+373 22 005-555

Deseori pe site-urile tematice in Internet sunt propuse servicii de intermediere în perfectarea actelor pentru obținerea cetățeniei unui alt stat. Termene scurte și prețuri minime — este dificil să refuzi astfel de condiții favorabile.

În realitate, însă, nu totul este atât de roz. Iar clienții care cad în plasa unor agenți de rea-credință sunt nevoiți să cheltuiască mijloace suplimentare, timp și nervi pentru a trece repetat toate etapele procedurii.

În ultimii ani se observă un interes sporit pentru obținerea pașaportului românesc. Dorind să aibă un câștig din prestarea serviciilor de intermediere, numărul de companii pe această piață a crescut de câteva ori.

Însă ele propuneau obținerea cetățeniei României fără a explica toate aspectele acestei proceduri complicate. Unor clienți astfel de agenții le promiteau chiar să adune toate actele necesare (contra un anumit preț) chiar și persoanelor, care nu au dreptul la redobândirea cetățenei acestei țări europene.

Adică, în esență, clienților li se propuneau acte dubioase. Din acest motiv Autoritatea Naționanlă pentru Cetățenie în primăvara anului 2020 a adoptat o serie de hotărâri, pentru a limita activitatea ilegală pe piața acestor servicii.

Modificările pe care trebuie să le cunoască fiecare

Ținând cont de tendința nefavorabilă în domeniul obținerii (redobândirii) cetățeniei românești, în București, începând cu luna mai 2020 au fost introduse un șir de modificări în legislația cu privire la acordarea cetățeniei.

 • În afară de această, vor fi verificate în mod obligatoriu dosarele persoanelor care deja au reușit să obțină cetățenia sau au reușit să depună actele. Un accent deosebit este pus pe solicitanții din Rusia. Procuratura își pune întrebarea cum persoanele fără a cunoaște limba română și fără a avea rădăcini de rudenie au putut să obțină statutul de cetățean în termen scurt.
 • Se va complica și procedura de examinare a dosarelor solicitanților. Acum agențiile care își asumă obligația de a administra dosarele, își asumă și obligația pentru veridicitatea actelor prezentate. În cazul în care în arhivă lipsesc careva acte, avocații au dreptul să renunțe la proces. Deoarece falsificarea actelor la fel este o infracțiune pedepsită penal.
 • În prezent, certificate sunt necesare numai acte de stare civilă, din arhivele moldovenești și ucrainene nu mai sunt o bază pentru obținerea cetățeniei.
 • Pentru confirmarea rădăcinilor este necesar de prezentat o serie de acte suplimentare precum: extrasul de pe naștere, certificatele de deces sau căsătorie. În aceste certificate de regulă sunt indicate locul și data nașterii strămoșilor (străbunilor).
 • La fel se înăsprește abordarea privind cunoașterea limbii române în toate consulatele

Compania DOCUMENTE.MD se bucură de o autoritate binemeritată, deoarece își îndeplinește obligațiile la timp și calitativ.

Desigur, dobândirea cetățeniei la cheie sună foarte atractiv. Dar este important de înțeles, că primirea pașaportului românesc este punctul final al întregului proces, dar nu o etapă intermediară.

Cum funcționează „cetățenia la cheie”: explicațiile specialistului

Deseori colaboratorilor companiilor ce prestează servicii în soluționarea problemelor de migrare, clienții le pun întrebarea cât va costa întreg pachetul de servicii de dobândire a cetățeniei. Însă este imposibil de a numi o sumă exactă de bani deoarece pentru fiecare caz concret durata procesului va fi diferităDeseori tot procesul durează între 2 și 3 aniDe aceea nu este posibil de a stabili din timp costul serviciilor.

