+373 22 005-555

În Republica Moldova, unul dintre principalele acte de identitate - pașaportul, se eliberează tuturor cetățenilor țării cu respectarea deplină a cerințelor legislației în vigoare. Totodată, vârsta destinatarului nu contează, dar se iau în considerare situațiile care permit, în baza legii, suspendarea pentru o perioadă sau în totalitate a dreptului unui cetățean de a părăsi liber țara.

Vârsta destinatarului și datele de expirare

Conform legislației Republicii Moldova, pașaportul se eliberează cetățenilor care fac parte din următoarele categorii de vârstă:

 • copii sub 7 ani — pe un termen de 4 ani;
 • persoane de la 7 la 16 ani — pe un termen de 7 ani;
 • persoane de la 16 ani și mai mult — pe un termen de 10 ani.

Există un punct important de menționat: dacă dintr-un motiv oarecare nu se pot preleva temporar amprentele digitale ale unei persoane (ceea ce este o condiție prealabilă), atunci se eliberează pașaportul moldovenesc pentru 12 luni.

Procedura de aplicare a cererii

Procedura începe prin completarea corectă a cererii. Totodată, solicitantul cetăţeniei moldoveneşti trebuie să se adreseze personal la autoritatea competentă dacă se află în ţară la momentul depunerii documentului. În cazul în care solicitantul se află în afara statului, toate problemele legate de documente se rezolvă la consulatul Republicii Moldova sau la misiunile diplomatice ale republicii (PKU RM).

Adesea, solicitanții se confruntă cu faptul că nu există DPCU moldovenești în țară din șederea temporară. Soluționarea acestei probleme se va face prin aplicarea oricărei DPCU străine.

În cazuri excepționale, legea permite depunerea unei cereri de către persoane terțe. Astfel de situații speciale includ următoarele contexte:

 1. În cazul în care un copil este lăsat fără îngrijire părintească (statut temporar sau permanent), iar autoritățile sociale au stabilit tutela asupra lui, atunci reprezentantul său are dreptul de a vorbi în numele său. Această misiune este îndeplinită de obicei de unul dintre părinți sau de o persoană desemnată de tutore. Dar administratorii se pot ocupa și de astfel de probleme. Totuși, există o condiție obligatorie: copilul însuși trebuie să fie prezent atunci când depune în numele său sau cerere de intrare în cetățenia moldovenească (această condiție este menționată la articolul 26, părțile 2 și 3 din Codul civil al Republicii Moldova).
 2. În cazul în care unul sau ambii părinți ai unui copil sunt minori, atunci interesele acestuia pot fi protejate de un reprezentant al tatălui sau al mamei care nu a împlinit vârsta de 18 ani.
 3. Dacă copilul este separat de părinții legali, de exemplu, se află sub supravegherea serviciului familiei (cu excepția structurilor autorităților de tutelă), instituția de tutelă din Republica Moldova depune o cerere în numele său pentru cetățenie. Dacă un minor rămâne într-o instituție de tip internat, atunci documentele sunt întocmite de către autoritatea de la locul de plasament al copilului. În această situație rămâne obligatorie și condiția prezenței personale în cadrul procedurii unui minor.
 4. Dacă tutela a fost desemnată pentru o persoană de către o instanță, reprezentantul acesteia acționează și ca solicitant în numele acesteia. Cerința prezenței personale a persoanei reprezentate trebuie respectată cu strictețe și în această situație.
 5. Persoanele grav bolnave, care nu se pot deplasa independent, pentru care nu este posibilă luarea amprentelor digitale din motive fizice sau de altă natură, pot solicita reprezentantului lor autorizat să depună o cerere. Pentru a face acest lucru, va trebui să întocmiți o procură legalizată. Alți funcționari sunt, de asemenea, autorizați să certifice astfel de documente. Prin urmare, în caz de nevoie urgentă, această alternativă poate fi folosită.
 6. Dacă o persoană care dorește să obțină cetățenia Republicii Moldova este grav bolnavă și se află în stare de inconștiență (comă) într-o instituție medicală, o persoană care îi reprezintă interesele poate depune o cerere în numele său. Un astfel de drept este acordat unei rude apropiate, iar în absența unei astfel de persoane în mediu, este permisă eliberarea unui pașaport pe baza unei cereri primite de la o instituție medicală în care este tratat solicitantul. De asemenea, un reprezentant al guvernului local are dreptul de a acționa ca solicitant în numele unei persoane care se află la tratament în spital, dacă această persoană primește asistență socială.
 7. Persoanele cu tulburări psihice, sau cu dizabilități psihice și fizice, care se află 24 de ore din 24 într-o instituție socială, pot obține pașaport la solicitarea acestei instituții în situația în care nu s-a instituit o măsură de protecție asupra lor.

