigii care decurg din relația dintre Utilizator și Administrație, este obligatorie depunerea unei cereri (o propunere scrisă sau o propunere electronică de soluționare voluntară a litigiului).
  2. Destinatarul cererii în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii, în scris sau în formă electronică, notifică solicitantul cererii cu privire la rezultatele examinării cererii.
  3. Dacă nu se ajunge la un acord, litigiul va fi sesizat către Curtea de Arbitraj Chișinău.
  4. Legislația actuală a Federației Ruse se aplică acestei Politici de confidențialitate și relației dintre Utilizator și Administrație.
 9. Condiții suplimentare

  1. Administrația are dreptul de a aduce modificări acestei politici de confidențialitate fără consimțământul utilizatorului.
  2. Noua Politică de confidențialitate intră în vigoare din momentul publicării pe site-ul Documente.md, cu excepția cazului în care se prevede altfel în noua ediție a Politicii de confidențialitate.
  3. Orice sugestii sau întrebări referitoare la această politică de confidențialitate trebuie raportate la: support@documente.md
  4. Politica de confidențialitate actuală este postată pe pagina de la https://documente.md/rules.html

Actualizat: 15 noiembrie 2020, Or. Chișinău.

Consultare prin telefon