+373 22 005-555

Obținerea cetățeniei române prin căsătorie

Obținerea cetățeniei române prin căsătorie

  Te căsătorești cu un cetățean român și obții imediat cetățenia. Astfel, unii ăți imaginează ,,calea simplă" a emingrării în Europa. Tutuși, acesta nu reprezintă alceva decât um mit.

  Verificarea relațiilor matrimoniale ,,fictive" nu se va încheia cu un singur interviu, ci va continua până la primirea cetățeniei române. Dacă înselăciunea este dezvăluită, atunci permisul de ședere va fi anulat, iar dacă persoan în cauză a primit deja cetățenia, va fi privată de aceasta și ulterior deportată.

  Desigur, există căsătorii adevărate, care nu au ca drept obiectiv doar obținerea cetățeniei, dar și în acest caz obținerea cetățeniei va dura 5 ani.

  În acest articol vom descrie în detalii cum funcționează de facto procedura de obținere a cetățeniei române prin căsătorie precum și căt va dura acest proces.

  Cetățenia română în baza căsătoriei: prevederile legale

  Pentru a obține cetățenia română, trebuie să parcurgi mai multe etape consecutive :

  • Să obțineți o viză de reîntregire a familiei pe termen lung și să intrați pe teritoriul României.
  • Să obțineți un permis de ședere
  • Să solicitați cetățenia Română

  Dreptul de a primi cetățenia Română apre după 5 ani de reședință permanentă în România în baza uni permis de ședere.

  De asemenea este nevoie de a trece un examen care este format din câteva etape după cum urmează: trecerea cu succes a unui interviu pentru a demonstra că cunoști limba de stat, să susții un testul pentru cunoașterea istoriei generale, a culturii țării, a prevederilor constituției și a imnului național.

  Puteți vedea mai jos descrierea fiecărei etape mai amănunt.

  Procedura de obținere a cetățeniei romîne în temeiul căsătoriei

  ETAPA I — Obținerea vizei pe termen lung pentru reîntregirea familiei

  Pentru a intra pe teritoriul Romîniei, soțul/soția unui cetățean român de o viză de lungă durată (tip D/VF) pentru reîntregirea familiei. Pentru cetățenii Republicii Moldova viza nu este necesară.

  Pentru a obține o viză este necesar să contactați Consulatul României din statul de reședință al soțului/soției și să furnizați un pachet de acte.

  Acte necesare pentru obținerea vizei D/VF :

  • Cerere de eliberare a vizei
  • Certificat de căsătorie sau alte doveză ale relațiilor de familie
  • Asigurare medicală pe durata vizei
  • Certificat de cazier judiciar

  Puncte cheie:

  Viza de reîntregire a familiei este valabilă 90 de zile de la data eliberării. Taxa consulară pentru înregistrare este de 120 euro.

  Dăcă organele de decizie au motive să creadă că aceasta este o căsătorie de conveniență, atunci viza nu va fi acordată.

  ETAPA II- Înregistrarea unui permis de ședere

  În baza unei vize pe termen lung trebuie să intri pe teritoriul României și să obții un permis de ședere. Acest document vă va permite să rămâneți în țară după expirarea vizei.

  Documentele pot fi depuse pe site-ul https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/

  Documente necesare pentru obținerea permisului de ședre pentru soț/soție:

  • Cerere pentru eleiberarea permisului de ședere
  • Pașaport cu mențiune despre trecerea frontierei (original+copie)
  • Pașaportul cetățeanului român (original+copie)
  • Certificat de căsătorie (original+copie)

  Declarație în formă scrisă că mandatarul nu este căsătorit cu alte persoane

  Dovada dreptului aupra spațiului rezidențial din România. Se poate face de un cetățean român (origina+copie)

  • Asigurare medicală
  • Adeverință medicală privind absența bolilor periculoase
  • Taxa administrativă de 259 roni.
  • Copiile sunt traduse în limba romînă și legalizate

  Puncte cheie:

  Solicitarea unui permis de ședere este luată în considerare în termen de 90 de zile. Termenul poate fi prelungit cu maximum 15 zile.

  Soțului i se eliberează un permis de ședere pentru 1 an. În cazul refuzului permisului de ședere, motivele vor fi comunicate în scris. Refuzul este posibil dacă se constată că nu există conviețuire reală sau soții nu s-au cunoscut înainte de căsătorie etc.

  Etapa III-Cerere pentru redobândirea cetățeniei române

  Pentru a redobândi cetățenie, un străin căsătorit cu un român, conform art. 8 din legea cetăţeniei trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

  • să locuiască legal pe teritoriul statului român cel puțin 5 ani;
  • să atingă majoratul;
  • să cunoască limba română, să aibă cunoștințe de bază despre istoria și cultura României;
  • să cunoască prevederile constituției și a imnului național;
  • să nu aibă antecedente penale;
  • să aibă sprijin financiar pentru o existență demnă;
  • să dețină un loc de reşedinţă.

