+373 22 005-555

Înregistrarea cetățeniei române este un proces complex și îndelungat care necesită colectarea și pregătirea unor pachete mari de documente. Procedura este oarecum mai ușoară pentru străinii cu rădăcini românești, dar și în acest caz se solicită prezentarea documentelor din arhivă. Este nevoie de timp și efort.

Asistența în obținerea cetățeniei române este asigurată de companii specializate care ajută la obținerea și colectarea tuturor documentelor necesare. Intermedierea unei companii cu experiență facilitează munca solicitantului și îi reduce costurile de timp.

Modalități de redobândire a cetățeniei române

Există 2 modalități de a redobândi cetățenia română. Acestea sunt:

 • repatrierea (restabilirea cetăţeniei persoanelor care, din motive independente, au fost lipsite de ea;
 • naturalizarea.

Repatrierea vă permite să obțineți cetățenia română într-un timp rapid. Pentru a face acest lucru, cetățeanul străin trebuie să demonstreze că deține rădăcini românești, adică străbunicul (străbunica), bunicul (bunica), tatăl sau mama s-au născut în România. În cazul în care se constată documentele justificative relevante, cetățeanului străin i se va acorda cetățenia acestui stat fără rezidența obligatorie pe teritoriul său, înregistrarea statutului de rezidență temporară și permanentă în stat sau promovarea unui examen de cunoaștere a limbii.

Naturalizarea ca modalitate de dobândire a cetăţeniei presupune că un cetățean străin deține temeiuri care îi permit să locuiască legal pe teritoriul acestei ţări (să activeze în domeniul afacerilor, să studieze la o universitate, să primească tratament și să se căsătorească cu un rezident al României). În acest caz, procesul durează 8-10 ani.

Repatrierea în România: esența procedurii și costul

Programul de repatriere în România a fost lansat în anul 1991, după adoptarea legii cetăţeniei. Esența acestuia este de a facilita redobândirea cetățeniei pentru persoanele care anterior au avut cetățenia română, dar, din cauza unor circumstanțe independente, au pierdut-o. Persoanele născute pe teritoriul României în limitele acesteia în perioada 1918-1940 (și anume, până la 28 iunie 1940), precum și descendenții acestora până la a treia generație, au dreptul la o procedură accelerată. Nu au nevoie să treacă printr-un proces de naturalizare complet cu integrare deplină în societatea românească.

Cerințe pentru acești solicitanți:

 • vârsta minimă de 18 ani;
 • fără antecedente penale în țara actuală, precum și în țările UE;
 • atitudine pozitivă față de România, tradițiile și legile ei.

Copiii minori pot dobândi cetățenia română numai dacă unul sau ambii părinți dobândesc cetățenia.

Pentru a restabili cetățenia română, veți avea nevoie de:

 • a găsi și pregăti documente care să ateste că aveți rădăcini românești (certificatele de naștere ale strămoșilor cu indicare de loc și dată, certificate de căsătorie sau deces);
 • a depune pachetul de documente pregătit la Agenția Națională pentru Cetățenie din subordinea Ministerului Justiției la București sau la Consulatul României din țara de reședință actuală;
 • a aștepta cazul să fie luat spre analiză (procesul durează aproximativ 2-3 ani, deși legea spune 5 luni);
 • depuneți un jurământ de credință față de România.

După depunerea jurământului, solicitantului i se eliberează o adeverință specială, în baza căreia se poat obține acte de identitate românești interne.

Înregistrarea documentelor interne durează aproximativ 2-4 luni.

Contactarea firmelor specializate care ajută la pregătirea și depunerea documentelor, precum și însoțirea solicitantului pentru redobândirea cetățeniei române la fiecare etapă, facilitează procedura. Costul serviciilor de intermediar startează de la 300 de euro și variază în funcție de dificultățile care apar la căutarea rădăcinilor românești, precum și de diverse întârzieri birocratice. Avocații companiilor de acest profil prestează următoarele servicii:

 • colectarea, recuperarea prin arhivele statului, întocmirea și traducerea în limba de stat a documentelor necesare pentru depunerea la Ministerul Justiției;
 • asistență la depunerea dosarului (însoțit de un avocat român);
 • asistența în pregătirea depunerii jurământului, al carui text este dat în limba română (la pronunțarea unui astfel de text, solicitantul demonstrează cunoașterea limbii la un nivel suficient);
 • urmărirea ieșirii ordinului.

