+373 22 005-555

Conflictul transnistrean, care a devenit deosebit de acut la sfârșitul anilor 1980, s-a bazat pe politica de revigorare a națiunii moldovenești.

La nivel de stat, limba moldovenească a fost declarată limba oficială. Grevele muncitorilor au fost răspunsul. În 1990, a fost anunțată crearea RSS Moldovenească Pridnestrovie. În Chișinău, această formațiune nu a fost recunoscută.

În vara anului 1992, a fost semnat un acord de pace între părțile aflate în conflict și s-a format o zonă de securitate între ele. În acest moment, PMR rămâne în statut de entitate nerecunoscută și nu este o unitate autonomă a Republicii Moldova.

În această republică, cetățenii își folosesc propriul pașaport, deoarece este permisă dubla cetățenie, cetățenii transnistreni dobândesc cetățenia țărilor vecine —Federației Ruse, Ucraina sau Republica Moldova și folosesc pașapoartele corespunzătoare pentru a călători în străinătate.

Cetăţenii PMR pot obține cetăţenia Republicii Moldova.

La 30 iunie 2022, 345.888 de cetăţeni ai PMR au obținut cetăţenia Republicii Moldova (în ciuda faptului că numărul total de locuitori ai acestei republici este de aproximativ 360.000 de persoane).

BENEFICIILE OBȚINERII CETĂȚENIEI REPUBLICII MOLDOVA

În Republica Moldova trăiesc aproximativ 3.000.000 de oameni, aproximativ 12% din teritoriul acestei țări nu se află sub controlul guvernului central. Nivelul de trai în stat nu poate fi numit prea înalt, dar obținerea cetățeniei Republicii Moldova poate fi utilă pentru rezidenții PMR, Federația Rusă, Ucraina, Belarus și alte țări CSI.

Acest lucru se datorează faptului că Republica Moldova a solicitat aderarea la UE și are în prezent statutul de candidat, ceea ce oferă cetățenilor săi o serie de avantaje, cel mai important fiind dreptul de a intra în spațiul Schengen fără viză.

Persoanele cu cetățenia Republicii Moldova beneficiază de următoarele avantaje:

 1. Posibilitatea de a avea dubla cetățenie fără a renunța la cea pe care o are în prezent solicitantul.
 2. Vizitarea 121 de țări fără viză, inclusiv UE și spațiul Schengen. O persoană care este cetățean al Republicii Moldova poate intra în țările UE pentru o perioadă de până la 90 de zile la fiecare 180 de zile.
 3. Obținerea studiilor superioare ale căror documente sunt recunoscute în țările UE.
 4. Oportunitatea de a obține o viză E2 în SUA (îți permite să locuiești în America și să faci afaceri aici pe bază de investiție).
 5. Oportunitatea de a desfășura activități de afaceri, cooperare cu țări europene.

Republica Moldova este un stat care vă permite să obțineți cetățenia rapid în comparație cu alte țări. Perioada minimă pentru îndeplinirea anumitor criterii este de 4 luni.

În plus, dobândirea cetățeniei Republicii Moldova facilitează obținerea unui pașaport românesc, care oferă și mai multă libertate de a lucra, de a studia sau de a locui în țările europene.

ACTE CARE TREBUIE DEPUSE DE UN CETĂȚEAN DIN PMR PENTRU OBȚINEREA CETĂȚENIEI REPUBLICII MOLDOVA

Locuitorii din Transnistria cu pașaport al acestei republici solicită obținerea cetățeniei Republicii Moldova la unitatea de documentare din orașul Bender.

Solicitantul depune o cerere corespunzătoare, după care are loc procesul de stabilire a identității sale. Solicitantul pentru cetățenia Republicii Moldova este fotografiat și se iau date biometrice.

Pentru a obține cetățenia Republicii Moldova, trebuie să colectați următoarele documente:

 • carte de identitate (pașaport standard, temporar, sovietic model 1974);
 • pașaportul eliberat anterior;
 • cerere pentru deținerea a două pașapoarte valabile, dacă este necesar;
 • un document care indică grupa sanguină (la primirea inițială a pașaportului Republicii Moldova);
 • confirmarea plății taxei de stat în cuantumul prescris;
 • documente care confirmă drepturile solicitantului la beneficii.

