+373 22 005-555

Procedura de obținere a actelor de stare civilă în România

Procedura de obținere a actelor de stare civilă în România

  Legalizarea documentelor confirmative se efectuează după depunerea jurământului și obținerea unui certificat care confirmă starea civilă. Documentele sunt înscrise în registrul actelor de stare civilă. Certificatele interne pot fi emise în anumite condiții. Legea reglementează perioada de procesare a documentelor și regulile de depunere a certificatelor pentru legalizare.

  Condiții de perfectare

  Inițial, va trebui să așteptați primirea pașaportului cetățeanului român. Apoi, toate certificatele interne sunt înregistrate obligatoriu și primesc codul CNP individual. El este indicat imediat în baza de date a Ministerului Afacerilor Interne al țării. Numerele combinației codului afișează informații despre o persoană — data nașterii, sexul, înregistrarea teritorială. Această combinație individuală de numere este introdusă în COP (certificatul de naștere). Combinația de coduri nu se schimbă de-a lungul vieții persoanei fizice.

  Conform legislației de stat, o cerere de perfectare a COP este depusă în termen de 90 de zile de la depunerea jurământului. Certificatele trebuie să fie transcrise și legalizate. În baza acestui document, puteți perfecta ulterior pașaportul și certificatul de căsătorie.

  Documentația trebuie schimbată după atribuirea statutului civil. Pe lângă COP, sunt întocmite certificate de căsătorie, de divorț, de naștere a copiilor.

  Cum să depuneți documentele corect

  Certificatele se perfectează personal sau este permisă eliberarea unei procuri către o persoană împuternicită. Pachetul se depune la oficiul stării civile sau la consulatul României. În țară nu există rând viu în fața biroului, prin urmare, se face o înregistrare electronică pentru depunerea unei cereri. Site-ul econsulat.ro este utilizat pentru a depune o cerere la autoritatea română. Se creează o solicitare individuală pentru fiecare membru al familiei. Documentele suplimentare sunt trimise prin rândul electronic.

  De asemenea, vă puteți înregistra pentru înregistrarea documentației în sistemul online al site-ului web al serviciului de stare civilă. La depunerea documentelor în persoană, conversația cu un ofițer consular se desfășoară în limba română. Pentru cetățenii străini au fost stabilite orele de primire.

  Termenul de primire

  Legalizarea documentului solicitat se efectuează în termen de 60 de zile de la data depunerii pachetului. Uneori, termenul se poate întinde timp de șase luni. Vă rugăm să rețineți că primirea documentului pe teritoriul României va avea loc mai repede. De exemplu, în București, veți deveni deținătorul unui certificat transcris în termen de 2-3 luni.

  Dacă trebuie să perfectați un certificat de naștere al copiilor, atunci un astfel de certificat poate fi obținut numai după legalizarea certificatelor de naștere și căsătorie. Pentru o perioadă scurtă de timp, se eliberează o confirmare a tratamentului sau învățământului finalizat. Mai întâi se eliberează pașaportul cetățeanului României, după care se legalizează documentele interne — de naștere, căsătorie, divorț.

  Toți membrii unei familii pot solicita legalizarea documentelor în același timp în București. O mențiune de divorț sau deces se face pe teritoriul României în termen de 7-9 luni.

  Prețul fiecărei transcrieri este diferit și depinde de termenul de executare și de oraș.

  Pachetul

  Documentele prezentate de adulți:

  • certificatul de naștere;
  • certificatul de cetățenie;
  • pașaportul străin;
  • pașaportul intern;
  • certificatul de căsătorie sau divorț;
  • procura pentru un avocat autorizat.

  Documente care trebuie depuse pentru copil:

  • consimțământul ambilor părinți;
  • certificatul de cetățenie;
  • pașapoartele părinților;
  • certificatele de naștere ale părinților;
  • certificate de căsătorie și divorț (dacă există);
  • pașapoartele străine ale părinților;
  • certificatul de naștere;
  • confirmarea absenței unui alt document

  Certificatul de căsătorie — acte

  Pentru legalizare se prezintă:

  • certificatul de căsătorie;
  • cererea;
  • pașaport internațional;
  • pașaport intern;
  • certificatul de naștere al soțului / soției;
  • certificatul de cetățenie;
  • procura pentru un avocat autorizat.

  Printre formularele suplimentare, poate fi depusă o declarație de răspundere matrimonială dacă căsătoria a avut loc după 1 octombrie 2011.

  La depunerea documentelor la consulatul român, trebuie să vă înregistrați pe resursa online econsulat.ro. Documentele de căsătorie pot fi obținute numai după înregistrarea și primirea certificatelor de naștere din România. Soții trebuie să aplice în același timp la locul înregistrării reședinței. De asemenea, soțul și soția trebuie să aibă deja pașapoarte românești.

  Certificatul de deces — pachetul

  O cerere pentru legalizarea documentului este depusă de o persoană autorizată sau de unul dintre membrii familiei. Se prezintă:

  • certificatul de deces — originalul, care a fost emis în alt stat;
  • copia certificatului de căsătorie;
  • duplicatul pașaportului civil al persoanei decedate;
  • copia pașaportului străin a decedatului;
  • duplicatele certificatelor care confirmă rudenia persoanei decedate cu solicitantul.

  Puteți perfecta certificatele interne necesare fără participarea personală, eliberând o procură pentru un avocat al agenției noastre. Dacă aveți nevoie de ajutor calificat de la adevărați profesioniști, puteți contacta agenția noastră. Garantăm un sprijin legal deplin în legalizarea documentelor pe teritoriul României.

  Termenul pentru examinarea cererii este de aproximativ 30 de zile, în funcție de locul de depunere a pachetului de documente.

  Ne puteți cere ajutor dacă aveți rădăcini românești. Vă vom ajuta să aplicați pentru cetățenia română și apoi să legalizați toate documentele interne.

  Consultare prin telefon
  +355 Albania +376 Andorra +54 Argentina +374 Armenia +61 Australia +43 Austria +994 Azerbaijan +375 Belarus +32 Belgium +387 Bosnia and Herzegovina +55 Brazil +359 Bulgaria +855 Cambodia +1 Canada +56 Chile +86 China +385 Croatia +53 Cuba +357 Cyprus +420 Czech Republic +45 Denmark +593 Ecuador +20 Egypt +372 Estonia +358 Finland +33 France +995 Georgia +49 Germany +30 Greece +852 Hong Kong +36 Hungary +354 Iceland +91 India +62 Indonesia +98 Iran +964 Iraq +353 Ireland +972 Israel +39 Italy +81 Japan +962 Jordan +7 Kazakhstan +996 Kyrgyzstan +371 Latvia +423 Liechtenstein +370 Lithuania +352 Luxembourg +60 Malaysia +356 Malta +373 Moldova +377 Monaco +976 Mongolia +382 Montenegro +212 Morocco +31 Netherlands +64 New Zealand +47 Norway +92 Pakistan +48 Poland +351 Portugal +974 Qatar +82 Republic of Korea +389 Republic of North Macedonia +40 Romania +7 Russian Federation +378 San Marino +381 Serbia +65 Singapore +421 Slovakia +386 Slovenia +34 Spain +94 Sri Lanka +46 Sweden +41 Switzerland +886 Taiwan +992 Tajikistan +66 Thailand +216 Tunisia +90 Turkey +993 Turkmenistan +1 USA +380 Ukraine +971 United Arab Emirates +44 United Kingdom +998 Uzbekistan +39 Vatican +58 Venezuela +84 Vietnam + Other