Sunați acum: +373 22 005-555
Transcrierea documentelor în registrul de stare civilă român

Următorul pas după depunerea Jurământului de credință și obținerea dovezii de cetățenie este înregistrarea certificatului de naștere în Registrul de Stare Civilă din România, proces în urma căruia solicitantului i se atribuie un cod numeric personal (CNP).

Procedura de transcriere se aplică și pentru certificatul de căsătorie, de naștere a copiilor (dacă este cazul).

Informație utilă: CNP — un cod unic personal, format din 13 cifre, care este introdus în baza de date a Ministerului Afacerilor Interne al României.

În baza acestui cod se pot afla informații despre cetățenii români, informații precum data nașterii, sexul, domiciliul. Acest număr de identificare va fi înregistrat pe certificatul de naștere și nu va suferi schimbări pe parcurs.

Conform legislației române, cererea pentru transcrierea certificatului de naștere trebuie înregistrată în maxim 90 de zile de la depunerea Jurământului. Ulterior, în baza acestui act se va obține un certificat de căsătorie/divorț, un buletin și/sau un pașaport românesc.

Transcrierea certificatului de naștere român

Procedura de perfectare

Pentru transcrierea unui certificat de naștere este nevoie să depuneți, personal, pachetul de documente solicitat sau în baza unei procuri, în dependență de caz. Depunerea dosarului de transcriere în România se efectuează în orice oficiu de stare civilă sau în Consulatele românești.

Unde și cum să vă înscrieți pentru depunerea pachetului de documente?

Pentru persoanele care decid să solicite serviciul de transcriere la Consulatul din R. Moldova este necesar de înaintat o cerere pe site-ul Ministerul afacelor externe al României. În cazul solicitării certificatelor pentru membrii familiei, se creează cereri separate, pentru fiecare persoană în parte și se formează câte un dosar individual.

În cazul depunerii personale, la Consulat sau în România, reprezentanții instituției vor vorbi doar în limba română cu dumneavoastră. Toate întrebările, neclaritățile și recomandările privind documentele vor fi enunțate DOAR în limba de stat a poporului român.

Înregistrarea online pentru un certificat de naștere românesc

În România, nu există “rând viu” pentru ridicarea actelor menționate anterior. Vă puteți înregistra online doar pe platforma econsulat. ro dacă actele vor fi depuse la consulatul României din R. Moldova sau pe site-ul primăriilor orașelor românești, în cazul deplasării personale.

Trebuie să fiți informați în ce regiuni ale României este mai avantajos să înregistrați actele de stare civilă. În multe localități documentele sunt eliberate în 3 luni, dar există orașe în care acest proces durează și până la 6 luni.

Întârzierile sunt cauzate de numărul mare de solicitări și lipsa de cadre umane, din acest motiv există cazuri în care nu se pot face programări timp de 3-4 luni.

Managerii companiei noastre vă pot ajuta cu înregistrarea online pentru depunerea dosarelor de transcriere și cu furnizarea de informații corecte, privind înregistrarea în cel mai scurt timp a actelor de stare civilă.

Termenii și costul certificatului de naștere românesc

Cât durează transcrierea unui certificat de naștere românesc?

Termenul limită pentru ridicarea actului transcris depinde de locul depunerii pentru transcrierea acestuia. Prin lege, un certificat de naștere se eliberează în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii, însă în practică, data eliberării este diferită. În cazul în care, cererea a fost depusă la Consulat, atunci perioada de așteptare poate fi de până la 6 luni.

Cel mai rapid se eliberează certificatele a căror cerere a fost depusă direct în România, de exemplu, la București, termenul real de eliberare a actului este de 2 luni, iar în alte orașe din România, termenele pot depăși 3-6 luni.

Prin intermediul Consulatului, mai întâi, se perfectează certificatul de naștere, apoi certificatul de căsătorie și, în final, se poate solicita și certificatul de naștere al copilului.

Mai mult decât atât, de fiecare dată trebuie să vă înscrieți online și să fiți prezent la depunerea documentelor, ceea ce reprezintă o pierdere inutilă de timp și de resurse financiare.

În București, o cerere din partea unei familii este depusă și primită în același timp. Costul înregistrării depinde de locul de depunere a documentelor, de termenii de perfectare și, desigur, de specificul regiunilor.

Documente necesare pentru transcrierea certificatului de naștere românesc

Vorbind despre pregătirea documentelor pentru transcrierea unui certificat de naștere, trebuie menționat faptul că, în funcție de locul de depunere (România sau Consulatul român din țara gazdă), lista documentelor poate fi diferită. Vă recomandăm să consultați specialiștii noștri în legătură cu lista necesară de acte, care poate fi diferită de la caz la caz.

Lista documentelor pentru transcrierea unui certificat de naștere românesc, cerere depusă în România:

Pentru adulți:

 • certificat de naștere;
 • certificat de cetățenie;
 • buletin;
 • pașaport străin;
 • certificat de căsătorie/divorț, dacă este cazul;
 • declarație că nu există niciun alt certificat înregistrat.

Pentru minori:

 • certificat naștere copil;
 • certificat de cetatenie copil/părinte;
 • certificat de naștere părinți;
 • certificat de căsătorie părinți;
 • mențiune de divorț (după caz);
 • buletin părinți;
 • pașaport părinți;
 • buletin/pașaport copil (după 14 ani);
 • declarație acord de la copil asistat de părinte (după 14 ani);
 • declarație acord de la părinți.

Transcrierea certificatului de căsătorie românesc

Documente necesare pentru transcrierea unui certificat de căsătorie românesc:

 • certificat de căsătorie;
 • certificat de cetățenie titular;
 • certificat de naștere soț/soție;
 • buletin soț/soție;
 • pașaport străin soț/soție.

Dacă căsătoria a fost înregistrată după 1 octombrie 2011, va fi necesară o declarație de răspundere matrimonială.

De reținut că certificatul de transcrierea căsătoriei în România poate fi obținută numai după primirea unui certificat de naștere românesc, iar dacă ambii soți au buletine românești, o cerere pentru certificatul de căsătorie este înregistrată strict în localitate de domiciliu a unuia dintre soți. În alt oraș al României, documentele nu vor fi acceptate.

Informații generale

Documentele care necesită traducere în limba română sunt furnizate cu traducere autentificate notarial. Documentele anumitor țări, de exemplu, Belarus, Rusia, Ucraina sau Kazahstan, necesită legalizare cu aplicarea apostilei.

Dacă ați primit refuz în privința unui act de naștere sau de căsătorie, atunci vi se va elibera un document oficial în formă scrisă în care sunt menționate motivele refuzului. După remedierea problemei, documentele sunt pot fi depuse din nou.

Dacă ați primit un document cu o eroare, trebuie să anexați documentele necesare pentru a corecta eroarea și a solicita remedierea acesteia. De obicei, această procedură durează 10-20 de zile.

Documentele laminate nu sunt acceptate. Dacă dispuneți doar de acest tip de acte, trebuie să obțineți duplicate.

Articolul a fost util?
Evaluări totale: .
Evaluarea dvs.: .
Documente.md
Solicită apel
Sunteți interesat de obținerea actelor românești? Solicitați un apel.
Sending...