+373 22 005-555

Cetățenia Republicii Moldova a devenit foarte atractivă în anii 2022-2023, din cauza perfectării rapide în comparație cu cetățenia altor state, care oferă posibilitatea călătoriilor fără viză în țările UE.

Deasemenea, pașaportul moldovenesc oferă posibilitatea de a te afla pe teritoriul tărilor CSI (Rusia, Belorus, Kazahstan s.a) fără viză.

TERMENII DE PERFECTARE A PAȘAPORTULUI EXTERN

Principala prioritate este, că pașaportul moldovenesc poate fi obținut doar într-o singură zi. Actul poate fi obținut la Agenția Servicii Publice (ASP). Taxa de stat este de aproximativ 100 euro. De asemenea, este posibil de a perfecta în termen de la 5 la 30 zile, iar taxa de stat constituie aproximativ 40 euro.

Această variantă este benefică pentru cei, care doresc să-și perfecteze rapid actul.

Există, de asemenea, posibilitatea perfectării actelor prin Consulat, (de exemplu, în Moscova), dar este necesar de a lua în consideratie, situația că programările sunt efectuate cu câteva luni înainte. Din păcate, trebuie de recunoscut, că în această situație, când nu știi ce va fi mâine, perfectarea actului este necesar de a fi cât mai rapidă.

În ultimul timp, foarte mulți cetățeni ai Federației Ruse s-au ciocnit cu blocarea conturilor bancare în afara țării. Deținerea pașaportului moldovenesc le oferă posibilitatea de a evita astfel de situații.

Cât de rapid poți dobândi cetățenia Republicii Moldova?

De regulă, nașterea pe teritoriul Republicii Moldova — procedura de obținere a cetățeniei R.Moldova durează 10-30 zile în dependență ce acte deține solicitantul.

Rădăcinile Republicii Moldova pot fi: părinții, bunicii, buneii, străbunicii, străbuneii.

 1. Dacă solicitantul va demonstra rudenia cu strămoșii, care s-au născut pe teritoriul actualii Moldove (RSSM, RASSM).
 2. Dacă solicitantul va demonstra rudenie cu strămoșii născuți pe teritoriul Bucovinei (regiunea Cernauti) și partea de sud a Odesei până în anul 1940.

Termenul de obținere a cetățeniei Republicii Moldova.

Termenul de obtinerea a cetățeniei Republicii Moldova conform legislației este de 6 luni. Dar luând în considerație, că din Republica Moldova se face interpelare în țările care au emis documentele (Ucraina, Federația Rusă, Belorus, Kazahstan s.a) răspunsul nu este recepționat în termen de 6 luni, acest fapt stopează procesul fiind reluat doar din momentul primirii răspunsului.

De regulă, se verifică veridicitatea actului, emis de OSC si lipsa antecedentelor penale. Din considerentul că la momentul actual din Ucraina, Federația Rusă răspunsurile vin cu întârziere, procesul poate dura până la 7-8 luni.

Pentru obținerea pașaportului moldovenesc este necesară cetățenia Republicii Moldova. Acest lucru este foarte important de a fi înțeles. Nu este posibil obținerea pașaportului fără a deține cetățenia.

Lista de acte necesare pentru cetățenia Republicii Moldova.

Important de înțeles, că pentru fiecare solicitant, aceasta listă poate fi diferită și fiecare caz este individual. Mai jos vom publica lista comună de acte, necesare de a fi prezentate:

 • Pașaport intern cu viza de resedință;
 • Pașaport extern;4
 • Certificat de naștere
 • Certificat de căsătorie/divorț/schimb de nume
 • Certificat de naștere a părinților/bunicilor/străbunicilor/buneilor/străbuneilor/
 • Certificat de deces a strămoșilor sau act de dovadă a identității
 • Cazier juridic din tară de resedință
 • Cazier juridic din Republica Moldova
 • Autobiografia
 • Pentru obținerea cetățeniei copiilor minori — certificatul de naștere, pașaportul și cererea în formă scrisă a părinților pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova.
 • Dacă copilul atinge vârsta de 14 ani va fi necesar Cazierul juridic
 • La atingerea vîrstei de 14 ani copilul va trebui să ofere cerere în formă scrisă în prezența părinților, autentificată notarial.
 • Pașaportul celui de al doilea părinte
 • Fotografie 10/15 (1 buc), 3.5 * 4.5 (2 buc)
 • Și alte acte dupa caz...

Toate actele trebuie traduse în limba română și întărite la notar.

Pentru mai multă operativitate este mai bine de depus actele pe teritoriul Republicii Moldova. Daca se depun actele la consulat, procesul poate dura până la 1.5 ani și poate fi însoțit de un șir de dificultăți.

Articolul a fost util?
4.3
Evaluări totale: 331.
Evaluarea dvs.: .
Documente.md
Lasă o solicitare
Sending...