Apostilarea actelor emise de Republica Moldova

Apostila — reprezintă o confirmare, prin ştampila unei anumite autorităţi, pentru a atesta veridicitatea semnăturii sau după caz autenticitatea sigiliului şi a ştampilei, aplicate pe documentele eliberate într-un stat, care urmează a fi utilizate într-o altă ţară.

Oferta

Echipa Documente.md vă oferă asistenţă la procedura de apostilare pentru următoarele acte:

  • actele de stare civilă eliberate dupa 24 februarie 1998 şi duplicatele actelor de stare civilă,cu excepţia certificatelor de deces, eliberate în termen de 3 luni până la prezentarea actelor pentru aplicarea apostilei;
  • caziere judiciare emise de Ministerul Afacerilor Interne;
  • acte de studii, eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în modul stabilit de legislaţie care se vor prezenta însoţite de confirmare de la instituţia de învăţămînt care a eliberat actul de studiu sau de la Ministerul Educaţiei;
  • acte notariale;
  • hotărâri judecătoreşti şi alte acte care emană de la autorităţi judiciare, inclusiv instanţe judecătoreşti, organe ale procuraturii, grefieri sau executori judecătoreşti;
  • adeverinţe eliberate de Casa Naţională de Asigurări Sociale care atestă vechimea în muncă;
  • adeverinţe medicale eliberate de Centrul medical specializat pentru examinarea medicală a emigranţilor şi imigranţilor şi Centrul naţional ştiinţifico-practic de medicină preventivă / Centrul de profilaxie şi combatere SIDA;
  • alte acte eliberate de organele oficiale ale Republicii Moldova pe numele persoanelor fizice şi juridice care cad sub incidenţa art.1 al Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiate la Haga la 5 octombrie 1961.

Acte primare

  • buletin de identitate
  • actul pentru aplicarea apostilei.

Important

Persoanele care se află în afara Republicii Moldova pot beneficia de serviciile companiei perfectând o procură la Consulatul Republicii Moldova sau la un Notar din ţara în care se află (în cazul Notarului va mai fi nevoie să apostilaţi procura, unii notari prestează şi acest serviciu).

Consultare prin e-mail