Sunați acum: +373 22 005-555
Apostilarea actelor româneşti la tribunalele din România

Începând cu 16 martie 2001 România a aderat la Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961,

Convenţie privind suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine. Conform Convenţiei de la Haga din 1961, autorităţile române competente să aplice apostila sunt: tribunalele şi prefecturile.

Se aplică apostila pe următoarele categorii de acte oficiale române

 • hotărâri judecătoreşti (în original/copie legalizată) emise de instanţele judecătoreşti române;
 • acte notariale (de exemplu: declaraţii notariale, copii legalizate de pe înscrisuri, traduceri legalizate ale unor acte);
 • actele originale/copii legalizate care emană de la un executor judecătoresc actele originale emise de Registrul Comerţului, semnate clar şi emise cu antetul Ministerului Justiţiei;
 • certificate de naştere, în original, emise după 01.01. 1998;
 • certificate de căsătorie, în original, emise după 01.01.1998;
 • certificate de deces, în original, emise după 01.01.1998 (Notă: actele de stare civilă emise înainte de 1998 trebuie schimbate cu altele noi);
 • certificate de cazier judiciar, certificate de cazier auto, în original, eliberate cu cel mult 6 luni în urmă, de la secţia de poliţie în care solicitantul este domiciliat sau de la Inspectoratul General al Poliţiei;
 • certificate de rezidenţă fiscală redactate atât în limba română cât şi engleză, în original, eliberate de administraţiile finanţelor publice din sectoarele 1-6;
 • adeverinţe prin care se atesta domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român, în original, eliberate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor;
 • adeverinţe privind componenţa familiei, în original, eliberate de Direcţiile Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor din sectoarele 1-6.

Acte necesare pentru apostilare sunt

 • actul ce trebuie apostilat în original;
 • copia actului de identitate al persoanei;
 • contract de prestare-servicii.

Oferta

Vă putem oferi servicii de Apostilare în Bucureşti, cât şi în alte judeţe din România.

 • în termen de 5 zile lucrătoare;
 • se apostilează actul original, cât şi traducerea.

Important

Persoanele care se află în afara Republicii Moldova pot beneficia de serviciile companiei perfectând o procură la Consulatul Republicii Moldova sau la un Notar din ţară în care se află (în cazul Notarului va mai fi nevoie să apostilaţi procura, unii notari prestează şi acest serviciu).

Articolul a fost util?
Evaluări totale: .
Evaluarea dvs.: .
Documente.md
Solicită apel
Sunteți interesat de obținerea actelor românești? Solicitați un apel.
Sending...