+373 22 005-555 +373 60 133-113

Redobândirea cetățeniei române

Pregătirea dosarului pentru redobândirea cetățeniei române

Vă reamintim că restabilirea cetățeniei române este dreptul legal al tuturor cetățenilor care au legătură de rudenie directă cu a 3-a generație născută în România Mare, până la 28 iunie 1940.

Dacă sunteți determinat/ă să redobândiți cetățenia română va trebui să începeți colectarea documentelor necesare și, în special, va trebui să vă asigurați că aveți temeiul legal pentru a face acest lucru.

Lucrul cu documentele este o sarcină dificilă și este esențial să nu fie admise greșeli, de aceea trebuie să verificați autenticitatea documentelor, să găsiți actele pierdute sau să certificați corect copiile.

Pentru ca să fiți siguri că totul este organizat conform legii în vigoare, aveți nevoie de asistența unei companii competente și cu o experiență vastă de lucru în domeniu. Documentele procesate corespunzător cresc șansele de obținere a unui pașaport UE pentru tine și familia ta.

Apelați la un specialist
+355 Albania +376 Andorra +54 Argentina +374 Armenia +61 Australia +43 Austria +994 Azerbaijan +375 Belarus +32 Belgium +387 Bosnia and Herzegovina +55 Brazil +359 Bulgaria +855 Cambodia +1 Canada +56 Chile +86 China +385 Croatia +53 Cuba +357 Cyprus +420 Czech Republic +45 Denmark +593 Ecuador +20 Egypt +372 Estonia +358 Finland +33 France +995 Georgia +49 Germany +30 Greece +852 Hong Kong +36 Hungary +354 Iceland +91 India +62 Indonesia +98 Iran +964 Iraq +353 Ireland +972 Israel +39 Italy +81 Japan +962 Jordan +7 Kazakhstan +996 Kyrgyzstan +371 Latvia +423 Liechtenstein +370 Lithuania +352 Luxembourg +60 Malaysia +356 Malta +373 Moldova +377 Monaco +976 Mongolia +382 Montenegro +212 Morocco +31 Netherlands +64 New Zealand +47 Norway +92 Pakistan +48 Poland +351 Portugal +974 Qatar +82 Republic of Korea +389 Republic of North Macedonia +40 Romania +7 Russian Federation +378 San Marino +381 Serbia +65 Singapore +421 Slovakia +386 Slovenia +34 Spain +94 Sri Lanka +46 Sweden +41 Switzerland +886 Taiwan +992 Tajikistan +66 Thailand +216 Tunisia +90 Turkey +993 Turkmenistan +1 USA +380 Ukraine +971 United Arab Emirates +44 United Kingdom +998 Uzbekistan +39 Vatican +58 Venezuela +84 Vietnam + Other

Documente pentru cetățenia română

Originalele documentelor necesare redobândirii cetățeniei române, trebuie să fie furnizate personal la instituția ANC din România.

Important! Niciun un document inclus în dosarul pentru redobândire nu se admite să fie laminat în momentul depunerii. Dacă dispuneți de un astfel de document, atunci trebuie să solicitați un duplicat al acestuia cu un sigiliu albastru, document care poate fi autentificat în mod vizual la primirea documentelor.

Documentele necesare pentru a fi prezentate, se constată în dependență de caz. Pentru buna executare a acestui proces veți avea nevoie de o expertiză veridică și actuală, iar noi suntem gata să vă asistăm pe întreg parcursul acestui proces.

Ce documente trebuie furnizate în avans?

 • pașaportul străin și buletinul;
 • certificatul de naștere;
 • certificatul de căsătorie;
 • certificatul de naștere/căsătorie al părinților;
 • certificatul de naștere / căsătorie / deces al bunicilor;
 • certificatul de naștere / căsătorie / deces al străbunicilor.

Dacă temeiul dvs. de redobândire este bunicul sau bunica, atunci vă limitați la actele lor, fără actele străbunicilor. Același lucru este valabil și în cazul în care rădăcina legală este reprezentată de către părinți, vă limitați doar la actele acestora.

Dacă certificatele de naștere, căsătorie, divorț sunt pierdute, atunci toate aceste documente pot fi obținute prin solicitarea și primirea duplicatelor de la oficiul stării civile sau prin intermediul unei persoane autorizate prin procură.

Compania Documente.md oferă servicii complexe privind primirea/restabilirea documentelor, prin procură, de la arhivele și oficiile de registru ale Republicii Moldova, Ucraina, România.

 • 2 fotografii color 3,5 cm x 4,5 cm;
 • pașaport în original+ copie certificată (cu o traducere notarială în limba română, dacă este necesar);
 • buletin în original+ copie certificată (cu o traducere notarială în limba română, dacă este cazul);
 • un cazier judiciar eliberat de autoritățile țării de cetățenie originală a solicitantului, în original și cu o traducere notarială în limba română, dacă este cazul;
 • documente privind starea civilă a solicitantului (certificate de naștere, căsătorie sau divorț) în original+ copii legalizate;
 • documentele privind starea civilă a rudelor (copii minori, părinți, bunici și străbunicii), foști cetățeni români + copii legalizate traducere certificată în limba română, dacă este necesar);
 • documente privind starea civilă în original și în copii legalizate pentru copiii minori ai solicitantului și cu traducere în limba română, legalizate, dacă este cazul;
  consimțământul părinților de a dobândi cetățenia română de către minori, emis sub formă de declarație certificată de un notar (cu o traducere notarială în limba română, dacă este cazul);
 • consimțământul minorilor în vârstă de peste 14 ani pentru a dobândi cetățenia română eliberată sub forma unei declarații notariale în prezența părintelui (cu o traducere notarială în limba română, dacă este necesar).

