+373 22 005-555 +373 60 133-113

Solicitarea cetățeniei române la prezentarea procurii

Solicitarea cetățeniei române la prezentarea procurii

  Pandemia de coronavirus a afectat diverse probleme de migrație. Datorită închiderii frontierelor teritoriale și a imposibilității de a veni personal pentru a obține un pașaport român, Agenția Națională pentru Cetățenie a declarat că cererile pot fi depuse la prezentarea unei procuri. Aceasta va rezolva parțial problemele apărute în legătură cu pandemia.

  Se menționează faptul, că noua dispoziție nu contravine Legii adoptate nr. 21/1991, ea precizează în mod clar regulile de înregistrare a cererilor de cetățenie română.

  Cum are loc depunerea documentelor și a procurii

  Cererea se întocmește conform modelului standard aprobat. Solicitantul poate depune o cerere în timpul programului de lucru al autorității competente. Pentru aceasta, este mai bine să clarificați mai întâi timpul de lucru cu cetățenii.

  Vă rugăm să rețineți că cererea este întocmită în mod special de o persoană care are tot dreptul la astfel de acțiuni individuale și nu de către solicitant. Drept urmare, se eliberează o procură corespunzătoare.

  Condiții pentru depunerea cererii prin procură

  Există anumite condiții pentru ca un solicitant să utilizeze opțiunea de depunere a cererii prin procură:

  1. În țara solicitantului a fost declarată starea de urgență.
  2. Reprezentanța română a anunțat suspendarea activității sale.

  Dacă circumstanțele de mai sus nu sunt prezente, atunci solicitantul întocmește o declarație specială de responsabilitate personală. Acest document necesită legalizare obligatorie și o traducere corespunzătoare. Declarația confirmă faptul că situația actuală din țară împiedică depunerea unei cereri la consulatul sau misiunea diplomatică a României în statul de reședință al solicitantului. Dacă se declară o stare de urgență în țara solicitantului, atunci este necesar să se refere la aceasta.

  O decizie de răspuns la depunerea cererii prin procură este trimisă la adresa persoanei autorizate. În cerere se indică neapărat adresa reprezentantului autorizat. În scrisoare este menționată ora și data când reprezentantul trebuie să se prezinte la Agenția Națională pentru a înregistra cererea. Personalul Agenției poate respinge cererea unei persoane dacă nu este îndeplinită oricare dintre condițiile cererii.

  După cum se indică în comunicatul de presă, primirea persoanelor împuternicite se efectuează la instanță în zilele de marți și joi de la 8.30 la 12.30. Vă rugăm să rețineți că timpul pentru primirea persoanelor împuternicite este limitat.

  Cererea nu este înregistrată dacă persoana împuternicită nu are consimțământul și permisiunea scrisă a solicitantului sau depune documentul într-o altă zi, nu în zilele de primire.

  Agenția noastră propune perfectarea unei procuri pentru un avocat calificat care vă va ajuta să depuneți documente pentru înregistrare. O persoană autorizată se va prezenta în locul dvs. la Agenția Națională și va depune cererea de acordare a cetățeniei române. Dacă dintr-un anumit motiv nu o puteți face personal, solicitați ajutor de la avocați calificați.

  Vă vom asculta întotdeauna și vom rezolva problema la nivel profesional. După întocmirea unei procuri, avocații noștri sunt pregătiți să vă asiste în procedura de solicitare a pașaportului românesc.

  Consultare prin telefon
  +355 Albania +376 Andorra +54 Argentina +374 Armenia +61 Australia +43 Austria +994 Azerbaijan +375 Belarus +32 Belgium +387 Bosnia and Herzegovina +55 Brazil +359 Bulgaria +855 Cambodia +1 Canada +56 Chile +86 China +385 Croatia +53 Cuba +357 Cyprus +420 Czech Republic +45 Denmark +593 Ecuador +20 Egypt +372 Estonia +358 Finland +33 France +995 Georgia +49 Germany +30 Greece +852 Hong Kong +36 Hungary +354 Iceland +91 India +62 Indonesia +98 Iran +964 Iraq +353 Ireland +972 Israel +39 Italy +81 Japan +962 Jordan +7 Kazakhstan +996 Kyrgyzstan +371 Latvia +423 Liechtenstein +370 Lithuania +352 Luxembourg +60 Malaysia +356 Malta +373 Moldova +377 Monaco +976 Mongolia +382 Montenegro +212 Morocco +31 Netherlands +64 New Zealand +47 Norway +92 Pakistan +48 Poland +351 Portugal +974 Qatar +82 Republic of Korea +389 Republic of North Macedonia +40 Romania +7 Russian Federation +378 San Marino +381 Serbia +65 Singapore +421 Slovakia +386 Slovenia +34 Spain +94 Sri Lanka +46 Sweden +41 Switzerland +886 Taiwan +992 Tajikistan +66 Thailand +216 Tunisia +90 Turkey +993 Turkmenistan +1 USA +380 Ukraine +971 United Arab Emirates +44 United Kingdom +998 Uzbekistan +39 Vatican +58 Venezuela +84 Vietnam + Other