+373 22 005-555 +373 60 133-113

Transcrierea documentelor în registrul de stare civilă român

Transcrierea documentelor în registrul de stare civilă român

Următorul pas după depunerea Jurământului și obținerea dovezii de cetățenie este înregistrarea certificatului de naștere în Registrul de Stare Civilă din România, proces în urma căruia solicitantului i se atribuie un cod personal (CNP). Procedura de transcriere este necesară și pentru certificatul de căsătorie (dacă există).

CNP — un cod unic personal, din 13 cifre, care este introdus în baza de date a Ministerului Afacerilor Interne al României. În baza acestui cod se pot afla informații despre cetățeanii români, informații precum data nașterii, sexul, domiciliul. Acest număr de identificare va fi înscris pe certificatul de naștere și nu va suferi schimbări pe parcurs.

Conform legislației române, cererea pentru transcrierea certificatului de naștere trebuie înregistrată în maxim 90 de zile de la depunerea Jurământului. Ulterior, în baza acestui act se va obține un certificat de căsătorie/divorț, un buletin și/sau un pașaport românesc.

În linii generale, dacă ați redobândit cetățenia română, trebuie să transcrieți: certificatul de naștere, de căsătorie/de divorț, certificatul de naștere al copiilor, (adică documente de starea civilă eliberate de autoritățile din Moldova, Rusia, Israel, Ucraina, etc.) în documente românești.

Transcriire certificatului de naștere român

Procedura de perfectare

Pentru transcriirea unui certificat de naștere este nevoie să depuneți, personal, pachetul de documente solicitat sau puteți apela la asistența unui intermediar, printr-o procură.

Depunerea documentelor în România se efectuează în orice oficiu de stare civilă sau în Consulatele române.

Unde și cum să vă înscrieți pentru depunerea pachetului de documente?

Pentru persoanele care decid să solicite serviciul la Consulat este necesar de înaintat o cerere pe site-ul econsulat.ro.

În cazul obținerii certificatelor pentru membrii familiei, se creează cereri separate, pentru fiecare persoană în parte și se formează câte un dosar individual.

După primirea unui astfel de act, în România, de exemplu, la București, cetățenii Ucrainei sau Moldovei se pot înscrie la documente doar prin programare online pe site-ul Serviciului de Stare Civilă. Cetățenii din alte țări, inclusiv Rusia, au o zi separată pentru primirea documentelor.

În cazul depunerii personale, la Consulat sau în România, reprezentanții instituției vor vorbi doar în limba română cu dumneavoastră. Toate întrebările, clarificările și recomandările privind documentele vor fi enunțate DOAR în limba de stat a poporului român.

Înregistrarea online pentru un certificat de naștere românesc

În România, nu există o “rând viu” pentru ridicarea documentelor menționate anterior. Vă puteți înregistra online doar pe platforma econsulat.ro dacă documentele sunt depuse la consulatul României sau pe site-ul primăriilor orașelor românești, respectiv la oficiul registrului.

Trebuie să cunoașteți unde este mai avantajos să înregistrați și să perfectați actele. În multe localități documentele sunt eliberate în 2 luni, dar există orașe în care acest proces durează și până la 6 luni. Întârzierile sunt cauzate de numărul mare de solicitări și lipsa de cadre umane, din acest motiv există cazuri în care nu se pot face programări timp de 3-4 luni.

Managerii companiei noastre vă pot ajuta cu înregistrarea online și cu furnizarea de informații corecte, privind înregistrarea în cel mai scurt timp.

Termenii și costul certificatului de naștere românesc

Cât durează transcrierea unui certificat de naștere românesc?

Termenul limită pentru primirea documentului depinde de locul de depunere (un birou specific din România sau consulatul țării în care aveți domiciliul).

Prin lege, un certificat de naștere se eliberează în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii. În practică, însă, data eliberării este diferită. Dacă cererea a fost depusă la Consulat, atunci perioada de așteptare poate fi de până la 6 luni.

Cel mai rapid se eliberează certificatele a căror cerere a fost depusă direct în România. Totuși, și în acest caz, termenul va depinde de orașul în care s-a depus solicitarea, de exemplu, la București, termenul real de primire este de 2 luni. Dacă înregistrarea se efectuează în alte orașe din România, atunci termenele depășesc 3-6 luni.

Dacă se furnizează dovezi documentare (tratament pe teritoriul UE, educația copiilor etc.), este posibilă primirea documentului în mai puțin de 30 de zile. Fiecare caz este analizat și rezolvat individual și specific de către de avocații noștri.

Prin intermediul Consulatului, mai întâi, se perfectează certificatul de naștere, apoi certificatul de căsătorie și, în final, se poate solicita și certificatul de naștere al copilului.

Mai mult decât atât, de fiecare dată trebuie să vă înscrieți online și să fiți prezent la depunerea documentelor, ceea ce reprezintă o pierdere inutilă de timp și de resurse financiare.

În București, o cerere din partea unei familii este depusă și primită în același timp.

Costul înregistrării depinde de locul de depunere a documentelor și, desigur, de termenii de perfectare.