Din acest motiv trebuie să fim foarte precauți în privința ofertei cetățeniei românești la cheie pentru o sumă fixă. Toată procedura de obținere a cetățeniei constă din câteva etape:

Etapa de pregătire

Este etapa inițială, la care este studiată lista actelor necesare pentru depunerea cererii. Perfectarea actelor poate dura mult timp, din motiv că va fi necesară solicitarea extraselor din arhive, restabilirea prin OSC sau judecată a certificatelor, dacă au fost pierdute datele din arhivă. Deseori este necesară aplicarea apostilei pe actele de stare civilă, ca ele să fie acceptate de partea română. În afară de aceasta sunt importante următoarele aspecte:

 • Dacă solicitantul are sau nu antecedente penale. Apropo, românii foarte repede depistează persoanele cu antecedente penale. De aceea este inutil de a ascunde acest fapt din biografie.
 • Numărul de copii și vârsta lor, care pretind la obținerea cetățeniei împreună cu solicitantul. În acest caz este necesar acordul celuilalt părinte.
 • Nivelul de cunoaștere a limbii române.
 • Necesitatea de însoțire la momentul depunerii actelor a astfel de specialiști precum: avocat, traducător, notar.

Nu toți clienții sunt de acord să lase procură pe o persoană necunoscută. Dar nu tot timpul clientul are posibilitatea să ajungă personal în România, ca să depună personal actele pregătite. Mulți factori pot influența plecarea peste hotarele țării: cineva nu are viză Shengen, iar altcineva nu poate lipsi de la muncă. De aceea în așa caz de mare ajutor este asistența profesională. Desigur, actele pot fi depuse și la consulatul României, dar în așa caz simțitor se vor mări termenele de examinare a dosarului.

Acestea sunt doar o parte din întrebările puse de obicei de clienți colaboratorilor companiei DOCUMENTE.MD înainte de a expedia copiile actelor. Acest lucru este necesar pentru a evalua adecvat volumul lucrului ce trebuie de efectuat.

Publicarea în ordin

După depunerea setului de acte Agenției Naționale pentru Cetățenie (ANC) sau secției consulare a României, următoarea etapă a procesului este aprobarea cererii sau publicarea în ordin. Majoritatea solicitanților cetățeniei doar așteaptă publicarea ordinului respectiv. Însă tactica pasivă nu este justificată în astfel de cazuri. Este nevoie de verificat periodic progresul procesului. O astfel de verificare își are avantajele sale:

 • Posibilitatea de a verifica în baza de date dacă au fost scrise corect următoarele informații: data și locul nașterii, datele despre părinți, adresa, unde trebui să vină scrisoarea cu înștiințare;
 • Verificarea corectitudinii scrierilor datelor în baza de date esclude probabilitatea că erorile existente vor apărea în timpul depunerii jurământului.

În principiu un astfel de progres al procesului este considerat normal, deoarece pot fi admise erori atât în timpul depunerii actelor cât și în timpul înregistrării.

Este un proces normal, deoarece la depunerea actelor pot fi admise greșeli în timpul înregistrării lor. Dar fiecare caz de corectare erorilor costă bani. De exemplu deseori, solicitantul își schimbă viza de reședință sau numele de familie după înregistrarea căsătoriei. Nașterea copiilor la fel necesită introducerea modificărilor în baza de date. Toate modificările trebuie comunicate instanțelor corespunzătoare din București.

Sunt cazuri, când solicitantul este indicat în ordin, însă el nu a primit înștiințarea. În acest caz este necesar de așteptat o înștiințare repetată. În caz contrar solicitantul nu va primit la consulat, și rezultă că nu va fi programat pentru depunerea jurământului.

Toate situațiile descrise mai sus necesită intervenirea specialiștilor, iar serviciile lor la fel trebuie să fie achitate.

Deseori față de actele depuse apar suspiciuni. Pentru soluționarea cu succes a problemei va trebui de prezentat pachetul extins de acte cu traducere în limba română. Deseori apare necesitatea de a depune repetat certificatul din cazierul judiciar, unele acte Bucureștiul solicită să fie prezentate repetat în original.