Dacă pașaportul anterior a fost pierdut sau furat, la setul de acte trebuie atașată o declarație corespunzătoare.

CINE POATEA FI SOLICITANTUL CETĂȚENIEI REPUBLICII MOLDOVA?

Motivele pentru obținerea pașaportului Republicii Moldova sunt:

 • nașterea pe teritoriul acestui stat (acest lucru este actual chiar dacă solicitantul este în prezent cetățean al oricărei alte țări);
 • prezenţa rudelor până la a treia generaţie, care dețin cetăţenia Republicii Moldova;
 • prezenţa părinţilor sau a părinţilor adoptivi cu cetăţenie a republicii date;
 • rezidența legală pe teritoriul Republicii Moldova timp de 10 ani (această perioadă se reduce la 8 pentru apatrizii și refugiați);
 • căsătoria oficială cu un cetățean al Republicii Moldova, căsătoria încheiată de 3 ani și reședința permanentă a soților pe teritoriul statului.

În primul rând pot solicita cetățenia, persoanele născute pe teritoriul Republicii Moldova, precum și cele ai căror părinți sau tutori au cetățenia acestei țări.

În cazul în care solicitantul are un certificat de naștere eliberat de Republica Moldova, acesta trebuie să prezinte următoarele documente:

 • declarație (în două exemplare);
 • o scurtă biografie;
 • certificat de naștere;
 • pașaportul intern deținut de solicitant la momentul depunerii cererii;
 • pașaportul pentru călătorii;
 • certificat de componență a familiei;
 • certificat de absență a antecedentelor penale în Republica Moldova;
 • certificatele de naștere sau de deces ale părinților sau bunicilor;
 • chitanțe care confirmă plata taxei;
 • 4 fotografii color de 3,5×4,5 cm.

În plus, solicitantului cetățeniei Republicii Moldova i se pot cere anumite documente și acte, cum ar fi asigurare medicală sau documentele de stare civilă.

În cazul minorilor sau copiilor aflați sub tutelă sau curatelă, pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova trebuie prezentate următoarele documente:

 • documentele de identitate ale reprezentantului legal și ale minorului (în cazul în care acesta a împlinit vârsta de 16 ani);
 • decizia autorității competente de instituire a tutelei;
 • un document care să confirme statutul de mamă singură;
 • certificatul privind grupa sangvină a minorului (în cazul eliberării primului pașaport);
 • dovada plății taxelor de stat pentru pașaport;
 • Consimțământul reprezentantului legal al minorului pentru eliberarea pașaportului.

OBȚINEREA CETĂȚENIEI REPUBLICII MOLDOVA ÎN BAZA RECUNOAȘTERII

În conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, următoarele categorii de persoane pot deveni cetățeni ai acestui stat:

 • ai căror părinți sau strămoși până la a 3-a generație (cel puțin unul dintre ei) s-au născut în Republica Moldova;
 • care au strămoși care au locuit înainte de 28 iunie 1940 în partea de nord a Bucovinei, Basarabiei, Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești sau în raionul Herța.

CETĂȚENII DIN REPUBLICA MOLDOVENEASCĂ NISTREANĂ sau din alte țări care intenționează să dobândească cetățenia Republicii Moldova în baza recunoașterii trebuie să prezinte următoarele documente:

 • certificatul de naștere al strămoșilor cu cetățenia acestui stat;
 • certificatele de stare civilă ale strămoșilor (căsătorie, divorț);
 • pașapoartele sau certificatele de deces ale strămoșilor;
 • certificatul privind componența familiei solicitantului;
 • formularul cu cererea solicitantului;
 • cazier judiciar;
 • Pașapoartele (pentru uz intern și în străinătate)
 • documente educaționale (diplome);
 • certificatul de naștere personal
 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta sub 18 ani;
 • 2 fotografii color 3,5×4,5 cm.

