Supralegalizarea actelor emise de organele statului Român

Prin supralegalizarea actelor se înţelege o formalitate prin care agenţii diplomatici ai ţării pe teritoriul căreia actul urmează să fie prezentat atestă veridicitatea semnăturii, autenticitatea sigiliului şi a ştampilei.

În procedura legalizării consulare Ministerul Justiţiei este responsabil pentru legalizarea autenticităţii consulare, legalizarea autenticităţii judecătorului şi a ştampilei de pe deciziile consulare.

Supralegalizarea este cerută de un şir de ţări care nu au încheiat acorduri bilaterale, nefiind membre la Convenţia de la Haga (Quatar, Kuweit, Emiratele Arabe, etc).Urmînd ca în final documentele să poarte viza din partea ambasadelor şi consulatelor statelor în cauză.

Procedura de recunoaştere a documentelor oficiale în ţări nemembre Haga se numeşte supralegalizarea. Spre deosebire de apostilare, supralegalizarea documentelor pentru ţările nemembre Haga presupune un traseu cu un număr mult mai mare de vize şi certificări din partea instituţiilor române implicate.

Oferta

Echipa Documente.md vă poate oferi consultantă şi asistenţă în vederea supralegalizării actelor de orişice gen. Traseul actelor presupune vize de la Ministerul Învăţămîntului, Registrul Comerţului, Ministerul Justiţiei, Ministerul de Externe etc.

Principalele state care cer procedura de supralegalizare sînt: Qatar, Kuweit, Emiratele Arabe, Germania etc.

Nota

Traducerile trebuie să fie făcute de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei, fiind totodată specializat în diferite domenii (juridic, economic, tehnic etc).

Important

Persoanele care se află în afara Republicii Moldova pot beneficia de serviciile companiei perfectînd o procură la Consulatul Republicii Moldova sau la un Notar din ţara în care se află ( în cazul Notarului va mai fi nevoie să apostilaţi procura, unii notari prestează şi acest serviciu).

Consultare prin e-mail