Sunați acum: +373 22 005-555

Prezenta politică de confidențialitate pentru datele cu caracter personal, denumită în continuare Politica de confidențialitate, se aplică tuturor informațiilor pe care site-ul web Documente.md, denumit în continuare Centrul unic de documente Documente.md, identificat pe numele de domeniu documente.md (precum și subdomeniile sale) le poate primi despre Utilizator în timpul utilizării site-ul web documente.md (precum și subdomeniile sale), programele și produsele sale.

Definiția termenilor

Politica de confidențialitate se bazeză pe următorii termeni:

 1. „Administrarea site-ului“, denumită în continuare Administrație — angajați autorizați să gestioneze site-ul Documente.md, care acționează în numele Documente.md, care organizează și/sau prelucrează datele cu caracter personal, Documente.md de SRL ˮDocument Parkˮ. Conform LP74 din 26.04.18, MO235-244 / 29.06.18 Art. 368 înregistrat la CNPD în conformitate cu ordinul sub numărul 200528CI503a. De asemenea, determină scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, compoziția datelor cu caracter personal care urmează să fie prelucrate, acțiunile (operațiunile) efectuate cu datele personale. „Date personale“ — orice informații referitoare direct sau indirect la o persoană specifică sau identificabilă (subiectul datelor cu caracter personal).
 2. „Prelucrarea datelor cu caracter personal“ — orice acțiune (operație) sau un set de acțiuni (operații) efectuate folosind instrumente de automatizare sau fără utilizarea unor astfel de instrumente cu date personale, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea (actualizarea, schimbarea), extragere, utilizare, transfer (distribuție, furnizare, acces), depersonalizare, blocare, ștergere, distrugere a datelor cu caracter personal.
 3. „Confidențialitatea datelor cu caracter personal“ — o cerință obligatorie pentru Operator sau altă persoană care a obținut acces la datele cu caracter personal pentru a preveni difuzarea acestora fără consimțământul subiectului datelor cu caracter personal sau a altor motive legale.
 4. „Site-ul Documente.md“ este o colecție de pagini web interconectate și situate pe internet la o adresă unică (URL): documente.md, precum și subdomeniile sale.
 5. „Subdomeniile“ sunt pagini sau un set de pagini situate pe domenii de nivel trei aparținând site-ului Documente.md, precum și alte pagini temporare, în partea de jos a cărora se află informațiile de contact ale Administrației.
 6. „Utilizatorul site-ului Documente.md“, denumit în continuare „Utilizator“, este o persoană care are acces la site-ul Documente.md prin internet și folosește informațiile, materialele și produsele site-ului Documente.md.
 7. „Cookie-uri“ este o bucată mică de date trimise de un server web și stocate pe calculatorul utilizatorului, pe care clientul web sau browserul web le trimite serverului web de fiecare dată într-o cerere HTTP atunci când încearcă să deschidă pagina corespunzătoare.
 8. „Adresă IP“ — o adresă de rețea unică a unui nod dintr-o rețea de calculatoare prin care utilizatorul obține acces la Centrul unic de documente.
 9. „Produs“ — un produs pe care Utilizatorul îl comandă pe site și îl plătește prin intermediul sistemelor de achitare.

Dispoziții generale

 1. Utilizarea site-ului Documente.md de către Utilizator înseamnă acceptarea Politicii de confidențialitate în cauză și a condițiilor de prelucrare a datelor personale ale Utilizatorului.
 2. În caz de dezacord cu termenii politicii de confidențialitate, utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea site-ului Documente.md.
 3. Această politică de confidențialitate se aplică site-ului web Documente.md. Centrul unic de documente nu controlează și nu este responsabil pentru site-urile terților către care utilizatorul poate urma linkurile disponibile pe site-ul Documente.md.
 4. Administrația nu verifică exactitatea datelor cu caracter personal furnizate de Utilizator.

