+373 22 005-555

Schimbarea numelui și/sau prenumelui în Republica Moldova

Schimbarea numelui și prenumelui în Republica Moldova

Numele și prenumele sunt principalii indicatori care identifică o anumită persoană, și sunt înregistrate în mod obligatoriu în actele de Stare Civilă și în alte documente oficiale în conformitate cu legislația în vigoare.

Numele și / sau prenumele pot fi schimbate administrativ prin decizia oficiului de stare civilă, care este aprobată de Serviciul Stare Civilă.

Numele și / sau prenumele pot fi schimbate numai în anumite cazuri:

Apelați la un specialist
+355 Albania +376 Andorra +54 Argentina +374 Armenia +61 Australia +43 Austria +994 Azerbaijan +375 Belarus +32 Belgium +387 Bosnia and Herzegovina +55 Brazil +359 Bulgaria +855 Cambodia +1 Canada +56 Chile +86 China +385 Croatia +53 Cuba +357 Cyprus +420 Czech Republic +45 Denmark +593 Ecuador +20 Egypt +372 Estonia +358 Finland +33 France +995 Georgia +49 Germany +30 Greece +852 Hong Kong +36 Hungary +354 Iceland +91 India +62 Indonesia +98 Iran +964 Iraq +353 Ireland +972 Israel +39 Italy +81 Japan +962 Jordan +7 Kazakhstan +996 Kyrgyzstan +371 Latvia +423 Liechtenstein +370 Lithuania +352 Luxembourg +60 Malaysia +356 Malta +373 Moldova +377 Monaco +976 Mongolia +382 Montenegro +212 Morocco +31 Netherlands +64 New Zealand +47 Norway +92 Pakistan +48 Poland +351 Portugal +974 Qatar +82 Republic of Korea +389 Republic of North Macedonia +40 Romania +7 Russian Federation +378 San Marino +381 Serbia +65 Singapore +421 Slovakia +386 Slovenia +34 Spain +94 Sri Lanka +46 Sweden +41 Switzerland +886 Taiwan +992 Tajikistan +66 Thailand +216 Tunisia +90 Turkey +993 Turkmenistan +1 USA +380 Ukraine +971 United Arab Emirates +44 United Kingdom +998 Uzbekistan +39 Vatican +58 Venezuela +84 Vietnam + Other

 • dificultate de pronunție, disonanță a numelui, prenumelui, precum și în cazurile de denaturare a acestora în timpul traducerii;
 • dorința de a purta numele și prenumele corespunzătoare naționalității solicitantului;
 • dorința de a trece de la un nume dublu la un singur nume de familie;
 • dorința unuia dintre soți de a purta un nume de familie comun cu celălalt soț sau dorința de a adăuga numele de familie al soțului la numele său, dacă acest lucru nu a fost declarat în timpul înregistrării căsătoriei;
 • dorința de a-și restitui numele de până la căsătorie, dacă acest lucru nu a fost declarat în timpul divorțului;
 • dorința de a purta numele tatălui vitreg (mama vitregă) sau a altei persoane care a crescut solicitantul;
 • numele real al solicitantului este diferit de numele care este indicat în certificatul de naștere;
 • alte motive, dacă ele vor fi recunoscute ca justificate, care vor fi menționate detaliat în încheierea corespunzătoare a oficiului stării civile;

* la obținerea cetățeniei române sau cetățeniei Republicii Moldova, prenumele și / sau prenumele nu se potrivesc cu datele din pașaportulul străin (Rusia, SUA, Israel etc.).

În același timp, nu sunt motive pentru schimbarea numelui și / sau prenumelui următoarele:

 • trecerea la numele de familie al rudelor în legătură cu primirea unei moșteniri sau în legătură cu intenția de a primi o moștenire;
 • schimbarea numelui și / sau prenumelui în baza unor motive astrologice;
 • dacă se stabilește că dorința de a schimba numele de familie și / sau prenumele se datorează unor scopuri egoiste (evaziune de la plata pensiei alimentare, încălcarea regimului de vize, plata restanțelor etc.).

Schimbarea numelui și / sau prenumelui nu este permisă în următoarele cazuri:

 • solicitantul a ales un nume de familie greu de pronunțat sau disonant;
 • solicitantul este urmărit penal sau are un cazier judiciar care nu a fost stins în timp util;
 • inadmisibilitatea formării unui nume de familie triplu prin adăugarea unui nume de familie dublu al soțului / soției;
 • solicitantul, fiind căsătorit, dorește să schimbe numele de familie, care, după înregistrarea căsătoriei, a fost atribuit soțului / soției reclamantului, iar acesta din urmă nu dorește să solicite simultan schimbarea numelui de familie;
 • solicitantul dorește să transcrie numele de familie și / sau prenumele folosind grafia latină în baza regulilor de ortografie ale unei limbi străine.

Această procedură este complicată și necesită un jurist sau un avocat licențiat în Republica Moldova, deoarece sunt necesare plecări la centrele raionale ale țării (dacă solicitantul nu s-a născut în Chișinău) plus completarea cererilor, înregistrări online etc.

Etapele de schimbare a numelui și / sau prenumelui

Pentru a schimba numele și / sau prenumele, trebuie să parcurgeți următorii pași:

Depunerea cererii

O cerere de schimbare a numelui și / sau prenumelui este depusă personal sau prin intermediul unui jurist sau avocat cu o procură specială;

 • către oficiul teritorial de stare civilă la locul de reședință;
 • în caz de reședință în străinătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Republicii Moldova, care acceptă cereri prin poștă, dar această procedură poate dura ani;
 • în caz de reședință în străinătate, dacă doriți examinarea cererii în regim de urgență în baza procurii de către oficiul stării civile, puteți contacta misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova sau orice notar din țara unde se află solicitantul, care va autentifica semnătura solicitantului și va întocmi o procură corespunzătoare pentru un jurist sau avocat din Moldova.