Dacă o persoană este capabilă, dar orice măsură de protecție este stabilită prin lege, iar starea de sănătate fizică sau psihică nu îi permite să ia decizii independente, atunci când solicită pașaportul moldovenesc, asistența unei astfel de persoane protejate poate fi acordată de către un mandatar care răspunde direct de persoana protejată. Dar aceste puteri trebuie să fie certificate în modul prevăzut de lege.

Nuanțe importante

Fiecare cetățean al Moldovei poate avea legal două pașapoarte valabile. Acest drept este prevăzut de lege, cu condiția ca datele personale din ambele documente să fie complet identice.

Prin aplicarea pentru un pașaport moldovenesc, o persoană este pe deplin identificată ca o anumită persoană. Pentru a face acest lucru, el este fotografiat și, de asemenea, este supus procedurii de luare a amprentelor. În situația în care este imposibilă temporar sau permanent realizarea de amprente, astfel de persoane sunt scutite de la introducerea datelor de amprentare în pașaport. Toți copiii sub 12 ani sunt scutiți de această procedură.

O altă situație comună este atunci când un buletin nu este valabil. De multe ori se întâmplă ca solicitantul să aibă deja peste 16 ani, dar încă nu a avut timp să-și perfecteze un buletin. În ambele cazuri enumerate aici, cererea de pașaport va fi acceptată în același timp cu cererea de întocmire a buletinului. Totuși, există o condiție: termenele limită de procesare a ambelor documente trebuie să corespundă.

În cazul în care autoritățile competente consideră că documentele furnizate nu sunt suficiente pentru a dobândi statutul juridic al solicitantului sau pentru a identifica personalitatea și starea civilă a acestuia, pot solicita furnizarea de certificate și extrase suplimentare. O astfel de situație poate apărea în circumstanțe legate de apariția unor restricții legale privind obținerea unui pașaport.

Un angajat al Agenției Servicii Publice sau al oricăreia dintre subdiviziunile sale structurale, precum și reprezentanții altor organe de stat ale Republicii Moldova, dotați cu competențe legale, au dreptul de a retrage pașaportul moldovenesc numai în următoarele cazuri:

 1. Dacă documentul este fals, obținut ilegal.
 2. Dacă titularul pașaportului însuși a refuzat mai devreme sau a fost privat legal de cetățenia Republicii Moldova.
 3. Dacă în documentul prezentat de cetățean se constată nerespectarea cerințelor tehnice, sau există o eroare la informațiile personale.
 4. Dacă deținătorul pașaportului nu a dorit să primească un număr de identificare sau a refuzat să fie înscris în Registrul de Stat al Populației.
 5. Dacă titularul pașaportului a decedat.

Când se eliberează un nou document, pașaportul care trebuie înlocuit este perforat. Astfel, actul de identitate nevalabil este anulat, iar după aceea statutul vechiului act se modifică în registrul de stat. După finalizarea tuturor procedurilor de mai sus, vechiul pașaport este returnat proprietarului, dar fără număr.

Dacă un cetățean are o viză valabilă, iar valabilitatea pașaportului moldovenesc a expirat, atunci se actualizează și starea anterioară a pașaportului în Registrul de Stat, dar în acest caz este perforată doar coperta cu pagina care conține numărul de identificare.

Dacă, din anumite motive, o persoană nu poate prezenta un document care a devenit nul, este obligată să raporteze furtul unui pașaport sau pierderea acestuia. În acest caz, în cerere, proprietarul este obligat să indice numărul pașaportului lipsă cu seria acestuia.