Subiectul politicii de confidențialitate

 1. Această politică de confidențialitate stabilește obligațiile Administrației pentru nedivulgare și asigurarea protecției confidențialității datelor cu caracter personal pe care Utilizatorul le oferă la cererea Administrației la înregistrarea pe site-ul Documente.md, la abonarea prin e-mail sau la plasarea unei comenzi.
 2. Datele personale permise pentru prelucrare conform prezentei politici de confidențialitate sunt furnizate de utilizator prin completarea formularelor de pe site-ul Documente.md și includ următoarele informații:
  • prenume, nume, patronimic al Utilizatorului;
  • numărul de telefon, de contact al Utilizatorului;
  • adresa de e-mail (e-mail);
  • locul de reședință al utilizatorului (dacă este necesar);
  • adresa de livrare a Bunurilor (dacă este necesar);
  • o fotografie (dacă este necesar).
 3. Centrul unic de documente Dcumente. md protejează datele care sunt transmise automat la vizitarea paginilor:
  • adresa IP;
  • informații din cookie-uri;
  • informații despre browser
  • timpul de acces;
  • referrer (adresa paginii anterioare).
 4. Dezactivarea cookie-urilor poate duce la imposibilitatea de a accesa părți ale site-ului care necesită autorizare.
 5. Centrul unic de documente colectează statistici cu privire la adresele IP ale vizitatorilor săi. Aceste informații sunt utilizate pentru a preveni, detecta și rezolva probleme tehnice.

Orice alte informații personale nespecificate mai sus (istoricul vizitelor, browserele utilizate, sistemele de operare etc.) sunt supuse stocării și neproliferării fiabile, cu excepția celor prevăzute la clauza 5.2. și 5.3. din această politică de confidențialitate.

Scopul colectării informațiilor personale ale utilizatorului

Datele personale ale Utilizatorului pot fi utilizate de Administrație în următoarele scopuri:

Metode și termeni de prelucrare a datelorcu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului se efectuează fără nicio limită de timp, în mod legal, inclusiv în sistemele de informații cu date personale folosind instrumente de automatizare sau fără a utiliza astfel de instrumente.

Utilizatorul este de acord că Administrația are dreptul de a transfera date cu caracter personal către persoane terțe, în special servicii de curierat, organizații poștale (inclusiv electronice), operatori de telecomunicații, numai cu scopul îndeplinirii comenzii utilizatorului plasată pe site-ul Documente.md, inclusiv livrarea Bunurilor, documentelor sau mesaje de e-mail.

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi transferate către autoritățile de stat autorizate ale Republicii Moldova numai pe baza și în modul stabilit de legislația Republicii Moldova.

În cazul pierderii sau divulgării datelor cu caracter personal, Administrația are dreptul de a nu informa Utilizatorul despre pierderea sau divulgarea datelor cu caracter personal.

Administrația intreprinde măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja informațiile cu caracter personal ale Utilizatorului de accesul neautorizat sau aleatoriu, distrugere, modificare, blocare, copiere, distribuire, precum și de alte acțiuni ilegale ale persoanelor terțe.

Administrația, împreună cu Utilizatorul, întreprind toate măsurile necesare pentru a preveni pierderile sau alte consecințe negative cauzate de pierderea sau divulgarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului

Drepturile și obligațiile părților

Utilizatorul are dreptul.

 1. Să i-a liber o decizie cu privire la furnizarea datelor sale cu caracter personal necesare pentru utilizarea site-ului Documente.md și să exprime acordul la prelucrarea acestora.
 2. Să actualizeze, completeze informațiile furnizate cu privire la datele cu caracter personal în cazul modificării acestor informații.
 3. Utilizatorul are dreptul de a primi informații de la Administrație cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, dacă un astfel de drept nu este limitat în conformitate cu legile federale. Utilizatorul are dreptul să solicite de la Administrație clarificarea datelor sale cu caracter personal, blocarea sau distrugerea acestora în cazul în care datele cu caracter personal sunt incomplete, învechite, inexacte, obținute ilegal sau nu sunt necesare în scopul declarat al prelucrării, precum și să întreprindă măsurile prevăzute prin lege pentru a le proteja drepturile.

Administrația este obligată:

 1. Să folosească informațiile primite numai în scopurile specificate în clauza 4 a prezentei politici de confidențialitate.
 2. Să asigure păstrarea în secret a informațiilor confidențiale, să nu dezvăluie fără permisiunea prealabilă în scris a Utilizatorului și, de asemenea, să nu vândă, să nu schimbe, să nu publice sau divulge în alte moduri posibile datele cu caracter personal primite ale Utilizatorului, cu excepția a clauzelor 5.2 și 5.3. din această politică de confidențialitate.
 3. Să întreprindă măsuri de precauție pentru a proteja confidențialitatea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului în conformitate cu procedura utilizată de obicei pentru a proteja asemenea informații în cifra de afaceri existentă.
 4. Să blocheze datele cu caracter personal legate de Utilizatorul relevant din momentul contactării sau solicitării Utilizatorului, sau a reprezentantului său legal sau a organului autorizat pentru protecția drepturilor subiecților de date cu caracter personal pentru perioada de verificare, în cazul dezvăluirii datelor cu caracter personal nesigure sau acțiuni ilegale.

