+373 22 005-555

Scurt despre procedura de redobândire a cetățeniei Republicii Moldova

Scurt despre procedura de redobândire a cetățeniei Republicii Moldova

  Articolul 16 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 02.06.2000 prevede ca persoana, care a avut anterior cetăţenia Republicii Moldova o poate redobândi la cerere, păstrîndu-şi, la dorinţă, cetăţenia străină.

  Solicitantul trebuie să prezinte la misiunea diplomatică a Republicii Moldova următoarele documente:

  • cererea solicitantului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular);
  • 4 fotografii 4,5×3,5 cm;
  • Certificatul de naștere;
  • autobiografia, în care se indică unde și când s-a născut solicitantul, studiile, când a plecat din Republica Moldova, date despre activitatea de muncă, domiciliul, etc.)
  • adeverinţă de la domiciliu despre componenţa familiei;
  • adeverinţă privind renunțarea la cetăţenie sau copia hotarârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • paşaport intern și pașaportul de călătorie;
  • certificat de căsătorie și/sau divorț (va fi necesar și un extras de arhivă din certificatul de căsătorie) și/sau certificat de deces al soțului/soției;
  • certificatul de naștere al copiilor care nu au atins majoratul;
  • document privind renunțarea la cetățenie, sau o copie a hotărârii de privare a acesteia;
  • certificat de componență a familiei de la locul de reședință;
  • cazierul judiciar din statul în care locuiește solicitantul.

  Toate actele trebuie depuse în trei exemplare. De menționat că, conform legislației în vigoare, în cursul examinării cererii pot fi solicitate documente suplimentare.

  În situația în care doar unul dintre părinți solicită redobândirea cetățeniei Republicii Moldova împreună cu un copil cu vârsta sub 18 ani, este necesar să prezinte acordul scris al celui de-al doilea părinte, certificat de notar, sau al altor persoane care, în condițiile legii, sunt împuternicite cu astfel de competențe.

  Toate documentele depuse la Ambasada pentru redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova trebuie să fie în limba de stat. În cazul în care documentele sunt întocmite într-o altă limbă, înainte de furnizare, ele trebuie să fie traduse oficial și legalizate în modul prevăzut de legislația Republicii Moldova sau de tratatele internaționale la care acest stat este unul dintre părți.

  Temeiurile refuzului de acordare sau redobîndire a cetăţeniei REPUBLICII MOLDOVA

  Solicitantul poate primi refuz de redobândire a cetăţeniei Republicii Moldova dacă:

  • a comis acte criminale — internaţionale, militare sau crime împotriva umanităţii;
  • desfăşoară activitate care periclitează securitatea statului, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea populaţiei;

  Toate temeiurile pentru refuzul redobândirii cetățeniei sunt stipulate în articolul 20 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000.

  Consultare prin telefon
  +355 Albania +376 Andorra +54 Argentina +374 Armenia +61 Australia +43 Austria +994 Azerbaijan +375 Belarus +32 Belgium +387 Bosnia and Herzegovina +55 Brazil +359 Bulgaria +855 Cambodia +1 Canada +56 Chile +86 China +385 Croatia +53 Cuba +357 Cyprus +420 Czech Republic +45 Denmark +593 Ecuador +20 Egypt +372 Estonia +358 Finland +33 France +995 Georgia +49 Germany +30 Greece +852 Hong Kong +36 Hungary +354 Iceland +91 India +62 Indonesia +98 Iran +964 Iraq +353 Ireland +972 Israel +39 Italy +81 Japan +962 Jordan +7 Kazakhstan +996 Kyrgyzstan +371 Latvia +423 Liechtenstein +370 Lithuania +352 Luxembourg +60 Malaysia +356 Malta +373 Moldova +377 Monaco +976 Mongolia +382 Montenegro +212 Morocco +31 Netherlands +64 New Zealand +47 Norway +92 Pakistan +48 Poland +351 Portugal +974 Qatar +82 Republic of Korea +389 Republic of North Macedonia +40 Romania +7 Russian Federation +378 San Marino +381 Serbia +65 Singapore +421 Slovakia +386 Slovenia +34 Spain +94 Sri Lanka +46 Sweden +41 Switzerland +886 Taiwan +992 Tajikistan +66 Thailand +216 Tunisia +90 Turkey +993 Turkmenistan +1 USA +380 Ukraine +971 United Arab Emirates +44 United Kingdom +998 Uzbekistan +39 Vatican +58 Venezuela +84 Vietnam + Other