+373 22 005-555

Pașaportul prezintă un document care conține informații unice despre proprietar, inclusiv date biometrice precum amprentele digitale, informații despre grupa de sânge și o fotografie digitală, care permite să fie identificat oriunde și oricând. De asemenea, un pașaport vine cu măsuri de securitate suplimentare pentru a proteja documentul împotriva accesului și utilizării neautorizate.

Începând cu luna noiembrie 2023, deținătorii de pașaport biometric moldovenesc, care intenționează să viziteze țările europene în scopuri medicale, turistice sau de afaceri trebuie să completeze un formular special pentru a obține o viză ETIAS (pentru care se percepe o taxă de 7 euro).

Această regulă se aplică nu doar persoanelor care intenționează să rămână în aceste țări, ci și persoanelor care pur și simplu tranzitează aceste țări.

CARACTERISTICILE PAȘAPORTULUI BIOMETRIC AL REPUBLICII MOLDOVA

Pentru cetățenii cu vârsta de peste 18 ani, valabilitatea pașaportului biometric al Republicii Moldova este de șapte ani. Pentru copiii cu vârsta sub 7 ani, pașaportul biometric al Republicii Moldova este valabil pentru o perioadă de patru ani.

În cazul în care procedura de amprentare nu este posibilă, documentul va fi eliberat cetățeanului temporar, pe o perioadă de un an.

La solicitarea unei cărți de identitate, se identifică cetățeanul, se include fotografia acestuia și amprentele digitale. Pentru copiii sub 12 ani, această procedură nu este obligatorie.

Mulți străini preferă să dețină o carte de identitate moldovenească, deoarece ei consideră că aceasta oferă un acces mai ușor în țări din întreaga lume, în condiții avantajoase.

Într-o astfel de situație, trebuie să acordați atenție la următoarele detalii:

 1. Indiferent dacă un cetățean deține pașaportul Republicii Moldova, accesul în țările Uniunii Europene sau statele din zona Schengen poate fi interzis, dacă o astfel de decizie a fost luată anterior în legătură cu acest cetățean.
 2. Deținerea documentului nu anulează ordinele emise anterior de deportare sau expulzare din țara Uniunii Europene sau din spațiul Schengen, care au fost emise pe numele acestui cetățean.
 3. Din 2023, deținătorii de pașaport biometric care intenționează să viziteze țările UE trebuie să se înregistreze în sistemul ETIAS (Sistemul European de Informații și Autorizare privind călătoriile) și să obțină viza corespunzătoare. Aceasta este o măsură de securitate care vizează urmărirea cetățenilor care sosesc din străinătate și este un răspuns la activitățile teroriste. Această viză permite intrarea și aflarea în țara de destinație pentru o perioadă de 3 ani sau până la data de expirare a pașaportului, oricare dintre acestea survine primul. Viza oferă posibilitatea de a intra și de a rămâne în țările Schengen și țările membre ale asociațiilor europene pentru o perioadă de până la 90 de zile, fără a fi nevoie să obțină documente suplimentare.

Dacă un cetățean moldovean dorește să rămână în Europa pentru o perioadă mai mare de 90 de zile sau planurile sale nu prevăd condițiile de aplicare din programului ETIAS, acesta va trebui să solicite o viză Schengen.

DATELE CARE SE CONȚIN ÎN PAȘAPORTUL BIOMETRIC EMIS DE REPUBLICA MOLDOVA

Un act de identitate de tip biometric diferă de un document tradițional prin faptul că are un cip care conține informații suplimentare despre proprietar, inclusiv date biometrice, cum ar fi grupa de sânge, amprentele digitale și o imagine digitală (fotografia proprietarului documentului).

Un pașaport biometric conține un set cuprinzător de informații despre proprietar, inclusiv:

 • fotografia cetățeanului;
 • numele și prenumele titularului actului de identitate;
 • data și locul nașterii;
 • data emiterii și data expirării documentului;
 • naționalitatea proprietarului;
 • sexul;
 • grupa de sânge;
 • numărul de identificare;
 • numele autorității care a eliberat acest pașaport;
 • numărul documentului;
 • semnătura personală a cetăţeanului.

PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE A UNUI PAȘAPORT INTERN AL REPUBLICII MOLDOVA

Pentru a obține un pașaport biometric, va trebui să mergeți la biroul local de înregistrare a populației. Dacă un cetățean se află peste hotarele Republicii Moldova, acesta va trebui să contacteze misiunea diplomatică a țării sale din țara în care se află în prezent.