Acțiunile în caz de refuz

Cazurile de refuz au devenit mai frecvente în ultimul timp. Nu trebuie să disperați în așa caz. Această decizie poate fi contestată în instanță în termen de 15 zile din data primirii înștiințării.

Compania noastră are experiență în a acționa în instanță Agenția pentru Cetățenie pentru nerespectarea termenelor de examinare a dosarului. Conform legii acest termen nu trebuie să depășească 5 luni. Însă fluxul mare a cererilor depuse prelungește termenul de examinare. În prezent tot procesul de dobândire a cetățeniei durează 2-3 ani. Însă intervenția specialiștilor noștri îl reduce la 13-17 luni. Desigur că decizia pozitivă pentru client depinde de autenticitatea actelor depuse. Cu alte cuvinte solicitantul trebuie să aibă rădăcini autentice românești.

Jurământul

Acest eveniment responsabil și în același timp solemn are loc după publicarea în ordin. Pe site-ul oficial al ANC puteți urmări publicarea acestui ordin. Dar există un moment important, este necesar să cunoașteți limba română. În cazul în care solicitantul nu a reușit să se programeze pentru depunerea jurământului timp de șase luni, va trebuie să solicite la București prelungirea acestui termen. Însă, pentru aceasta trebuie să existe motive întemeiate confirmate prin acte.

Dar, din practică se observă că în 90% de cazuri este refuzată prelungirea termenului de depunere a jurământului. Pentru a soluționa pozitiv această problemă la fel va trebui ajutorul unui avocat competent, care se descurcă în toate subtilitățile de obținere a cetățeniei României. Desigur, că pentru aceste servicii va trebui să achitați o sumă frumoasă.

Studierea limbii române chiar și pentru cunoștințe minime vă va costa 300-1000 euro. Trebuie să înțelegeți că jurământul este depus în limba română. De aceea nu trebuie să-i credeți pe cei care își asumă obligația „cetățeniei la cheie” fără a cunoaște limba română.

Se poate întâmpla ca după depunerea jurămîntului să fie depistată o eroare în certificat. În acest caz trebuie să primiți un nou act de la Consulat sau București. Solicitantul poate să-l primească singur, dar de cele mai dese ori în astfel de situații se perfectează o procură, această procură la fel necesită cheltuieli financiare.

Certificatele românești de căsătorie și de naștere

Aceste acte sunt perfectate de obicei după depunerea cu succes a jurământului. La sfârșitul ceremoniei solicitantul primește un certificat de cetățenie, în baza lui sunt perfectate certificatele ne naștere și de căsătorie.

La această etapă principala problemă poate fi aplicarea apostilei. Dacă actul este laminat, atnci trebuie de obținut duplicatul. Pentru aceasta solicitantul trebuie personal să se prezinte la consulat sau să meargă la București.

Costul serviciilor foarte mult depinde de termenul executării lor. Nu trebuie să uitam de necesitata traducerii fiecărui certificat în limba română. De exemplu pentru o familie medie sunt necesare 20-40 de traduceri. Dacă suma unei traduceri în mediu este de 10-20 euro, pentru setul întreg va fi necesar de achitat o sumă destul de mare.

În unele țări doar traducerea procurii și declarației va fi de 100 de euro, dacă procura este perfectată la un nitar din afară țării.

Alte momente importante

 1. Dacă în certificatul de naștere românesc există o greșeală ea trebuie să fie corectată.
 2. Părinții divorțați prin judecată trebuie să stabilească cu cine va rămâne copilul. În România recunoaștera hotărîrei judecătorești va dura aproximativ un an. Costul serviciului este de 500-1000 euro.
 3. Hotărârea instanței poate fi înlocuită de acordul părintelui, când este vorba de primirea pașaportului românesc de către minor, sau transcriirea documentelor.