Dacă documentul pierdut este returnat proprietarului, cererea depusă pentru un nou pașaport va fi retrasă. Mai mult de atât, proprietarul are dreptul de a solicita restabilirea statutului anterior dacă noul document nu a fost eliberat înainte de depunerea declarației, în care informează în scris despre locația vechiului pașaport. O parte din suma plătită pentru serviciu într-o astfel de situație este returnată solicitantului. În alte cazuri, statutul unui pașaport furat sau pierdut nu poate fi restabilit.

Obținerea unui pașaport moldovenesc va fi problematică dacă:

 • dreptul la libera circulație a fost suspendat temporar pentru solicitant (partea 1 a art. 4 din legea mentionata 273/1994);
 • solicitantul a furnizat informații false despre sine;
 • sunt relevate neconcordanțe în documente sau datele nu sunt furnizate integral;
 • documentele depuse la autoritate nu sunt identice sau conţin date eronate.
 • În situațiile de mai sus, cererea de pașaport de cetățean al Republicii Moldova va fi respinsă. Aceeași decizie poate fi luată de către autoritatea emitentă în cazul suspiciunii sau stabilirii faptului de sustragere a datelor cu caracter personal ale unei alte persoane. Această situație se poate întâmpla dacă două documente apar cu date personale absolut identice, dar imaginea fotografică a proprietarului va fi diferită. În cazul în care ancheta dezvăluie o identitate falsă, cererea este și ea respinsă până la identificarea identităților ambilor proprietari. Dar în circumstanțele nefavorabile predominante pentru o persoană care solicită cetățenia moldovenească, o astfel de decizie poate fi atacată cu recurs. Această procedură este prevăzută în Codul Administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.

Cum se predă pașaportul

Un pașaport se înmânează unui nou cetățean al Republicii Moldova din partea organului de stat, contra semnăturii personale. În cazul în care solicitantul nu poate primi documentul el însuși, în numele său acționează reprezentantul său legal sau o persoană împuternicită care are o procură întocmită în conformitate cu toate regulile.

În lipsa solicitantului

În cazul în care solicitantul pentru cetățenia Republicii Moldova este internat într-o instituție medicală la data eliberării pașaportului și se află în stare inconștientă sau comă, atunci pașaportul său poate fi primit de o rudă, iar în lipsa acestuia, reprezentantul autorității locale sau instituția medicală își asumă responsabilitatea.

În situația în care un pașaport este primit de către un reprezentant legal prin procură, această persoană autorizată este obligată să furnizeze orice document care confirmă acest drept special. Pe lângă procură în astfel de cazuri, sunt considerate valabile următoarele documente:

 • Certificat de înregistrare a căsătoriei.
 • Certificat medical.
 • Un document care confirmă gradul de rudenie. Cu alte cuvinte, puteți furniza în serviciul de eliberare a pașaportului orice document care dovedește identitatea unei persoane autorizate. Un extras din Registrul de Stat este considerat valabil. Această opțiune este relevantă dacă nu este posibilă prezentarea documentelor enumerate mai sus.

Obținerea unui pașaport pentru minori

Toate persoanele cu vârsta sub 14 ani primesc pașaportul personal, dar pe baza consimțământului scris al reprezentantului lor legal. Acest consimțământ se depune la serviciul de eliberare a documentelor sau la centrul multifuncțional concomitent cu solicitarea unui pașaport moldovenesc în numele unui minor. Reprezentarea intereselor copilului în orice instanță de stat, inclusiv în serviciul de eliberare a actelor, poate fi orice altă persoană care este înzestrată prin lege cu atribuții similare.

Condiții speciale

Un pașaport gata făcut poate fi livrat unui cetățean de către un lucrător poștal la locul de înregistrare sau la locul în care se află. Există, de asemenea, o astfel de opțiune precum trimiterea serviciului de pașaport finalizat prin poștă recomandată. La primirea trimiterii poștale, furnizorul de servicii îi înmânează solicitantului pașaportul său și returnează chitanța semnată de acesta autorității competente.