În plus, intermediarii pot furniza astfel de servicii:

 • programare pentru depunerea documentelor (circa 50 euro);
 • asistență în obținerea certificatului de naștere cu prezența personală (circa 200-500 euro);
 • reprezentarea intereselor în instanță de pe teritoriul României în cazul refuzului de a obține cetățenia;
 • asistență în obținerea pașaportului românesc (aproximativ 200 — 500 euro).

Cooperarea cu compania care asistă la redobândirea cetățeniei române este susținută de un contract juridic care garantează legalitatea acțiunilor sale și confidențialitatea datelor clienților. Costul exact al serviciilor trebuie verificat cu reprezentantul.

Care este esența naturalizării și cât costă obținerea cetățeniei în acest mod

Străinilor care nu au rădăcini românești li se oferă opțiunea de a obține cetățenia prin procedura de naturalizare. Acesta este un proces pas cu pas și de durată, în timpul căruia solicitantul trebuie să confirme că îndeplinește criteriile stabilite.

În acest caz, puteți depune documente după 5 sau 8 ani (în funcție de motive) de rezidență legală în România. Examinarea cazului pentru acordarea cetățeniei durează aproximativ un an.

Condițiile pentru acordarea cetățeniei Române, care se propun solicitantului:

 • vârsta de la 18 ani;
 • rezidență permanentă pe teritoriul statului timp de 8 ani în temeiul legal (pentru cei căsătoriți cu un cetățean al României este suficient să locuiască aici 5 ani);
 • atitudine pozitivă față de stat, cultura acestuia, sistemul de valori;
 • disponibilitatea dovezilor privind originea legală a fondurilor pentru un trai decent în stat și valoarea lor suficientă;
 • cunoaștere suficientă a limbii de stat;
 • fără antecedente penale în țara de origine și în România.

Cum începe procedura de naturalizare?

În primul rând, trebuie să deschideți o viză de tip D. Înregistrarea acesteia costă aproximativ 70 de euro. Viza oferă dreptul de ședere permanentă în țară timp de 90 de zile și se prelungește în continuare. Pe baza unei astfel de vize, puteți solicita un permis de ședere.

Obținerea permisului de ședere este parte integrantă a procesului de naturalizare în România pentru străini. Permisul de ședere este valabil 5 ani dacă o persoană cu cetățenie străină a indicat ca scop de ședere realizarea activității de muncă, educație sau tratament. Pentru membrii de familiei unui cetățean român, permisul de ședere este valabil 10 ani. Pentru a obține un astfel de statut în România, trebuie să aveți unul dintre următoarele motive:

 • a activa în domeniul afacerilor sau investițiilor;
 • angajare într-o firmă a acestui stat;
 • căsătorie cu un rezident al României;
 • studii în instituții de invățământ superior.

După expirarea permisului de ședere, trebuie să depuneți o cerere de prelungire a acestuia sau de ședere permanentă. Acest statut este valabil timp de 10 ani. Prezența acestuia vă permite să solicitați cetățenia României. Cererea corespunzătoare se depune la departamentul Ministerului Justiției. În plus, aveți nevoie de:

 • certificate de naștere (al solicitantului, soțului/soției și copiilor minori) și de căsătorie;
 • confirmarea legalității rezidenței solicitantului în România în ultimii 8 ani (sau 5 ani pentru străinii care s-au căsătorit cu un rezident al acestei țări), obținută de la o autoritate publică;
 • copie a pașaportului extern;
 • document care confirmă statutul de rezidență permanentă;
 • cazier judiciar;
 • documente care dovedesc că solicitantul are o sursă legitimă de fonduri în sumă suficientă pentru a acoperi costurile de trai în România pentru ultimii 3 ani;
 • documente care atestă domiciliul solicitantului în România (dacă solicitantul nu deține imobile în România, este suficientă o copie a contractului de închiriere legalizat de notar).

