+373 22 005-555 +373 60 133-113

Ce este necesar pentru restabilirea cetățeniei republicii Moldova

Ce este necesar pentru restabilirea cetățeniei republicii Moldova

  Articolul 16 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova Nr. 1024-XIV din 02.06.2000 prevede că persoanele care au deținut anterior cetăţenia Republicii Moldova pot să o redobândească.

  Solicitantul trebuie să prezinte la misiunea diplomatică a Republicii Moldova următoarele documente:

  • Cerere-anchetă, care este necesară de completat la Ambasadă;
  • 4 poze color mărimea 3,5×4,5 cm;
  • Certificatul de naștere;
  • Autobiografie (trebuie să includă informații despre locul și când s-a născut solicitantul, studiile sale, când a părăsit Republica Moldova, ocupația, locul de reședință etc.);
  • Acte de identitate (pașaport intern, pașaport extern);
  • Certificate de căsătorie/divorț (va trebui, de asemenea, să furnizați un extras de arhivă din actul căsătoriei) și/sau un certificat de deces al soțului/soției;
  • Certificatul de naștere al copiilor, care nu au atins majoratul;
  • Un document privind renunțarea la cetățenie, sau o copie a deciziei de privare a acesteia;
  • Certificat de componență a familiei de la locul de reședință;
  • Certificatul de cazier judiciar din statul în care locuiește solicitantul.

  Toate actele sunt trimise în trei exemplare. De menționat, că în conformitate cu legislația în vigoare, în cursul examinării cererii pot fi solicitate documente suplimentare.

  În situația în care doar unul dintre părinți este solicitant pentru redobândirea cetățeniei Republicii Moldova împreună cu un copil sub 18 ani, este necesar să se furnizeze acordul în scris al celui de-al doilea părinte, autentificat de notar sau al altor persoane care, în conformitate cu cu legea, sunt împuterniciți.

  Toate documentele depuse la Ambasada pentru redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova trebuie să fie completate în limba de stat. În cazul în care lucrările sunt întocmite într-o altă limbă, înainte de a le depune, ele trebuie să fie traduse și autentificate în modul prevăzut de legislația Republicii Moldova sau de tratatele internaționale la care acest stat este parte.

  ÎN CE CAZURI SOLICITANTUL POATE PRIMI REFUZ PENTRU REDOB—NDIREA CETĂȚENIEI REPUBLICII MOLDOVA

  Solicitantului i se poate refuza restabilirea cetățeniei Republicii Moldova dacă:

  • a săvârşit fapte penale — internaţionale, militare sau împotriva persoanelor;
  • a desfăşurat acţiuni care subminează securitatea statului, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea populaţiei.

  Toate motivele pentru refuzul restabilirii cetăţeniei sunt specificate în art. 20 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 02.06.2000.

  Consultare prin telefon
  +355 Albania +376 Andorra +54 Argentina +374 Armenia +61 Australia +43 Austria +994 Azerbaijan +375 Belarus +32 Belgium +387 Bosnia and Herzegovina +55 Brazil +359 Bulgaria +855 Cambodia +1 Canada +56 Chile +86 China +385 Croatia +53 Cuba +357 Cyprus +420 Czech Republic +45 Denmark +593 Ecuador +20 Egypt +372 Estonia +358 Finland +33 France +995 Georgia +49 Germany +30 Greece +852 Hong Kong +36 Hungary +354 Iceland +91 India +62 Indonesia +98 Iran +964 Iraq +353 Ireland +972 Israel +39 Italy +81 Japan +962 Jordan +7 Kazakhstan +996 Kyrgyzstan +371 Latvia +423 Liechtenstein +370 Lithuania +352 Luxembourg +60 Malaysia +356 Malta +373 Moldova +377 Monaco +976 Mongolia +382 Montenegro +212 Morocco +31 Netherlands +64 New Zealand +47 Norway +92 Pakistan +48 Poland +351 Portugal +974 Qatar +82 Republic of Korea +389 Republic of North Macedonia +40 Romania +7 Russian Federation +378 San Marino +381 Serbia +65 Singapore +421 Slovakia +386 Slovenia +34 Spain +94 Sri Lanka +46 Sweden +41 Switzerland +886 Taiwan +992 Tajikistan +66 Thailand +216 Tunisia +90 Turkey +993 Turkmenistan +1 USA +380 Ukraine +971 United Arab Emirates +44 United Kingdom +998 Uzbekistan +39 Vatican +58 Venezuela +84 Vietnam + Other