De ce documente ai nevoie pentru a obține un pașaport

Trebuie menționat imediat că completarea obligatorie a pachetului de documente depinde direct de vârsta persoanei care intră în cetățenia Republicii Moldova. Dacă solicitantul are peste 18 ani, atunci va trebui să colecteze un set de următoarele documente:

 • Un act de identitate valabil. Acesta poate fi fie un certificat temporar (un document obligatoriu pentru toți cei peste 16 ani), fie un document intern care indică locul de reședință în Republica Moldova.
 • În cazul în care solicitantul, la momentul solicitării, indiferent de motivare, nu are în mână un act de identitate, furnizarea acestuia poate fi considerată facultativă dacă nu a fost pierdut sau deteriorat.
 • În orice situație extraordinară, datele preluate de la Gosregister vor ajuta la confirmarea identității solicitantului. Apoi, solicitantul însuși, atunci când depune o cerere, trebuie să depună și o declarație suplimentară în scris. În cazul în care solicitantul de cetățenie a Republicii Moldova nu poate ridica documentația, acest lucru se face de către reprezentantul său legal sau o altă persoană dotată cu autoritatea corespunzătoare. Solicitarea se depune la Registrul Populației de Stat în vederea identificării identității persoanei care va primi pașaportul.

Acest pachet ar trebui să conțină:

 • cartea de identitate a reprezentantului;
 • un pașaport eliberat anterior, dacă un astfel de document a existat;
 • o declarație despre pierderea unui pașaport;
 • cerere pentru două pașapoarte (în cazurile descrise mai sus);
 • toate actele de stare civilă.

C-nd nu sunt necesare documentele de stare civilă

Există situații în viață când se admite excluderea din lista obligatorie a documentelor care confirmă înregistrarea actelor de stare civilă.

Lista acestor cazuri:

 1. Dacă, după eliberarea ultimului pașaport moldovenesc, datele personale ale unui anumit cetățean nu s-au modificat. La crearea unei astfel de situații, la cerere este atașată suplimentar o declarație scrisă care confirmă acest fapt.
 2. Dacă s-au produs modificări de stare civilă, dar acestea sunt consemnate în actele și documentele relevante și, de asemenea, înscrise în Registrul de Stat.
 3. Dacă astfel de informații au fost actualizate în toate documentele și Registrul de Stat în perioada de examinare a cererii de restabilire a cetățeniei Republicii Moldova sau de dobândire a acesteia.
 4. În cazul în care o persoană are altă cetățenie, la declararea acestui fapt, aceasta trebuie să prezinte și pașaportul străin.

Reprezentantul legal al unei persoane care, potrivit instanței, se află sub protecția tutelei , atunci când solicită un pașaport pentru subordonatul său, trebuie să prezinte, pe lângă toate documentele, o hotărâre judecătorească în baza căreia persoana este protejată. În alte cazuri, poate fi o decizie a consiliului de familie privind tutela.

Reprezentanții autorizați pot efectua toate procedurile necesare în numele persoanelor imobilizate la pat sau al pacienților inconștienți. Aceștia trebuie să furnizeze suplimentar, pe lângă documentele specificate, și:

 • două fotografii făcute recent 10:15 (color sau mat);
 • un raport medical care să confirme starea gravă a solicitantului;
 • o procură sau un alt document oficial care confirmă autoritatea reprezentantului.

Este posibil să obțineți un pașaport cu un act de identitate temporar doar într-un singur caz: dacă documentul a fost eliberat pentru perioada eliberării unui act de identitate pe termen lung. În acest caz, pe lângă acest document temporar, este necesară și atașarea la pachet a tuturor actelor de stare civilă disponibile, dacă informațiile despre acestea nu au fost actualizate în Registrul de Stat.

Dacă pașaportul moldovenesc sau alt act de identitate nu este valabil, iar solicitantul are vârsta de peste 16 ani, dar nu a reușit să obțină pașaport, va trebui să depună două cereri în același timp: pentru un buletin de identitate și pașaport. Dar, în același timp, termenul serviciului pentru eliberarea unui buletin de identitate nu poate depăși termenii pentru eliberarea unui pașaport.

În ceea ce privește plata serviciului, persoană care solicită cetățenia Republicii Moldova face toate calculele conform tarifelor. Dar suma totală depinde de termenul în care s-a efectuat serviciul. De exemplu, dacă un pașaport a fost pierdut sau furat anterior de persoane necunoscute, iar solicitantul a raportat acest lucru în scris, așa cum era de așteptat, el trebuie să plătească taxa de stat.

Solicitanții care beneficiază de scutiri, nu plătesc pentru servicii. Dar persoana poate folosi acest drept dacă prezintă un document care confirmă statutul său special.