Documentele din lista enumerată, eliberate într-o limbă străină, trebuie traduse în limba română, precum și apostilate (apostila este un sigiliu care atestă autenticitatea documentului și confirmă legalitatea primirii acestuia pe teritoriul statului emitent.)

După ce documentul este acceptat de organul de stat pentru examinare, este necesar să așteptați finalizarea acestui proces. Dacă se ia o decizie pozitivă cu privire la cetățenie, solicitantul, ca și în cazul repatrierii, depune jurământul și primește un certificat. Pe baza acestuia se eliberează actele de identitate interne.

Persoanele cu cetățenia Federației Ruse care au devenit cetățeni ai României nu trebuie să-și facă griji: în acest caz, sunt permise două cetățenii simultan, nu este necesar să renunțați la cea anterioară.

Companiile care ajută la formarea pachetului de documente necesar și la pregătirea acestora pentru depunere, precum și însoțirea solicitantul în fiecare etapă, stabilesc costul serviciilor în funcție de câte acte trebuie extrase din arhivă. Pentru a clarifica cât va costa asistența, aveți posibilitate direct de la reprezentantul organizației.

Care sunt beneficiile cetăţeniei române?

Prezența unui pașaport românesc asigură accesul în țările Uniunii Europene. Cetăţenii români beneficiază de următoarele oportunităţi:

 • intrare fără viză în 174 de țări ale lumii;
 • studii la cele mai bune universități europene în condiții accesibile;
 • obținerea unei asigurări de sănătate la un preț accesibil, acoperind cheltuieli de până la 60.000 euro;
 • angajare legală în orice țară a Uniunii Europene;
 • posibilitatea de rezidență nelimitată în țările UE.

Ce servicii sunt oferite de specialiștii companiilor pentru asistență în obținerea cetățeniei?

Atunci când contactați specialiștii organizațiilor intermediare, puteți conta pe furnizarea următoarelor servicii:

 • consultarea și analiza documentelor de care dispune solicitantul pentru obținerea sau redobândirea cetățeniei române;
 • asistență la restaurarea documentelor care confirmă existența unor temeiuri pentru obținerea cetățeniei române;
 • traducerea setului de documente pentru cetățenie și legalizarea notarială a acestora;
 • programarea pentru depunerea pachetului de documente la organul de stat;
 • sprijin juridic pe toată perioada de obținere a cetățeniei;
 • notificarea despre apariția ordinului în dosarul solicitantului cetăţeniei în ordin;
 • asistență în pregătirea depunerii jurământului de credință față de stat.

Cooperând cu o firmă intermediară din Republica Moldova sau România, puteți conta pe confidențialitate deplină și termeni scurți pentru prelucrarea documentelor.

Pot autorităţile române să refuze acordarea cetăţeniei?

Da, se poate întâmpla la orice etapă. La depunerea unui pachet de documente, refuzul poate fi legat de:

 • prezentarea documentelor nevalabile sau falsificate pentru obținerea cetățeniei române;
 • cunoașterea insuficientă a limbii române;
 • încălcări ale legii în timpul șederii pe teritoriul României.

Un alt motiv de refuz este depunerea nereușită a jurământului. Acest lucru trebuie făcut în limba română. Dacă solicitantul nu poate pronunța textul, aceasta indică faptul că nu a învățat limba statului nici măcar la nivel conversațional.

Atunci când contactați o companie specializată din Republica Moldova sau România, care ajută la dobândirea cetățeniei române, puteți reduce riscul de refuz la zero. Toate documentele sunt verificate cu atenție pentru conformitate.

Înainte de procedura de depunere a jurământului, consultanții efectuează lucrări pregătitoare pentru ca aceasta să decurgă fără probleme.

Articolul a fost util?
5.0
Evaluări totale: 469.
Evaluarea dvs.: .
Documente.md
Lasă o solicitare
Sending...