Sunați acum: +373 22 005-555
Pregătirea dosarului pentru redobândirea cetățeniei române

Vă reamintim că restabilirea cetățeniei române este dreptul legal al tuturor cetățenilor care au legătură de rudenie directă cu a 3-a generație născută în România Mare, până la 28 iunie 1940.

Dacă sunteți determinat/ă să redobândiți cetățenia română va trebui să începeți colectarea documentelor necesare și, în special, va trebui să vă asigurați că aveți temeiul legal pentru a face acest lucru.

Lucrul cu documentele este o sarcină dificilă și este esențial să nu fie admise greșeli, de aceea trebuie să verificați autenticitatea documentelor, să găsiți actele pierdute sau să certificați corect copiile.

Pentru ca să fiți siguri că totul este organizat conform legii în vigoare, aveți nevoie de asistența unei companii competente și cu o experiență vastă de lucru în domeniu. Documentele procesate corespunzător cresc șansele de obținere a unui pașaport UE pentru tine și familia ta.

Documente pentru cetățenia română

Originalele documentelor necesare redobândirii cetățeniei române, trebuie să fie furnizate personal la instituția ANC din România.

Important! Niciun un document inclus în dosarul pentru redobândire nu se admite să fie laminat în momentul depunerii. Dacă dispuneți de un astfel de document, atunci trebuie să solicitați un duplicat al acestuia cu un sigiliu albastru, document care poate fi autentificat în mod vizual la primirea documentelor.

Documentele necesare pentru a fi prezentate, se constată în dependență de caz. Pentru buna executare a acestui proces veți avea nevoie de o expertiză veridică și actuală, iar noi suntem gata să vă asistăm pe întreg parcursul acestui proces.

Ce documente trebuie furnizate în avans?

 • pașaportul străin și buletinul;
 • certificatul de naștere;
 • certificatul de căsătorie;
 • certificatul de naștere/căsătorie al părinților;
 • certificatul de naștere / căsătorie / deces al bunicilor;
 • certificatul de naștere / căsătorie / deces al străbunicilor.

Dacă temeiul dvs. de redobândire este bunicul sau bunica, atunci vă limitați la actele lor, fără actele străbunicilor. Același lucru este valabil și în cazul în care rădăcina legală este reprezentată de către părinți, vă limitați doar la actele acestora.

Dacă certificatele de naștere, căsătorie, divorț sunt pierdute, atunci toate aceste documente pot fi obținute prin solicitarea și primirea duplicatelor de la oficiul stării civile sau prin intermediul unei persoane autorizate prin procură.

Compania Documente.md oferă servicii complexe privind primirea/restabilirea documentelor, prin procură, de la arhivele și oficiile de registru ale Republicii Moldova Și România.

 • 2 fotografii color 3,5 cm x 4,5 cm;
 • pașaport în original+ copie certificată (cu o traducere notarială în limba română, dacă este necesar);
 • buletin în original+ copie certificată (cu o traducere notarială în limba română, dacă este cazul);
 • un cazier judiciar eliberat de autoritățile țării de cetățenie originală a solicitantului, în original și cu o traducere notarială în limba română, dacă este cazul;
 • documente privind starea civilă a solicitantului (certificate de naștere, căsătorie sau divorț) în original+ copii legalizate;
 • documentele privind starea civilă a rudelor (copii minori, părinți, bunici și străbunicii), foști cetățeni români + copii legalizate traducere certificată în limba română, dacă este necesar);
 • documente privind starea civilă în original și în copii legalizate pentru copiii minori ai solicitantului și cu traducere în limba română, legalizate, dacă este cazul;
 • consimțământul părinților de a dobândi cetățenia română de către minori, emis sub formă de declarație certificată de un notar (cu o traducere notarială în limba română, dacă este cazul);
 • consimțământul minorilor în vârstă de peste 14 ani pentru a dobândi cetățenia română eliberată sub forma unei declarații notariale în prezența părintelui (cu o traducere notarială în limba română, dacă este necesar).

Important! Având în vedere prevederile art. 15^1 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 06.12.2021, toate actele furnizate în dosar trebuie să fie apostilate.

Depunerea documentelor pentru obținerea cetățeniei românești

Unde solicit redobândirea cetățenia română?

Cererile sunt depuse la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României în țara de reședință a solicitantului.

Cererile pot fi depuse și la Agenția Națională pentru Cetățenie (ANC) din București sau la oficiile teritoriale de ANC din Iași.

Pentru a depune dosarul veți avea nevoie de o înregistrare online. Specialiștii noștri vor face acest lucru pentru dvs.

Documentele vor fi aranjate conform prevederilor Autorității Naționale pentru Cetățenie într-o mapă specială. Toate cererile sunt depuse personal, iar toate documentele trebuie să fie prezentate în original. Dacă cel puțin un document lipsește, cererea de redobândire va fi respinsă.

Solicitanții (cetățenii străini care nu sunt membri ai UE / SEE / Confederația Elvețiană) trebuie să atașeze la dosar o simplă copie a unei pagini din pașaport, care poartă viza și/sau sigiliul aplicat de punctele de frontieră la intrarea în țară, în cazul cetățenilor din țări pentru care nu este necesară viză.

În cazul cetățenilor din alte țări care dețin un permis de ședere eliberat de unul dintre statele UE / SEE / Confederația Elvețiană, trebuie să se atașeze și o copie legalizată a permisului de ședere.

Specialistul Documente.md care se va ocupa de cazul dvs. va pregăti actele necesare, vă va oferi expertiza condiționată de experiență și vă va îndruma la următoarele etape și proceduri. Toți experții noștri vorbesc limba română și rusă.

Însoțirea avocatului Documente.md la depunerea cererii de redobândire a cetățeniei române

Motive pentru care se recurge la această metodă

 • necunoașterea perfectă a limbii române;
 • însoțirea VIP;
 • incapacitatea de a explica de ce ați colectat anume acest set de documente;
 • neacceptarea unor documente din dosarul dvs., din motive necunoscute;

Pentru liniștea dvs., veți avea un consultant personal de la Call Center și un manager care se va ocupa de documentele dvs. de la bun început și până la primirea pașaportului românesc.

Apelați-ne. +373 60 133-113 WhatsAPP, Telegram
+373 22 005-555 Call Center

Sau lăsați-ne o solicitare și veți primi informații detaliate și sigure, care vă vor permite chiar să vă sfătuiți și rudele, și cunoscuții cu privire la procesul de obținere al cetățeniei române.

Articolul a fost util?
Evaluări totale: .
Evaluarea dvs.: .
Documente.md
Solicită apel
Sunteți interesat de obținerea actelor românești? Solicitați un apel.
Sending...