+373 22 005-555

Articolul 16 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 02.06.2000 prevede ca persoana, care a avut anterior cetăţenia Republicii Moldova o poate redobândi la cerere, păstrîndu-şi, la dorinţă, cetăţenia străină.

Solicitantul trebuie să prezinte la misiunea diplomatică a Republicii Moldova următoarele documente:

 • cererea solicitantului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular);
 • 4 fotografii 4,5×3,5 cm;
 • Certificatul de naștere;
 • autobiografia, în care se indică unde și când s-a născut solicitantul, studiile, când a plecat din Republica Moldova, date despre activitatea de muncă, domiciliul, etc.)
 • adeverinţă de la domiciliu despre componenţa familiei;
 • adeverinţă privind renunțarea la cetăţenie sau copia hotarârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • paşaport intern și pașaportul de călătorie;
 • certificat de căsătorie și/sau divorț (va fi necesar și un extras de arhivă din certificatul de căsătorie) și/sau certificat de deces al soțului/soției;
 • certificatul de naștere al copiilor care nu au atins majoratul;
 • document privind renunțarea la cetățenie, sau o copie a hotărârii de privare a acesteia;
 • certificat de componență a familiei de la locul de reședință;
 • cazierul judiciar din statul în care locuiește solicitantul.

Toate actele trebuie depuse în trei exemplare. De menționat că, conform legislației în vigoare, în cursul examinării cererii pot fi solicitate documente suplimentare.

În situația în care doar unul dintre părinți solicită redobândirea cetățeniei Republicii Moldova împreună cu un copil cu vârsta sub 18 ani, este necesar să prezinte acordul scris al celui de-al doilea părinte, certificat de notar, sau al altor persoane care, în condițiile legii, sunt împuternicite cu astfel de competențe.

Toate documentele depuse la Ambasada pentru redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova trebuie să fie în limba de stat. În cazul în care documentele sunt întocmite într-o altă limbă, înainte de furnizare, ele trebuie să fie traduse oficial și legalizate în modul prevăzut de legislația Republicii Moldova sau de tratatele internaționale la care acest stat este unul dintre părți.

Temeiurile refuzului de acordare sau redobîndire a cetăţeniei REPUBLICII MOLDOVA

Solicitantul poate primi refuz de redobândire a cetăţeniei Republicii Moldova dacă:

 • a comis acte criminale — internaţionale, militare sau crime împotriva umanităţii;
 • desfăşoară activitate care periclitează securitatea statului, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea populaţiei;

Toate temeiurile pentru refuzul redobândirii cetățeniei sunt stipulate în articolul 20 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000.

Articolul a fost util?
5.0
Evaluări totale: 559.
Evaluarea dvs.: .
Documente.md
Lasă o solicitare
Sending...