Responsabilitățile părților

Administrația dacă nu și-a îndeplinit obligațiile este răspunzătoare pentru pierderile suferite de Utilizator în legătură cu utilizarea ilegală a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu excepția cazurilor prevăzute la clauzele 5.2., 5.3.. și 7.2. din prezenta politică de confidențialitate.

În cazul pierderii sau dezvăluirii informațiilor confidențiale, administrația nu este responsabilă dacă aceste informații confidențiale:

 1. A devenit domeniu public înainte de pierderea sau dezvăluirea acesteia.
 2. A fost primită de la o persoană terță înainte de primirea acesteia de către Administrația Resurselor.
 3. A fost dezvăluită cu acordul utilizatorului.

Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru respectarea cerințelor legislației Republicii Moldova, inclusiv a legilor privind publicitatea, privind protecția drepturilor de autor și a drepturilor conexe, privind protecția mărcilor comerciale și a mărcilor de servicii, dar fără a se limita la cele de mai sus, inclusiv responsabilitatea deplină pentru conținutul și forma materialelor.

Utilizatorul recunoaște că responsabilitatea pentru orice informație (inclusiv, dar fără a se limita la: fișiere de date, texte etc.), la care poate avea acces ca parte a site-ului Documente.md, este asumată de persoana care a furnizat astfel de informații.

Utilizatorul este de acord că informațiile furnizate acestuia ca parte a site-ului Documente.md poate face obiectul proprietății intelectuale, ale cărui drepturi sunt rezervate și aparțin altor Utilizatori, parteneri sau agenți de publicitate care postează astfel de informații pe site-ul Documente.md. Utilizatorul nu are dreptul să efectueze modificări, să închirieze, să ofere pe împrumut, să vândă, să distribuie sau să creeze lucrări derivate pe baza unui astfel de conținut (în totalitate sau parțial), cu excepția cazului în care astfel de acțiuni au fost autorizate în scris în mod expres de către proprietarii unui astfel de conținut în conformitate cu termenii unui acord separat.

În ceea ce privește materialele text (articole, publicații care sunt disponibile în mod liber publicului pe site-ul Documente.md), distribuția acestora este permisă, cu condiția să se acorde un link către Centrul Unic de Documente.

Administrația nu este răspunzătoare față de Utilizator pentru orice pierdere sau deteriorare suferită de Utilizator ca urmare a ștergerii, eșecului sau incapacității de a salva orice Conținut și alte date de comunicare conținute pe site-ul Documente.md sau transmise prin intermediul acestuia.

Administrația nu este responsabilă pentru orice pierderi directe sau indirecte suportate din cauza: utilizării sau incapacității de a utiliza site-ul sau serviciile individuale; acces neautorizat la comunicările utilizatorului; declarațiile sau comportamentul oricărei terțe părți de pe site.

Administrația nu este responsabilă pentru orice informație postată de utilizator pe site-ul Documente.md, inclusiv, dar fără a se limita la: informații protejate prin drepturi de autor, fără acordul expres al proprietarului drepturilor de autor.

Soluționare a litigiilor

Înainte de a merge în instanță cu o cerere pentru litigii care decurg din relația dintre Utilizator și Administrație, este obligatorie depunerea unei cereri (o propunere scrisă sau o propunere electronică de soluționare voluntară a litigiului).

Destinatarul cererii în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii, în scris sau în format electronic, notifică solicitantul cererii cu privire la rezultatele examinării cererii.

În cazul în care nu se ajunge la un acord, litigiul va fi sesizat către Curtea de Arbitraj Chișinău.

Legislația actuală a Republicii Moldova se aplică acestei Politici de confidențialitate și relației dintre Utilizator și Administrație.

Termeni suplimentari

Administrația are dreptul de a aduce modificări acestei politici de confidențialitate fără consimțământul utilizatorului.

Noua politică de confidențialitate intră în vigoare din momentul publicării pe site-ul Documente.md, cu excepția cazului în care se prevede altfel în noua ediție a politicii de confidențialitate.

Orice sugestii sau întrebări cu privire la această politică de confidențialitate trebuie raportate la: [email protected]

Politica de confidențialitate actuală este postată pe pagina de la https://documente.md/en/politica.html

Actualizat: 15 noiembrie 2020, Chișinău.

Documente.md
Solicită apel
Sunteți interesat de obținerea actelor românești? Solicitați un apel.
Sending...