+373 22 005-555

Agenția Națională pentru Cetățenie a adoptat un set de măsuri organizatorice care vizează optimizarea activității de înregistrare a cererilor pentru obținerea cetățeniei române, sarcina principală a introducerii acestor modificări în funcționarea serviciului este debirocratizare acestui proces. Acum, pentru a obține sau redobândi cetățenia română, este necesar un pachet mai mic de documente, care accelerează procedura de la momentul depunerii tuturor cererilor necesare până la decizia finală a acestora de către autoritatea relevantă.

Astfel de acte juridice precum cele prezentate în art. 8 alineatul (1), art. 10 și 11 din Legea nr. 21 din 1991, care reglementează raporturile juridice publice în domeniul obținerii cetățeniei române și aspecte conexe, nu mai includ cerințe pentru certificarea obligatorie de către un notar sau misiuni diplomatice a următoarelor declarații:

  1. declarație de confirmare a responsabilității personale, care implică confirmarea documentară a exprimării intenției de a obține / redobândi cetățenia română cu reședința ulterioară în altă țară sau în România;
  2. declarație cu informații despre dacă subiectul a solicitat obținerea / redobândirea statutului de cetățean român mai devreme și despre motivele respingerii acestuia în vremurile anterioare;
  3. declarație care să indice dacă solicitantul a încălcat sau a încercat să încalce prevederile legilor și reglementărilor de securitate legală și națională.

Astfel, o persoană poate trimite cererile enumerate în orice formă și fără certificare. Acest format de mucă a autorităților relevante cu documentația depusă pentru obținerea cetățeniei române sau redobândirea statutului de cetățean al acestei țări pentru o persoană, va face procesul de promovare a acestei proceduri mai simplificat și mai eficient.

De asemenea, începând cu 16 august 2021, modificările la art. 9, alin.5, 6 și art. 10, alin. 5 și 11 din Legea nr. 21 din 1991, sunt următoarele: pentru a obține cetățenia română, minorii nu mai trebuie să certifice la notar sau misiuni diplomatice o declarație că părinții / tutorii nu au făcut o cerere pentru transcrierea certificatului de naștere al minorului către autoritățile de stat competente.

Pentru a atinge eficacitatea măsurilor de optimizare și debirocratizare a procesului de obținere / redobândire a cetățeniei române, există două modalități de depunere a cererilor de mai sus: prin formulare speciale de pe site-ul Oficiului Național pentru Cetățenie sau în scris la misiuni și oficii consulare. Începând cu 16 august 2021, aceste documente pot fi depuse fără certificare prealabilă pe baza responsabilității solicitantului și trebuie să fie luate în considerare de către angajații organului de stat relevant într-o manieră generală și atașate materialelor dosarului de cetățenie. Faptul de a întocmi aceste declarații într-o formă arbitrară nu ar trebui să afecteze adoptarea deciziei finale la cererea unei persoane de a obține /redobândi statutul de cetățean al României.

Articolul a fost util?
4.9
Evaluări totale: 347.
Evaluarea dvs.: .
Documente.md
Lasă o solicitare
Sending...