  Procedura de redobândire a cetățeniei române.

  Soțul/soția depune personal o cerere către Agenția Națională pentru Cetățenie (ANC) urmată de un set de documente. Membrii unei comisii speciale verifică îndeplinirea condițiilor necesare pentru redobândirea cetățeniei. Dacă sunt îndeplinite condițiile, comisia va stabili un interviu pentru testarea cunoștințelor limbii române, precum și unele probe pentru a verifica cunoștințele istorice, culturale, despre prevederile constituționale și cunoașterea imnului român.

  În cazul unui interviu de succes, președintele ANC va emite un ordin pentru acordarea cetățeniei române. Atunci trebuie să depuneți jurământul și să primiți certificatul de cetățenie. Din acest moment deveniți cetățean român.Următoarea etapă va fi înregistrarea actelor interne: transcrierea actelor de stare cvilă, acte de identitate și pașapoarte.

  Documente de bază:

  În medie perioada de ieșire în ordin este de 15-24 luni în contextul actual — 2021.

  Dacă un cetățean străin se afla înafara teritoriului României mai mult de 6 luni ale anului, atunci acest an nu se i-a în considerare.

  În concluzie

  Cetățenii români pot călători în toată Europa fără vize, de asemenea pot locui, lucra și învăța în orice țară europeană doresc. De aceea redobândirea cetățeniei prin căsătorie, doar dacă această căsătorie nu este una de conveniență — este un mod legal de a imigra în UE. Dar totuși nu putem spune că este simplu.

  • În primul rând sunteți nevoiți tocmai 5 ani să vă aflați în România, vă căsătoriți cu un cetățean român, dar să locuiți într-o altă țară nu veți putea.
  • În al doilea rând să călătoriți în țările europene și spațiul Shengen veți pute doar împreună cu soțul/soția sau singur doar în cazul obținerii unei vize Shengen pentru țara pe care doriți să o vizitați.
  • În al treilea rând, dacă căsătoria se destramă, veți pleca acasă și aceasta înseamnă că a-ți pierdut timpul în zadar.

  Dacă căsătoria este una de conveniență, iar Autoritatea de Imigrare află acest lucru, veți fi deportat, iar în viitor intrarea în UE poate fi problematică.

  • În concluzie, dacă soțul/soția cetățean român vă îndeamnă să locuiți în România, atunci căsătoria este una din opțiunile de a vă muta cu traiul în UE. Dar dacă soțul/soția nu este cetățean român, dar totuși doriți să redobândiți cetățenia?
  • În acest caz mai bine ar fi să decurgeți la programul de repatriere. Datorită acestui program cetățenii statelor membrei CSI pot redobândi cetățenia în15-24 luni, fără a locui pe teritoriul României.
  Consultare prin telefon
  +355 Albania +376 Andorra +54 Argentina +374 Armenia +61 Australia +43 Austria +994 Azerbaijan +375 Belarus +32 Belgium +387 Bosnia and Herzegovina +55 Brazil +359 Bulgaria +855 Cambodia +1 Canada +56 Chile +86 China +385 Croatia +53 Cuba +357 Cyprus +420 Czech Republic +45 Denmark +593 Ecuador +20 Egypt +372 Estonia +358 Finland +33 France +995 Georgia +49 Germany +30 Greece +852 Hong Kong +36 Hungary +354 Iceland +91 India +62 Indonesia +98 Iran +964 Iraq +353 Ireland +972 Israel +39 Italy +81 Japan +962 Jordan +7 Kazakhstan +996 Kyrgyzstan +371 Latvia +423 Liechtenstein +370 Lithuania +352 Luxembourg +60 Malaysia +356 Malta +373 Moldova +377 Monaco +976 Mongolia +382 Montenegro +212 Morocco +31 Netherlands +64 New Zealand +47 Norway +92 Pakistan +48 Poland +351 Portugal +974 Qatar +82 Republic of Korea +389 Republic of North Macedonia +40 Romania +7 Russian Federation +378 San Marino +381 Serbia +65 Singapore +421 Slovakia +386 Slovenia +34 Spain +94 Sri Lanka +46 Sweden +41 Switzerland +886 Taiwan +992 Tajikistan +66 Thailand +216 Tunisia +90 Turkey +993 Turkmenistan +1 USA +380 Ukraine +971 United Arab Emirates +44 United Kingdom +998 Uzbekistan +39 Vatican +58 Venezuela +84 Vietnam + Other