+373 22 005-555 +373 60 133-113

Alocații pentru copiii cu cetățenie Română

Pentru a beneficia de alocație pentru copil, unul dintre părinții acestuia trebuie să aibă un buletin românesc

Legea prevede că alocația de stat pentru copii în România este oferită tuturor copiilor cu vârsta sub 18 ani, cetățenii români sau deținătorii unui permis de ședere, a căror parinți au fost sau nu angajați pe teritoriul României, fără nicio discriminare, precum și tinerilor care au deja 18 ani, dar care frecventează școala.

Pentru a beneficia de alocație pentru copil, unul dintre părinții acestuia trebuie să aibă un buletin românesc. Este recomandabil să vă perfectați un act de identitate cu domiciliu în unul din orașele României, dacă sunteți înregistrat în unele din satele unui județ, pot apărea, ulterior, probleme cu aprobarea ajutorului pentru copii dacă părinții nu locuiesc fizic acolo.

În cazul în care ambii părinți au domiciliu diferit în România, documentele sunt depuse la o singură adresa de domiciliu, la alegere.

Suma alocației pentru copii

 • 0-2 ani — 427 lei (aplicat 88 euro) pe lună;
 • 2-18 ani — de la 214 lei (aplicat 44 euro) pe lună.

Documente necesare pentru a solicita alocații în România

 • cererea de acordare a ajutorului de stat pentru copii;
 • copia buletinul de identitate român al părintelui;
 • copia + originalul certificatului de naștere românesc al copilului;
 • copia + originalul cărții de familie (dacă este cazul);
 • copia deciziei de adopție (dacă este cazul);
 • copia deciziei de custodie (dacă este cazul);
 • copia permisului de ședere, dacă unul dintre părinți sau ambii sunt locuitori/ rezidenți în țara UE;
 • certificatul de cetățenie română al părinților;
 • procura pentru avocații noștri;
 • consimțământul celuilalt părinte (dacă este cazul);
 • extras de cont dacă suma lunară va fi transferată într-un cont bancar deja existent.

Indemnizația poate fi emisă și pentru copiii născuți în străinătate, precum și pentru copiii ai căror părinți au cetățenie diferită sau alt domiciliu.

În acest caz sunt necesare următoarele documente

 • actele care dovedesc identitatea părinților (carte de identitate / pașaport, carte de identitate temporară, carte de rezident etc.);
 • certificat de naștere original eliberat de autoritățile române;
 • carte de familie (cu ocazie);
 • o declarație notarială comună a ambilor părinți cu referire la:
  1. data intrării în țară;
  2. motivul neîndeplinirii cerinței de a acorda acest drept la o dată existentă;
  3. confirmarea faptului că din momentul nașterii până în prezent, copilul este permanent patronat de părinți și trăiește cu aceștia;
  4. alte documente la cererea asistenții sociale;
  5. procura pentru avocații noștri;
 • dacă un copil primește alocații de la una dintre țările UE, statul român nu va oferi beneficii, deoarece legislația UE nu permite primirea de ajutoare financiare de la două țări europene, în același timp.

Dacă copilul s-a născut în afara României, este necesar să se furnizeze un certificat care să ateste că părinții nu primesc sprijin pentru copii din țara respectivă.

Extrasul contului bancar către care se solicită transferul alocației.

 • Trebuie să cunoașteți, din timp, cu ce bănci lucrează Serviciul Asistență Socială.
 • Pentru a primi acest ajutor financiar lunar, copilul trebuie să aibă un certificat de naștere românesc. Actul de la maternitate sau alte documente nu sunt potrivite.

Apelați la un specialist

Important!

Dacă părinții nu sunt căsătoriți oficial, dar în certificatul de naștere românesc al copilului apar date despre tatăl său, atunci acesta trebuie să ofere un acord mamei pentru a primi indemnizaț.

Dacă mama copilului are carte de identitate românească, atunci tatăl copilului trebuie să semneze acordul de a primi beneficiul respectiv.

Dacă părinții sunt divorțați, ei trebuie să fie de acord între ei, în funcție de cine solicită beneficii.

Dacă părinții sunt căsătoriți, atunci o astfel de declarație nu este necesară.

Compania noastră vă pune la dispoziție un serviciu complex în cazul alocațiilor și deschiderea unui cont bancar, prin intermediul unei procuri. Astfel, nu este nevoie să vă deplasați personal în România.

Oferim serviciul de deschidere al contului bancar numai pentru cetățenii români.

Deschiderea unui cont bancar în România pentru a primi alocația

Documente obligatorii:

 • împuternicire/procură;
 • cerere/acordul pentru bancă;
 • o copie legalizată a buletinului românesc al solicitantului.

În final dvs. primiți un card bancar, însoțit de un cod, sigiliat, într-un plic, contractul cu o bancă și restul documentelor anexate.

Dacă termenul cardului bancar românesc a expirat, avocații noștri îl pot extinde prin procură.

Pentru a primi alocație pentru copii, contul bancar trebuie să fie deschis în moneda națională și anume în lei românești.

Avantajele companiei DOCUMENTE.MD

 • Compania lucrează de mult timp în acest domeniu, toți specialiștii sunt competenți, educați și specializați în rezolvarea problemelor de natură juridică.
 • Nu trebuie să așteptați în rânduri interminabile, să cautați persoane autorizate, toate aceste responsabilități le luăm pe seama noastră.
 • Ne facem întotdeauna munca cu promptitudine, pentru că vă prețuim timpul personal.

Contactați echipa DOCUMENTE.MD — suntem mereu fericiți să primim noi clienți!

Consultare prin telefon