Pentru a obține un pașaport biometric, va trebui să parcurgeți următorii pași:

 • colectarea documentelor necesare, care poate varia în funcţie de modalitatea de obţinere a cetăţeniei;
 • programare la Departamentul Migrație;
 • să scrieți o cerere și să completați formularul pentru depunerea documentelor pentru obținerea cetățeniei și a pașaportului. Modelele pot fi găsite și descărcate pe site-urile oficiale ale agențiilor guvernamentale și completate de sine stătător;
 • dacă este necesar, veți susține un examen de cunoaștere a limbii române. Acest lucru este obligatoriu pentru cetățenii străini, care doresc să obțină cetățenia moldovenească pe bază de naturalizare.

Eliberarea pașapoartelor biometrice pentru cetățenii Republicii Moldova nu ține de competența misiunilor consulare și diplomatice ale Republicii Moldova. Cu toate acestea, aceștia pot accepta documente de la solicitanți și le pot transfera în Republica Moldova pentru procesare ulterioară.

CE CATEGORII DE CETĂȚENI AU DREPTUL SĂ OBȚINĂ UN PAȘAPORT BIOMETRIC AL REPUBLICII MOLDOVA?

Toți cetățenii Republicii Moldova au dreptul să primească un act de identitate biometric. În plus, acest document poate fi primit de către:

 • persoanele care acceptă spre adopție un copil cu pașaport moldovenesc;
 • copiii adoptaţi într-o familie dobândesc cetăţenia pe seama părinţilor, care sunt cetăţeni ai ţării;
 • persoanele cu rădăcini moldovenești pot solicita restabilirea cetățeniei pierdute a Republicii Moldova, inclusiv cei care au fost forțați să părăsească țara în 1940 și descendenții acestora până la a treia generație;
 • persoanele care dețin cetăţenie străină, dar au locuit de destul de mult timp pe teritoriul statului, au un loc de muncă, sursă de venit şi sunt înregistrate aici.

EXISTA O POSIBILITATE DE A REFUZA EMITEREA UNUI PAȘAPORT BIOMETRIC?

Din anumite motive, eliberarea actului de identitate poate fi refuzată. Acestea sunt:

 • lipsa documentelor pe care solicitantul trebuia să le furnizeze;
 • solicitantul este participant la activitățile unei organizații teroriste;
 • solicitantul refuză să prezinte un document specific necesar pentru examinarea cererii de dobândire a cetăţeniei;
 • dacă solicitantul nu a putut obține anterior un pașaport din cauza refuzului;
 • descoperirea unor probe ale infracțiunilor săvârșite de solicitant, îndreptate împotriva Republicii Moldova sau cu caracter internațional/militar;
 • solicitantul are antecedente penale în altă țară;
 • solicitantul care intenționează să dobândească cetățenia moldovenească prin naturalizare, nu deține o sursă legală și permanentă de venit în țară;
 • nu există suficiente motive pentru dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova.

AVANTAJELE PASAPORTULUI REPUBLICII MOLDOVA

Pașaportul biometric al Republicii Moldova oferă acces la o gamă largă de oportunități pentru deținătorii acestuia, atât rezidenți, cât și cetățeni străini. Acesta permite:

 • deschiderea unei afaceri în Statele Unite ale Americii;
 • deschiderea unui cont la băncile europene;
 • călătoria în țările UE și spațiul Schengen fără viză, nu numai în scopuri de turism, ci și pentru afaceri;
 • obținerea un loc de muncă în orice țară din UE;
 • obținerea unei burse pentru studii în Europa;
 • un proces simplificat obținere a vizei pentru a călători în Statele Unite ale Americii.

CÂND POATE FI RETRAS PASAPORTUL BIOMETRIC AL REPUBLICII MOLDOVA?

Statul Republica Moldova are dreptul de a confisca pașaportul cetățeanului în următoarele cazuri:

 • când cetăţeanul l-a obţinut prin metode ilegale sau a folosit un document fals pentru a-l obţine;
 • când documentul conține erori în datele personale ale cetățeanului;
 • când în pașaport nu sunt îndeplinite cerințele tehnice stabilite;
 • când proprietarul său a decedat;
 • când cetăţeanul a renunţat voluntar la paşaport.

CĂLĂTORIILE ÎN ȚĂRILE UNIUNII EUROPENE CU PAȘAPORT BIOMETRIC MOLDOVENESC

Începând cu luna noiembrie 2023, deținătorii de pașapoarte biometrice moldovenești trebuie să se înregistreze în Sistemul European de Informare și Autorizare și să obțină o viză ETIAS pentru a călători spre următoarele state:

 • San Marino;
 • Norvegia;
 • țări care vor face parte din spațiul Schengen în viitor (România, Croația, Bulgaria, Cipru);
 • Liechtenstein;
 • Islanda;
 • Monaco;
 • Vatican;
 • Andorra;
 • Țările Schengen;
 • Elveţia.