Cum se eliberează pașaportul copiilor

Minorii pot obține cetățenia Republicii Moldova în modul prevăzut de legea țării. O cerere din numele copilului și obligator în prezența acestuia poate fi depusă de către unul dintre părinți sau un alt reprezentant al minorului. Prin lege, un tutore poate reprezenta interesele unui copil separat de părinți. Dacă copilul se află sub supravegherea unui serviciu de tip familial, dar nu sub tutelă, atunci un reprezentant al autorităților teritoriale de tutelă are dreptul să acționeze în numele său.

Documentele pentru obținerea pașaportului de către un copil se depun de către o persoană autorizată în deplină conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova. Toate certificatele, extrasele și alte documente trebuie depuse în original.

Dacă părinții unui minor sunt căsătoriți, unul dintre ei se poate ocupa de procedura perfectării actelor pentru pașaportul moldovenesc. Apoi pachetul de documentație va include:

 • Certificatul de naștere al copilului,
 • Certificat că toate modificările sau corectările după nașterea copilului au fost incluse în actul de stare civilă;
 • Dacă minorul are deja 16 ani, atunci trebuie prezentat buletinul;
 • Se atașează certificatul de căsătorie al părinților și pașaportul persoanei care va reprezenta copilul la eliberarea pașaportului.
 • dacă minorul a primit deja un pașaport, acest document va fi necesar.
 • în cazul în care pașaportul eliberat anterior s-a pierdut, o declarație despre acest fapt se face de către părinte, care acționează în numele copilului.

O procedură specială pentru obținerea unui pașaport moldovenesc se aplică copiilor care nu se pot deplasa în mod independent. Dacă copilul este imobilizat la pat, atunci va trebui să atașați la pachetul de documente: 2 fotografii recente și o petiție de la instituția medicală sau administrația locală.

Părintele care reprezintă interesele unui copil bolnav depune o listă de documente sau o declarație legalizată la serviciul competent. Prin lege, orice persoană înzestrată cu o astfel de autoritate are dreptul de a certifica un astfel de document.

Pentru serviciu, părintele plătește suma cerută, stabilită prin tarif. Dacă a fost depusă o cerere pentru furt sau altă metodă de pierdere a unui pașaport primit anterior, va trebui totuși să plătiți o taxă de stat.

Dacă părinții sunt divorțați și unul dintre ei depune cererea, atunci lista documentelor necesare arată astfel:

 • Certificatul de naștere a copilului.
 • Confirmare documentară (certificat, înștiințare) că îndreptările sau modificările actelor efectuate de starea civilă au fost anulate, dacă astfel de înscrieri au avut loc după nașterea copilului.
 • Minorul care a împlinit vârsta de șaisprezece ani trebuie să prezinte și actul de identitate în original, dacă l-a primit mai devreme.
 • Certificatul de divorț este necesar dacă părinții sunt legal divorțați.
 • În cazul în care părinții au încetat căsătoria prin instanță de judecată, este necesară anexarea unei hotărâri judecătorești, care să indice condițiile de detenție și locul de reședință al copilului. În cazul că unul din părinți a fost lipsit de dreptul de a participa la creșterea copilului, va fi necesar și un document care să confirme acest act.
 • Pașaportul vechi, dacă există. În cazul în care documentul a fost pierdut, părintele, care și-a asumat responsabilitatea întocmirii documentelor pentru copil, informează în scris despre acest fapt.

Părintele, în grija căruia a fost lăsat copilul prin hotărâre judecătorească, este obligat să depună o declarație în scris angajatului responsabil al serviciului de eliberare a documentelor. În acest caz, se consideră valabil doar documentul care a fost certificat de un notar sau de altă persoană cu această autoritate.

Dacă ambii părinți sunt de accord ca copilul lor să obțină cetățenia Republicii Moldova, atunci nu este nevoie să depună suplimentar o hotărâre judecătorească autorităților competente. În situația în care ambii părinți sunt implicați în procedura de prelucrare a actelor pentru un copil, dar sunt divorțați, acordul acestora se întocmește, conform prevederilor legale, în scris. Apoi, documentul certificat în conformitate cu toate regulile este transferat responsabilului serviciului care emite acte de identitate.