Important! Având în vedere prevederile art. 15^1 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 06.12.2021, toate actele furnizate în dosar trebuie să fie apostilate.

Depunerea documentelor pentru obținerea cetățeniei românești

Unde solicit redobândirea cetățenia română?

Cererile sunt depuse la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României în țara de reședință a solicitantului.

Cererile pot fi depuse și la Agenția Națională pentru Cetățenie (ANC) din București sau la oficiile teritoriale de ANC din Galați, Iași, Suceava.

Pentru a depune dosarul veți avea nevoie de o înregistrare online. Specialiștii noștri vor face acest lucru pentru dvs.

Documentele vor fi aranjate conform prevederilor Autorității Naționale pentru Cetățenie într-o mapă specială. Toate cererile sunt depuse personal, iar toate documentele trebuie să fie prezentate în original. Dacă cel puțin un document lipsește, cererea de redobândire va fi respinsă.

Solicitanții (cetățenii străini care nu sunt membri ai UE / SEE / Confederația Elvețiană) trebuie să atașeze la dosar o simplă copie a unei pagini din pașaport, care poartă viza și/sau sigiliul aplicat de punctele de frontieră la intrarea în țară, în cazul cetățenilor din țări pentru care nu este necesară viză.

În cazul cetățenilor din alte țări care dețin un permis de ședere eliberat de unul dintre statele UE / SEE / Confederația Elvețiană, trebuie să se atașeze și o copie a permisului de ședere.

Specialistul Documente.md care se va ocupa de cazul dvs.va pregăti actele necesare, vă va oferi expertiza condiționată de experiență și vă va îndruma la următoarele etape și proceduri. Toți experții noștri vorbesc limba română și rusă.

Însoțirea avocatului Documente.md la depunerea cererii de redobândire a cetățeniei române

Motive pentru care se recurge la această metodă.

 • necunoașterea perfectă a limbii române;
 • însoțirea VIP;
 • incapacitatea de a explica de ce ați colectat anume acest set de documente;
 • neacceptarea unor documente din dosarul dvs., din motive necunoscute;

Pentru liniștea dvs., veți avea un consultant personal de la Call Center și un manager care se va ocupa de documentele dvs. de la bun început și până la primirea pașaportului românesc.

Apelați-ne. +373 60 133 113 WhatsAPP, Telegram
+373 22 005-555 Call Center

Sau lăsați-ne o solicitare și veți primi informații detaliate și sigure, care vă vor permite chiar să vă sfătuiți și rudele, și cunoscuții cu privire la procesul de obținere al cetățeniei române.

Etapele obținerii cetățeniei române
1
Consultație gratuită
Consultația juridică gratuită oferită la sediu companiei, formarea dosarului, abordare individuală în colaborare.
2
Restaurarea documentelor
Colectarea actelor în baza de procură. Prezența clientului la aceasta etapă nu este necesară.
3
Verificarea și apostilarea
Verificăm documentele pentru a exclude erorile, aplicăm o apostilă, certificăm și traducem actele.
4
Depunerea documentelor
Depunerea actelor la autoritățile competente, asistență până la primirea tuturor actelor
5
Obținerea cetățeniei
Călătoria în România, depunerea jurământului, obținerea pașaportului românesc.
Inclus asistență juridică calificată.
Inclus transportul tur retur în România.
Acordarea managerului personal.
Avantaje
Dreptul de ședere pe teritoriul Uniunii Europene
asigurare și tratament medical european
Posibilitatea de a studia în universități europene
Dreptul de a deschide conturi în bănci europene
Dreptul de a face afaceri pe teritoriul Uniunii Europene
Dreptul de a cumpăra proprietăți pe teritoriul Uniunii Europene
Consultare prin telefon
+355 Albania +376 Andorra +54 Argentina +374 Armenia +61 Australia +43 Austria +994 Azerbaijan +375 Belarus +32 Belgium +387 Bosnia and Herzegovina +55 Brazil +359 Bulgaria +855 Cambodia +1 Canada +56 Chile +86 China +385 Croatia +53 Cuba +357 Cyprus +420 Czech Republic +45 Denmark +593 Ecuador +20 Egypt +372 Estonia +358 Finland +33 France +995 Georgia +49 Germany +30 Greece +852 Hong Kong +36 Hungary +354 Iceland +91 India +62 Indonesia +98 Iran +964 Iraq +353 Ireland +972 Israel +39 Italy +81 Japan +962 Jordan +7 Kazakhstan +996 Kyrgyzstan +371 Latvia +423 Liechtenstein +370 Lithuania +352 Luxembourg +60 Malaysia +356 Malta +373 Moldova +377 Monaco +976 Mongolia +382 Montenegro +212 Morocco +31 Netherlands +64 New Zealand +47 Norway +92 Pakistan +48 Poland +351 Portugal +974 Qatar +82 Republic of Korea +389 Republic of North Macedonia +40 Romania +7 Russian Federation +378 San Marino +381 Serbia +65 Singapore +421 Slovakia +386 Slovenia +34 Spain +94 Sri Lanka +46 Sweden +41 Switzerland +886 Taiwan +992 Tajikistan +66 Thailand +216 Tunisia +90 Turkey +993 Turkmenistan +1 USA +380 Ukraine +971 United Arab Emirates +44 United Kingdom +998 Uzbekistan +39 Vatican +58 Venezuela +84 Vietnam + Other