Pentru a evita orice situație neplacută in timpul călătoriei, va trebui să completați cererea ETIAS cu 4 zile inainte de plecare, indiferent de tipul de transport sau itinerarul călătoriei.

De obicei, o cerere ETIAS este aprobată în câteva minute. După aprobare, autorizația va fi trimisă la adresa de e-mail a solicitantului sub forma unui document PDF, care este stocat electronic și nu necesită tipărire.

Atunci când călătoriți spre țările care nu necesită viză, trebuie de ținut cont că, chiar dacă un cetățean deține pașaport biometric al Republicii Moldova, acestuia i se poate interzice intrarea și șederea temporară pe teritoriu.

Problema se datorează faptului că nu se îndeplinesc una din condițiile obligatorii. Pașii necesari în acest caz sunt:

 1. Pentru a trece frontiera, trebuie să aveți un document valabil care să confirme dreptul de călătorie.
 2. Pentru a obține permisiunea de intrare și de ședere în țară este necesar să se facă dovada scopului vizitei și să dispună de mijloace de existență adecvate pe perioada șederii.
 3. Consimțământul țărilor Schengen de a intra fără refuz.
 4. Garantarea securității interne, a sănătății oamenilor și a ordinii publice a țării.
 5. Respectarea cerințelor de intrare în timpul pandemiei de Covid-19.

DIFICULTĂȚI ASOCIATE CU OBȚINEREA INDEPENDENTĂ A UNUI PASAPORT AL REPUBLICII MOLDOVA

Dobândirea cetățeniei moldovenești poate fi o sarcină complexă și dificilă pentru solicitanți, mai ales când vine vorba de colectarea și depunerea documentelor de sine stătător. Este necesar să cunoașteți legile țării și regulile de depunere a cererii, pentru a evita greșelile și procedurile îndelungate. Deși procedura este posibilă și de sine stătător, merită să vă familiarizați cu modele de documente și instrucțiuni de pe site-ul oficial al Agenției Servicii Publice din Moldova, pentru a facilita procedura și a crește șansele de a obține cu succes a cetățeniei.

Colectarea documentelor necesare poate fi dificilă, mai ales pentru străini. Aceștia trebuie să prezinte traducerile tuturor certificatelor și extraselor în limba română, la fel autentificate de un notar.

Depunerea documentelor pentru dobândirea cetățeniei moldovenești poate varia în funcție de modalitatea de dobândire a cetățeniei. De exemplu, pentru a redobândi cetățenia, pot fi necesare documente de arhivă care confirmă originea cu rădăcinile moldovenești.

Angajații companiei care oferă asistență în obținerea unui pașaport moldovenesc posedă cunoștințe aprofundate ce țin de toate nuanțele procesării documentelor în Republica Moldova. Cu ajutorul lor, puteți obține rapid și ușor statutul de rezident.

POATE UN CETĂȚEAN AL REPUBLICII MOLDOVA AFLAT ÎN STRĂINĂTATE SĂ OBȚINĂ UN PAȘAPORT BIOMETRIC?

Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în străinătate pot obţine un paşaport biometric, adresându-se la Consulatul Republicii Moldova. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că taxa consulară și taxa pentru pașaport pot fi rambursate, în timp ce taxa pentru serviciile adiționale nu este rambursabilă. Ambasada sau consulatul Republicii Moldova în străinătate, în acest caz, este un intermediar în obținerea unui pașaport. Documentul se întocmește și se execută pe teritoriul Republicii Moldova. Pașaportul nu poate fi eliberat prin procură.

Pentru a obține un pașaport biometric al Republicii Moldova, puteți contacta ambasada sau consulatul țării. Acest lucru poate fi necesar în caz de pierdere, furt sau deteriorare a documentului, precum și în cazul expirării acestuia.

CE ȚĂRI PUTEȚI VIZITA CU UN PAȘAPORT BIOMETRIC MOLDOVENESC?

Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova este recunoscut în majoritatea țărilor lumii. Cu ajutorul lui, puteți călători în țările europene și statele Schengen fără viză. De exemplu, veți putea vizita următoarele țări:

 • Spania;
 • Armenia;
 • Israel;
 • Georgia;
 • Ungaria;
 • Germania;
 • Olanda;
 • Suedia;
 • Polonia;
 • România.

Această listă nu este completă și nu include toate statele în care cetățenii moldoveni pot călători fără viză până la 90 de zile.

Statele în care cetățenii moldoveni pot călători fără viză până la 90 de zile includ Cambodgia, Maldive, Sri Lanka, Bangladesh și Timorul de Est. În aceste țări puteți obține o viză la sosire pentru o perioadă de 30 de zile.

Articolul a fost util?
4.5
Evaluări totale: 321.
Evaluarea dvs.: .
Documente.md
Lasă o solicitare
Sending...