În situația în care un părinte i-a încredințat celuilalt să se ocupe de toate problemele juridice legate de procedura de eliberare și obținere a pașaportului pentru un copil, acest consimțământ trebuie susținut de o procură legalizată.

În cazul în care procesul de divorț al părinților copilului are loc la oficiul stării civile, obligația de a întocmi o declarație în scris trebuie să fie asumată de părintele căruia i s-a acordat dreptul de a acționa în numele copilului lor minor. În acest caz, toate informațiile despre autoritatea implicată în procesul de divorț trebuie să fie indicate detaliat în certificatul de divorț.

În cazul în care părinții divorțați au un copil imobilizat la pat, la fel ca în situația anterioară, pachetul de documente este completat cu două fotografii recent făcute (10 * 15) și o petiție trimisă de o instituție medicală sau organizație administrativă locală.

Plata serviciului prestat se face de către părinte la tariful stabilit.

Dacă pașaportul unui minor ce a fost eliberat anterior a fost deteriorat sau pierdut, trebuie plătită o taxă de stat suplimentară.

Dacă copilul s-a născut dintr-un cuplu necăsătorit, cererea și alte aspecte legate de eliberarea unui pașaport pentru copil sunt decise de unul dintre părinți.

Într-o astfel de situație, lista documentelor necesare pentru depunere este următoarea:

 • Certificatul de naștere a copilului.
 • Un certificat sau un document sub forma unei notificări prin care s-au efectuat modificări și corectări, sau s-au făcut înscrieri suplimentare în actele de stare civilă relevante sau date cu caracter personal nevalabile ale copilului au fost anulate de la nașterea copilului.
 • Buletin de identitate, dacă un astfel de document a fost deja obținut de un minor care are deja 16 ani.
 • Un pașaport moldovenesc anterior, dacă a fost obținut de un minor. Dacă un astfel de document a fost disponibil, dar a fost pierdut sau furat, părintele este obligat să notifice în scris autoritatea competentă despre pierdere.

Părintele care reprezintă interesele copilului său, depune reprezentantului serviciului emitent de documente o declarație scrisă . În același timp, el este personal responsabil pentru acuratețea informațiilor, în special în partea în care căsătoria sa cu celălalt părinte al copilului nu este într-adevăr înregistrată oficial. Dar are dreptul să depună o declarație certificată de un notar sau de o altă persoană dotată cu autoritatea corespunzătoare. Acest document va servi drept confirmare documentară a consimțământului că părintele nu are obiecții și este de acord ca un pașaport să fie eliberat pe numele secției sale, adică al copilului.

Dacă părinții nu s-au căsătorit în mod legal, iar copilul lor este temporar sau permanent imobilizat la pat, la întregul set trebuie adăugate două (2) fotografii color 10:15, sau o fotografie de aceeași dimensiune, dar pe un fundal mat sau alb. a documentelor. Pe lângă cele mai recente imagini fotografice în formatul specificat, este atașată și o aplicație de la organizația guvernamentală locală sau instituția medicală în care este tratat minorul.

Plata pentru serviciul de înregistrare și eliberare a pașaportului pentru un copil se face de către părintele angajat în conformitate cu tariful în vigoare. În cazul pierderii vechiului pașaport, dacă acest fapt a fost notat în cerere, trebuie plătită și o taxă de stat pentru obținerea unui nou pașaport.

Atunci când o cerere este depusă de către un tutore sau o persoană care supraveghează un copil, trebuie pregătite următoarele:

 • Certificat de nastere.
 • Certificat de anulare a rectificărilor existente, sau de efectuare a modificărilor necesare actului de stare civilă, dacă pe toată perioada de la momentul nașterii copilului și până la solicitarea cetățeniei moldovenești, datele personale ale copilului s-au modificat.
 • În cazul în care minorul are vârsta peste 16 ani și este posesorul unui buletin de identitate, la pachet se atașează și acest document.
 • Pașaportul primit mai devreme este inclus și în setul obligatoriu. Dacă acesta a fost pierdut sau documentul a fost furat, tutorele trebuie să declare acest incident în scris.
 • Pașaport sau alt document care să ateste identitatea mandatarului (tutorelui).
 • Un document care conține o decizie a unei instanțe sau a unui alt organ de stabilire a tutelei asupra minorului.
 • Ordin scris al autorităţii tutelare teritoriale privind faptul stabilirii statutului de copil lăsat temporar sau complet fără îngrijirea părintească.