Mențiunea de divorț și deces

Dacă în țările CSI un astfel de act este numit certificat, în România mențiunea de divorț este pusă pe verso certificatului de naștere. Ea reprezintă două ștampile:

 • Prima certifică faptul că după înregistrarea căsătoriei numele de familie a rămas același;
 • A doua ștampilă indică numele de familie a soților după divorț.

Datele sunt puse obligatoriu. Aceste mențiuni se aplică nu mai devreme de de 3-4 luni după perfectarea certificatului de naștere. Dacă soții deja au certificat de înregistrare a căsătoriei, mențiunea se aplică pe în acest act.

Mențiunea de deces are loc după o schemă asemănătoare. În caz de deces a unuia dintre soți, mențiunea este pusă pe certificatul de căsătorie sau de naștere. Pentru confirmarea autenticității actului este nevoie de traducere sau chiar și apostilă, iar în unele cazuri și de procură.

Deseori, pe parcursul procesului apare necesitatea de a corecta datele din certificatul de divorț sau de căsătorie. De cele mai dese ori apar erori la scrierea numelui de familie a soților. Dacă aceste greșeli nu vor fi corectate, actele pur și simplu nu vor fi acceptate, iar persoana după ce a așteptat câteva luni, va primi refuz.

Buletinul (pașaportul intern)

Perfectarea acestui act nu este obligatorie. Dar el va fi necesar în următoarele situații:

 • primirea indemnizației pentru copii;
 • la procurarea imobilului;
 • pentru deschiderea contului bancar;
 • la perfectarea asigurării medicale românești sau de tip european;
 • pentru studii;
 • la deschiderea unei întreprinderi;
 • pentru angajarea în câmpul muncii în România;
 • la înregistrarea mijlocului de transport;
 • pentru primirea permisului de conducere (model românesc).

Buletinul va fi necesar pentru primirea altor înlesniri. Însă, dacă titularul lui nu are afacere pe teritoriul României, el nu este obligat să achite țării impozite.

Să primească buletin cu viza de reședință în România are dreptul acel solicitant, care are spațiu locativ sau are încheiat contract de locațiune.

Specialiștii companiei noastre sunt gata să vă ajute în soluționarea acestei probleme. Însă pentru a simplifica această procedură este de dorit ca viza de reședință să fie în București. Atunci toate actele vor fi perfectate la locul vizei de reședință.

Dreptul de a primi buletin se răspândește și asupra copiilor, ce au mai mult de 14 ani. Actul este eliberat pe un termen de zece ani. Dacă titularul are vârsta mai mare de 55 de ani, buletinul se eliberează fără termen de valabilitate.

Pașaportul biometric românesc

Termenul de valabilitate al acestui act este de 10 ani pentru persoanele majore, iar pentru copiii cu vârstă până la 12 ani este de 3 ani.

Adolescenții cu vârsta între 12 și 18 ani îl primesc pentru cinci ani. La fel este posibilitatea de a perfecta pașaportul biometric valabil un an, copiilor până la 14 ani. În acest caz tot procesul va dura aproximativ 10 zile lucrătoare, dacă pașaportul va fi perfectat în România.

Însă va fi necesară procura perfectată pe numele juristul companiei noastre. Dacă actul va fi perfectat prin secția consulară procesul va dura 2-4 luni.

Analizând toată informația, nu este greu să înțelegem că este complicat să prevezi toate detaliile. În activitatea sa compania noastră aplică metoda de executare pe etape a obligațiunilor asumate. O astfel de abordare permite de a identifica mai devreme toate capcanelor, precum și să stabilească prețuri și termene adecvate pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale.

Asistența specialiștilor calificați ai companiei DOCUMENTE.MD vă va ajuta să evitați problemele în dobândirea cetățeniei. Noi vă vom ajuta să economisiți timp și bani.

Articolul a fost util?
4.3
Evaluări totale: 1153.
Evaluarea dvs.: .
Documente.md
Lasă o solicitare
Sending...