DOBÂNDIREA CETĂȚENIEI PRIN NATURALIZARE

Această metodă de obținere a cetățeniei Republicii Moldova este potrivită pentru acei cetățeni care nu au necesitatea de obținere pe cale de urgență a unui pașaport moldovenesc (naștere, adopție, redobândire). În acest caz, solicitantul parcurge o cale mai lungă și mai complicată, îndeplinind o serie de cerințe.

Prin naturalizare, cetățenia Republicii Moldova poate fi obținută de către cetățenii străini care îndeplinesc următoarele condiții:

 • reședința în țară timp de 10 ani;
 • statut de refugiat și reședință legală în Republica Moldova de cel puțin 8 ani;
 • absența oricărei cetățenii și reședința legală în Republica Moldova timp de 8 ani;
 • căsătoria cu un rezident al Republicii Moldova (cel puțin 3 ani), cu condiția reședinței permanente pe teritoriul acestui stat în perioada specificată.

Pentru a locui pe termen lung în Republica Moldova, este necesară obținerea unui permis de ședere. Acesta este un permis special care se eliberează sub forma unei cărți de identitate cu date biometrice și o fotografie a titularului. Acesta poate fi temporar, pentru o perioadă cuprinsă între 3 luni și 5 ani, sau permanent, corespunzând statutului permisului de ședere permanentă din țările europene.

Permisul de ședere legalizează statutul unui străin și îi conferă acestuia majoritatea drepturilor de care beneficiază cetățenii Republicii Moldova.

Pentru a obține un permis de ședere, trebuie să aveți motive legale pentru a face acest lucru. Motivele pot fi:

 1. Studii în desfășurare în Republica Moldova.
 2. Reuniunea familiei. Rudele apropiate ale persoanelor care dețin cetățenia Republicii Moldova se pot muta la acestea și astfel își pot legaliza statutul de ședere în acest stat.
 3. Tratament medical.
 4. Angajare în câmpul muncii. Dreptul la un permis de ședere, care se acordă prin încheierea unui contract de muncă.
 5. Înregistrarea și deschiderea unei companii în Republica Moldova, gestionarea unei afaceri.

Pentru a solicita un permis de ședere, trebuie pregătiți un pachet de documente care trebuie depus la Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Acestea sunt:

 • formularul cererii completat în limba română (care este limba oficială în Republica Moldova);
 • pașaport național;
 • documente care confirmă temeiul legal al șederii pe termen lung a străinului pe teritoriul țării (certificat de la locul de studii, certificat medical, scrisoare de la angajator etc.);
 • documente care confirmă asigurarea financiară a străinului pentru șederea pe teritoriul Republicii Moldova (declarație vamală privind importul de numerar, extras de cont bancar, contract de muncă cu indicarea nivelului de salarizare);
 • documente care să ateste locul de reședință al cetățeanului străin;
 • un certificat care să ateste că nu are antecedente penale în țara de cetățenie;
 • un certificat medical care să indice grupa sangvină și factorul Rh, precum și dovada absenței HIV și SIDA, a unei forme deschise de tuberculoză și a unor dizabilități mintale;
 • o asigurare medicală valabilă pe toată perioada șederii străinului în Republica Moldova și cu o acoperire de cel puțin 30000 EUR;
 • dovada plății taxei de stat.

POATE FI REFUZATĂ ACORDAREA CETĂȚENIEI MOLDOVENEȘTI?

Refuzul de a acorda cetățenia Republicii Moldova unui cetățean al PMR sau al oricărui alt stat este posibilă în mai multe cazuri. Acestea sunt:

 • săvârșirea de către solicitant a unor crime de război împotriva poporului Republicii Moldova sau împotriva umanității în ansamblu;
 • implicarea în acte de terorism;
 • nerespectarea de către solicitant a condițiilor de dobândire a cetățeniei țării respective;
 • prezentarea de informații false sau de documente falsificate;
 • prezența unor greșeli în documentele furnizate de solicitant;
 • neconcordanța datelor din diferite documente.
Articolul a fost util?
4.8
Evaluări totale: 390.
Evaluarea dvs.: .
Documente.md
Lasă o solicitare
Sending...