Reprezentantul care apără interesele copilului trebuie să depună o declarație în scris la serviciul emitent de documente, după ce aceasta a fost certificată de un birou notarial sau de un alt funcționar cu autoritate similară. Executarea acestui document confirmă acordul pentru eliberarea unui pașaport copilului.

În cazul în care un minor, în numele căruia urmează să se elibereze pașaportul, are nevoie de asistență și este imobilizat la pat, la toate documentele indicate în listă se adaugă 2 fotografii format 10:15 color sau imagine mată. La restul documentelor și la cele mai recente fotografii, mai trebuie să atașați suplimentar o cerere depusă de reprezentanții autorităților locale sau ai unei instituții medicale.

Plata serviciului prestat se face conform tarifului de catre tutore sau alt reprezentant al copilului. Vor fi necesare costuri suplimentare dacă pașaportul anterior al copilului a fost pierdut. În acest caz, tutorele sau custodele va trebui totuși să plătească o sumă egală cu taxa de stat.

Dacă copilul este separat de părinți și este repartizat într-un serviciu de tip familial sau într-un internat, atunci se eliberează pașaportul pe baza următoarelor documente:

 • Certificatul de naștere al copilului.
 • O adeverință sau un extras din care să rezulte că în actele de stare civilă s-au făcut modificări ale datelor cu caracter personal, precum și au fost anulate erori și corectări, iar toate aceste acțiuni au fost efectuate cu strictețe încă din primele zile de la nașterea copilului și până în prezent. momentul în care urmează să se elibereze cetățenia moldovenească în condițiile legii .
 • Cartea de identitate a minorului însuși (documentul se eliberează tuturor celor care au 16 ani);
 • Pașaport obținut anterior, dacă este disponibil și nu a fost pierdut. Dacă documentul este deteriorat sau pierdut, atunci reprezentantul întocmește o cerere cu privire la acest fapt și apoi o depune la organizația corespunzătoare.
 • Un document privind starea copilului. Acesta poate fi ordinul direcției teritoriale de tutelă.
 • Cererea autorităţii tutelare prin care se confirmă autoritatea reprezentantului copilului.
 • Un ordin (scris) din partea departamentului de tutelă de plasare a copilului într-un internat sau altă instituție socială.
 • Documentul personal sau actul de identitate oficial al unei persoane autorizate.

În aceleași cazuri ca și în cazurile precedente, reprezentantul autorităților depune o declarație scrisă prin care se confirmă eliberarea pașaportului moldovenesc pentru copilul rămas fără îngrijirea părintească.

Dacă un solicitant minor la primirea cetățeniei Republicii Moldova este imobilizat la pat din cauza unei boli, la toate documentele specificate se adaugă două fotografii de 10*15 cm color sau mat. De asemenea, este atașată o cerere depusă de o instituție medicală sau de administrația locală.

Plata serviciului pentru toate procedurile legate de eliberarea unui pașaport pentru un copil se efectuează direct de către persoana responsabilă, adică reprezentantul serviciului care reprezintă interesele copilului, în timpul specificat și la tariful curent. Dacă pașaportul eliberat anterior unui minor a fost pierdut, pe lângă plata serviciului, se plătește și o taxă de stat în suma prescrisă.

Termeni și tarife de pregătire a pașapoartelor (în lei)

Toate persoanele care solicită acest statut pot dobândi cetățenia Republicii Moldova într-un mod accelerat, sau în termenele stabilite de lege. Desigur, în diferite situații, suma va fi diferită:

 • în termen de o zi lucrătoare costul serviciului — 1700;
 • pregătirea în 5 zile lucrătoare va costa 1490;
 • 10 zile va costa 1200;
 • 20 de zile lucratoare — suma minima este de 850 lei.

Eliberarea unui pașaport pe numele unui copil sub 12 ani, precum și persoanelor pentru care procedura de amprentare nu este posibilă din motive fizice, tarifele sunt următoarele:

 • Într-o zi — 1300 lei;
 • În 5 zile lucrătoare −1140 lei;
 • 10 zile- 980 lei;
 • 20 de zile lucrătoare — 650 lei.

