+373 22 005-555

Încă de la începutul anului 2011, Republica Moldova a început să elibereze pașapoartele biometrice. Acestea conțin amprente digitale, informații despre grupa de sânge, precum și o fotografie digitală a titularului documentului. Astfel de documente au un grad sporit de protecție.

Din noiembrie 2023, posesorii unui pașaport biometric al Republicii Moldova care intenționează să călătorească în țările europene cu scop turistic, afacere sau tratament, trebuie să completeze un formular special pentru obținerea vizei ETIAS și să achite o de taxă — 7 euro. Această regulă se aplică și celor care tranzitează aceste țări.

Particularitățile pașaportul Republicii Moldova cu biometrie

Pașaportul biometric este valabil 7 ani pentru cetățenii adulți, iar pentru copiii cu vârsta sub șapte ani, valabilitatea este de patru ani. Dacă nu este posibilă luarea amprentelor, unui cetățean moldovean i se eliberează un pașaport temporar, valabil 1 an.

În timpul depunerii cererii pentru primirea unei cărții de identitate se realizează identificarea unui cetățean, unde acesta este fotografiat și invitat la procedura de luare a amprentelor. Copiii sub vârsta de doisprezece ani nu sunt obligați să introducă amprentele digitale într-un document biometric.

Adesea, străinii plănuiesc să perfecteze o carte de identitate biometrică, deoarece consideră că acesta este un document care le oferă acces în orice țară din lume în cele mai favorabile condiții. În acest caz, trebuie să fie luate în considerare următoarele nuanțe:

 1. Prezența pașaportului Republicii Moldova nu anulează interdicția de intrare în țările Uniunii Europene sau din spațiul Schengen, dacă aceasta a fost stabilită anterior.
 2. Documentul nu anulează ordinele de expulzare din țară (la deportare) emise în numele unui cetățean de către statele UE sau țările din zona Schengen.
 3. Din 2023, posesorii unui pașaport biometric care intenționează să călătorească în țările UE sunt obligați să finalizeze procedura de înregistrare în Sistemul european de informații și autorizare și să obțină o viză ETIAS. Inițiativa corespunzătoare are ca scop urmărirea cetățenilor sosiți din străinătate pentru a răspunde la actele de terorism în creștere. Această viză este valabilă 3 ani sau până la data expirării pașaportului. Oferă oportunități de a rămâne pe teritoriul țărilor Schengen și țărilor care sunt membre ale asociațiilor europene până la 90 de zile.

Dacă un cetățean moldovean intenționează să călătorească în Europa pentru o perioadă mai mare de 90 de zile, sau dacă obiectivele sale diferă de cele stabilite de programul ETIAS, trebuie să solicite o viză Schengen.

Informații conținute în pașaportul biometric eliberat de Republica Moldova

O caracteristică a cărții de identitate biometrică este prezența unui cip care stochează informațiile despre proprietar. Aceasta este o grupă de sânge, amprente digitale și o imagine digitală (fotografie a proprietarului documentului).

Pașaportul biometric conține date precum:

 • număr de serie;
 • naționalitatea proprietarului;
 • prenumele și numele titularului cărții de identitate;
 • fotografia cetățeanului;
 • data și locul nașterii;
 • sexul.
 • numărul de identificare;
 • data emiterii și data expirării documentului;
 • numele autorității eminente a acestui pașaport;
 • grupa de sange;
 • semnătura personală.

Modalități de obținere a pașaportului intern al Republicii Moldova

Pentru a solicita un pașaport biometric, trebuie să vizitați oficiul teritorial de documentare a populației. Dacă un cetățean se află în afara Republicii Moldova, este necesar să se adreseze la misiunile diplomatice ale acestui stat din țara de reședință actuală.

Procesul de obținere a unui document biometric constă în următorii pași:

 • colectarea unui pachet standard de documente (compoziția acestuia poate varia în funcție de modalitatea de obținere a cetățeniei);
 • programarea unei întâlniri la Departamentul Afacerilor Migranților;
 • întocmirea unei cereri, completarea unui chestionar pentru obținerea unui pașaport (șabloanele pot fi descărcate de pe site-urile oficiale ale organelor de stat și completate de sine stătător);
 • Susținerea unui examen de cunoaștere a limbii române (se cere, de regulă, pentru cetățenii străini care dețin cetățenia pe bază de naturalizare).

Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova nu sunt angajate în procesarea pașapoartelor biometrice, acestea transferă documentele solicitantului în Republica Moldova, unde este perfectat documentul.

Cine poate solicita un pașaport RM?

O carte de identitate biometrică poate fi obținută de toate persoanele care sunt cetățeni ai Republicii Moldova. În plus, îl mai pot obține:

 • copiii adoptaţi, dobândind cetăţenia părinţilor cetăţeni ai Republicii Moldova;
 • persoanele care adoptă un copil cu pașaport moldovenesc;
 • Persoanele cu cetăţenie străină care au locuit destul de mult timp pe teritoriul Republicii Moldova, au loc de muncă aici, sursă de venit şi înregistrarea la locul de reședință;
 • persoane cu rădăcini moldovenești care solicită restabilirea cetățeniei pierdute (persoane care au părăsit Moldova în iulie 1940 și descendenții acestora până la a treia generație).

Poate fi refuzată eliberarea unui pașaport biometric?

Refuzul eliberării cărții de identitate moldovenești este posibil din anumite motive. Lista lor include:

 • solicitantul nu prezintă toate documentele necesare;
 • solicitantul este implicat în activitățile organizațiilor teroriste;
 • refuzul solicitantului de a prezenta un anumit document, necesar pentru a lua în considerare o cerere de dobândire a cetăţeniei;
 • refuzul primit anterior de către solicitant pentru obținerea pașaportului;
 • dezvăluirea infracțiunilor săvârșite de reclamant îndreptate împotriva Republicii Moldova, precum și crime internaționale sau de război;
 • persoana care solicită o carte de identitate biometrică are antecedente penale pe teritoriul oricărei alte țări;
 • nu au surse legale și permanente de venit pe teritoriul Republicii Moldova (se aplică solicitanților care intenționează să devină cetățeni prin naturalizare);
 • lipsa temeiurilor pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova.

Care sunt avantajele unui pașaport al Republicii Moldova?

Rezidenții Republicii Moldova, precum și cetățenii altor state, care au obținut un pașaport biometric din acest stat, beneficiază de multe oportunități. Acestea sunt:

 • dreptul de a desfășura antreprenoriat în SUA;
 • posibilitatea deschiderii conturilor bancare în Europa;
 • vizite fără viză în țările UE și spațiul Schengen (nu doar în scopuri turistice, ci și pentru afaceri);
 • angajarea pe teritoriul oricărui stat membru al Uniunii Europene;
 • posibilitatea de a obține granturi pentru studii în Europa;
 • eliberarea simplificată a vizei pentru a vizita Statele Unite ale Americii (în scop de ședere sau de muncă).

Poate fi retras un pașaport RM biometric?

În unele cazuri, autoritățile moldovenești pot retrage pașaportul unei persoane. Motivele sunt următoarele:

 • obținerea unui document prin metode ilegale, un document falsificat;
 • existența unor erori în datele cu caracter personal;
 • documentul nu corespunde cerințelor tehnice stabilite;
 • decesul titularului pașaportului biometric;
 • renunțarea voluntară la document de către titular.

Călătoriii în țările europene cu un pașaport biometric moldovenesc

După cum s-a menționat deja, din noiembrie 2023, deținătorii de pașapoarte moldovenești sînt obligați să se înregistreze în sistemul European de informare și autorizare și să achiziționeze o viză ETIAS pentru a intra în:

 • Țările din Spațiul Schengen;
 • Țările care vor face parte din Spațiul Schengen în viitor (România, Croația, Bulgaria, Cipru);
 • Norvegia;
 • Monaco;
 • Liechtenstein;
 • Elveția;
 • Islanda;
 • Andorra;
 • Vatican;
 • San Marino.

Cererea ETIAS trebuie completată cu patru zile înainte de plecare. Această regulă se aplică tuturor modurilor de călătorie: pe calea aeriană, maritimă, terestră și pentru călătorii care traversează țările europene în tranzit.