Examinarea cererii

Oficiul Stării Civile sau misiunea diplomatică (oficiul consular) va examina cererea depusă, va întocmi un dosar și va emite un aviz cu privire la schimbarea numelui și / sau prenumelui și îl va trimite Serviciului Stare Civilă pentru aprobare.

În cazul insuficienței de documente sau dovezi pentru schimbarea numelui și / sau prenumelui, veți primi un refuz oficial cu motivul refuzului.

Aprobarea dosarului

Examinarea unui caz de schimbare a numelui și / sau prenumelui de către Serviciul de Stare Civilă poate fi efectuată la cererea persoanei și în caz de urgență în cazul adresarea directă la Departamentul de metodologie și examinarea cazurilor din cadrul Direcției de control și metodologie a Serviciului de Stare Civilă.

Pentru examinarea în regim de urgență a dosarului, trebuie prezentate următoarele documente:

cazul relevant, sigilat în modul stabilit (într-un plic);

 • buletinul de identitate al solicitantului;
 • dovada dreptului de a reprezenta interese (procură, acord de mandat, certificat oficial care atestă reprezentarea autorităților tutelare sau a altui organ autorizat);
 • cauza și motivele pentru schimbarea datelor.
 • chitanțele de achitare a serviciilor.

Înregistrarea înscrierii actului de stare civilă

Oficiul de Stare Civilă sau misiunea diplomatică (oficiul consular), după ce a primit avizul, informează solicitantul cu privire la necesitatea de a înregistra evidența actului de schimbare a numelui și / sau prenumelui în termen de o lună, cu eliberarea unui certificat de modificare. .

În cazul neprezentării solicitantului pentru înregistrarea înscrierii corespunzătoare a actului în termen de o lună, permisiunea de a schimba numele și prenumele devine invalidă.

Dacă există cause motivate, termenul ratat poate fi restabilit. Prelungirea perioadei de înregistrare pentru înscrierea actului de schimbare a numelui și / sau prenumelui se examinează la cererea solicitantului de către Serviciul de stare civilă.

Întrucât pașaportul moldovenesc oferă un regim fără vize cu UE și țările CSI din anul 2014, numărul de cereri pentru cetățenia moldovenească și, în consecință, primirea documentelor într-o formă corectată în ultimii 4 ani a crescut cu peste 15 ori.

Costul schimbării numelui și / sau prenumelui în Moldova depinde de volumul de muncă și de numărul de plecări în afara capitalei.

Compania noastră este una dintre puținele companii care se ocupă de asemenea documente în Republica Moldova

Etapele obținerii cetățeniei Moldovei
1
Consultație gratuită
Consultația juridică gratuită oferită la sediu companiei, formarea dosarului, abordare individuală în colaborare.
2
Restaurarea documentelor
Colectarea actelor în baza de procură. Prezența clientului la aceasta etapă nu este necesară.
3
Verificarea și apostilarea
Verificăm documentele pentru a exclude erorile, aplicăm o apostilă, certificăm și traducem actele.
4
Depunerea documentelor
Depunerea actelor la autoritățile competente, asistență până la primirea tuturor actelor
5
Obținerea cetățeniei
Depunerea jurământului, obținerea pașaportului moldovenesc.
Inclus asistență juridică calificată.
Acordarea managerului personal.
Avantaje
Intrarea fără viză în țările Uniunii Europene
Posibilitatea de a studia în Uniunea Europeană
Posibilitatea de a lucra în Uniunea Europeană
Facilitează obținerea cetățeniei române (UE)
Timpul de obținere a cetățeniei de la câteva zile la 6 luni
Consultare prin telefon
+355 Albania +376 Andorra +54 Argentina +374 Armenia +61 Australia +43 Austria +994 Azerbaijan +375 Belarus +32 Belgium +387 Bosnia and Herzegovina +55 Brazil +359 Bulgaria +855 Cambodia +1 Canada +56 Chile +86 China +385 Croatia +53 Cuba +357 Cyprus +420 Czech Republic +45 Denmark +593 Ecuador +20 Egypt +372 Estonia +358 Finland +33 France +995 Georgia +49 Germany +30 Greece +852 Hong Kong +36 Hungary +354 Iceland +91 India +62 Indonesia +98 Iran +964 Iraq +353 Ireland +972 Israel +39 Italy +81 Japan +962 Jordan +7 Kazakhstan +996 Kyrgyzstan +371 Latvia +423 Liechtenstein +370 Lithuania +352 Luxembourg +60 Malaysia +356 Malta +373 Moldova +377 Monaco +976 Mongolia +382 Montenegro +212 Morocco +31 Netherlands +64 New Zealand +47 Norway +92 Pakistan +48 Poland +351 Portugal +974 Qatar +82 Republic of Korea +389 Republic of North Macedonia +40 Romania +7 Russian Federation +378 San Marino +381 Serbia +65 Singapore +421 Slovakia +386 Slovenia +34 Spain +94 Sri Lanka +46 Sweden +41 Switzerland +886 Taiwan +992 Tajikistan +66 Thailand +216 Tunisia +90 Turkey +993 Turkmenistan +1 USA +380 Ukraine +971 United Arab Emirates +44 United Kingdom +998 Uzbekistan +39 Vatican +58 Venezuela +84 Vietnam + Other