Dacă serviciul este prestat în ziua depunerii cererii, atunci solicitantul sau persoana care îl reprezintă plătește 1630 lei.

În cazul în care dobândirea cetățeniei Republicii Moldova se realizează prin medierea unei instituții diplomatice sau consulare, modificarea termenilor se poate efectua numai pe baza unei cereri depuse la Agenția Servicii Publice. Acestă acțiune poate fi întreprinsă de către solicitant sau de reprezentantul său autorizat, dacă această acțiune este susținută de prezența unei procuri întocmite în conformitate cu toate regulile și semnată de un notar sau altă persoană responsabilă cu atribuții și drepturi corespunzătoare.

Scutirile prevazute

Există o listă cu anumite categorii pentru care se aplică procedura simplificată de obținere a cetățeniei Republicii Moldova. Astfel de persoane pot obține pașaportul RM gratuit. Această listă include:

 1. Persoane cu dizabilități fizice, pensionari care beneficiază de indemnizație în baza Legii 156/1998 privind sistemul de pensii de stat, cetățeni aflați în reabilitare în afara Republicii Moldova. Posibilitatea de a trece acest tip de restaurare trebuie confirmată printr-un certificat eliberat de autoritatea teritorială. Un document se eliberează cu cel mult 2 luni înainte de a primi o trimitere pentru reabilitare gratuită în străinătate. Această procedură se reflectă într-un regulament special privind procedura de înregistrare și emitere a trimiterilor către beneficiarii de pensii și prestații sociale de la stat. Regulamentul aprobat prin Decretul nr. 372/2010.
 2. Copiii rămași fără îngrijire părintească, precum și minorii care au oportunități limitate. Drepturile preferențiale se aplică copiilor sub un an care fac reabilitare în afara Moldovei. Pentru exercitarea acestui drept, trebuie să depuneți o cerere de la Ministerul Sănătății sau de la instituția medicală în care copilul a primit tratament în regim de internare. Documentul trebuie să indice neapărat că acest copil are nevoie de tratament urgent, pe care îl poate primi doar în afara republicii.
 3. Se acordă condiții preferențiale copiilor lăsați temporar fără îngrijire părintească care studiază în afara țării. În această categorie sunt incluse și copiii cu dizabilități.
 4. Beneficiile se aplică tuturor deținătorilor statutului de „Participant la al Doilea Război Mondial”.

Categoriile indicate în primele două paragrafe, dacă și-au pierdut pașaportul, sau documentul a fost sustras în împrejurări neclare, precum și în caz de deteriorare gravă, serviciul gratuit nu este asigurat. O excepție poate fi doar situația expirării unui termen de douăzeci de zile de la data depunerii cererii de pierdere a pașaportului.

Toate categoriile de cetățeni de mai sus care au dreptul la prestarea gratuită de servicii pentru eliberarea pașaportului moldovenesc, după care solicitantul dobândește statutul juridic de „cetățean al Moldovei”, este posibilă numai dacă nu deține un pașaport valabil. , sau dacă expiră. Dar acest lucru este permis dacă nu au trecut mai mult de 20 de zile de la data cererii.

Pentru a vă folosi dreptul de preferință și pentru a obține un pașaport fără a plăti pentru acest serviciu, trebuie să depuneți o cerere la serviciu în intervalul de timp stabilit. Problema prestării preferențiale de servicii pentru eliberarea pașaportului va fi luată în considerare în cel mai scurt timp posibil, fără a depăși 20 de zile lucrătoare.

Excepții pot fi cazurile în care un pașaport este eliberat pe numele unui copil sub un an, dacă acesta trebuie să plece urgent pentru tratament sau reabilitare în altă țară. Dar pentru a obține un pașaport urgent gratuit pentru copiii din această categorie este necesar să aveți o petiție de la structurile medicale unde s-a decis ancheta privind tratamentul sau reabilitarea unui copil bolnav. În astfel de cazuri excepționale, problema eliberării unui pașaport pentru copil este luată în considerare în decurs de o zi.

Articolul a fost util?
4.7
Evaluări totale: 741.
Evaluarea dvs.: .
Documente.md
Lasă o solicitare
Sending...