De obicei, cererea este aprobată în câteva minute. Aprobarea este trimisă pe adresa de e-mail a solicitantului sub formă de document PDF. Nu este nevoie să fie tipărit, căci este stocat electronic.

În timpul călătoriilor în țările care nu necesită viză, trebuie să se țină cont de faptul că, chiar și cu un pașaport biometric moldovenesc, unui cetățean i se poate refuza intrarea și șederea temporară pe teritoriu. Acest lucru se poate datora neîndeplinirii uneia sau mai multor condiții. Aceste condiții obligatorii includ:

 1. Deținerea unui document de călătorie valabil sau a documentelor care permit trecerea frontierei.
 2. Justificarea scopului și a condițiilor de ședere în țară, disponibilitatea mijloacelor de existență necesare pentru o anumită perioada de ședere.
 3. Lipsa refuzurilor de intrare din partea statelor Schengen.
 4. Nu reprezintă o amenințare la adresa securității interne, a sănătății publice sau a ordinii publice din țară.
 5. Eligibilitatea de a intra în țară în timpul pandemiei Covid-19.

Dificultăți de obținere pe cont propriu a unui pașaport al Republicii Moldova

Solicitanții cetățeniei moldovenești pot colecta documentele și le pot depune singuri, dar se vor confrunta cu diverse dificultăți. În acest caz, cele mai dificile aspecte sunt cunoașterea legislației țării și procesul de depunere a cererii. Modele de documente pot fi găsite pe site-ul oficial al Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova.

Colectarea documentației necesare, de asemenea, crează anumite dificultăți. Străinii trebuie să traducă toate certificatele sau extrasele în limba română și să le supună autentificării notariale obligatorii.

Lista documentelor necesare pentru depunerea unei cereri de cetățenie poate varia și depinde de modalitatea prin care solicitantul cetățeniei moldovenești o obține. De exemplu, pentru redobândirea cetățeniei, vor fi necesare documente care să confirme existența unor rude cu rădăcini românești.

Angajații companiei care vă asistă în obținerea pașaportului moldovenesc cunosc foarte bine toate nuanțele de procesare a documentelor pe teritoriul Republicii Moldova. Cu asistența lor profesională, veți putea obține mai ușor și mai rapid statutul de rezident al Republicii Moldova.

Pot cetățenii moldoveni aflați în străinătate să solicite să obțină un pașaport biometric?

Acest lucru este posibil. Atunci când vă adresați la consulat, trebuie să țineți cont de faptul că taxa consulară și taxa de pașaport pot fi rambursate, în timp ce taxa pentru serviciile conexe nu este rambursabilă. Ambasada sau Consulatul Republicii Moldova în străinătate este, în acest caz, intermediarul pentru eliberarea pașapoartelor. Documentul este întocmit și eliberat pe teritoriul Republicii Moldova. Pașaportul nu poate fi eliberat prin procură.

Adresarea la o ambasadă sau la un consulat al Republicii Moldova pentru a obține un pașaport biometric este permisă în diferite situații, inclusiv în cazul pierderii, furtului sau deteriorării documentului, precum și al expirării valabilității acestuia.

Unde pot călători cu un pașaport biometric moldovenesc?

Pașaportul unui cetățean al Republicii Moldova este recunoscut în majoritatea țărilor din lume. Cu ajutorul acestuia puteți intra în țările europene și Schengen fără viză. Regimul fără vize este valabil pentru multe țări, printre care:

 • România;
 • Armenia;
 • Olanda;
 • Germania;
 • Ungaria;
 • Georgia;
 • Israel;
 • Suedia;
 • Spania;
 • Polonia.

Aceasta nu este o listă completă a statelor în care cetățenii moldoveni pot intra fără viză pentru o perioadă de până la 90 de zile.

Regimul simplificat de vize se aplică în Cambodgia, Maldive, Sri Lanka, Bangladesh și Timorul de Est. Aici este posibil de a obține o viză la sosire (pentru 30 de zile).

Articolul a fost util?
4.7
Evaluări totale: 519.
Evaluarea dvs.: .
Documente.md
Lasă o solicitare
Sending...