Dacă aveți nevoie de o mențiune de divorț sau de deces (mențiunea se aplică pe certificatul de naștere românesc sau pe certificatul de căsătorie românesc, dacă exită), atunci alegerea Consulatului pentru perfectare nu este cea mai bună alternativă, deoarece aici procedura poate dura 7-9 luni. La București însă termenul va fi redus în jumătate.

Experții noștri vă vor oferi informațiile corecte despre cum să faceți acest lucru în timp util. Desigur, în dependență de documentele de care dispuneți și de intervalul de timp în care alegeți să primiți certificatul de naștere.

Apelați la un specialist

Documente necesare pentru transcrierea certificatului de naștere românesc

Vorbind despre pregătirea documentelor pentru transcreirea unui certificat de naștere, trebuie menționat faptul că, în funcție de locul de depunere (România sau Consulatul român din țara gazdă), lista documentelor poate fi diferită. Vă recomandăm să consultați specialiștii noștri în legătura cu lista necesară de acte, care poate fi diferită de la caz la caz.

Lista documentelor pentru transcreirea unui certificat de naștere românesc, cerere depusă în România:

Pentru adulți:

 • certificat de naștere;
 • certificat de cetățenie;
 • buletin;
 • pașaport străin;
 • certificat de căsătorie/divorț, dacă este cazul;
 • declarație că nu există niciun alt certificat înregistrat;
 • procura (dacă este executată cu ajutorul avocaților noștri).

Pentru minori

 • certificat naștere copil;
 • certificat de cetatenie copil/parinte;
 • certificat de nastere parinti;
 • certificat de casatorie parinti;
 • mentiune de divort (dupa caz);
 • buletin parinti;
 • pasaport parinti;
 • buletin/pasaport copil (dupa 14 ani);
 • declaratie acord de la copil asistat de parinte (dupa 14 ani);
 • declaratie acord de la parinti;
 • procura de la copil asistat de parinte (dupa 14 ani);

Transcrierea certificatul de căsătorie românesc

Documente necesare pentru transcrierea unui certificat de căsătorie românesc:

 • certificat de căsătorie;
 • certificat de cetățenie titular;
 • certificat de naștere soț/soție;
 • buletin soț/soție;
 • pașaport străin soț/soție;
 • cererea soților (după caz);
 • procura (dacă este emisă cu ajutorul avocaților noștri).

Dacă căsătoria a fost înregistrată după 1 octombrie 2011, va fi necesară o declarație de răspundere matrimonială.

Costul și condițiile de înregistrare a unui certificat de căsătorie depind de locul de aplicare și de momentul primirii documentului.

Trebuie să vă înregistrați online pe platforma econsulat.ro dacă urmează să prezentați documentele la Consulatul României sau pe site-ul primăriilor orașelor românești, respectiv la oficiul de stare civilă.

De reținut că certificatul de transcriirea a căsătoriei în România poate fi obținut numai după primirea unui certificat de naștere românesc.

Dacă ambii soți au buletine românești, o cerere pentru certificatul de căsătorie este emisă strict în localitate de domiciliu a unuia dintre soți. În alt oraș al României, documentele nu vor fi acceptate.

Transcrierea certificat de deces românesc

Cererea trebuie făcută de către unul dintre membrii familiei sau de o altă persoană autorizată.

Documente necesare pentru transcrierea unui certificat de deces român:

 • certificatul original de deces al defunctului (eliberat în Moldova, Rusia, Israel etc);
 • copie a certificatului de căsătorie al decedatului;
 • certificatul de naștere al decedatului;
 • copie a buletinului sau a pașaportului românesc al decedatului;
 • copie a documentelor de stare civilă care atestă legătura de rudenie cu solicitantul;
 • copie a cărții de identitate a solicitantului;
 • declarație către ofițerul de stare civile că documentul nu a fost înregistrat anterior în România.

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate pot solicita certificat de naștere prin procură.

Termenele de înregistrare depind de locul unde este depusă cererea, dar în medie durează 20-30 de zile.

Costul acestui serviciu depinde de locul de depunere a documentelor și de numărul de persoane care vor fi implicate în acest proces.

Important! Atunci când există un certificat de deces românesc, nu este necesar acordul celui de-al doilea părinte pentru a primi un pașaport sau o altă acțiune în România pentru minori.

Informații generale

Documentele care necesită traducere în limba română sunt furnizate cu traducere autentificate de către un notar.

Documentele anumitor țări, de exemplu, Belarus, Rusia, Ucraina sau Kazahstan, necesită legalizare cu apostilă. Certificatul moldovenesc nu are nevoie de apostilă.

Dacă locuiești în Moldova, atunci doar documentele emise de autoritățile moldovenești pot fi reînregistrate la consulatul României. Dacă aveți documente emise în Rusia, dar vă aflați în Moldova, atunci documentele de la Consulat nu vor fi acceptate. În acest caz, este necesară perfectarea documentelor numai în România.

Dacă ați primit refuz în privința unui act de naștere sau de căsătorie, atunci vi se va elibera un document oficial în formă scrisă în care sunt menționate motivele refuzului. După remedierea problemei, documentele sunt depuse din nou.

Dacă ați primit un document cu o eroare, trebuie să anexați documentele necesare pentru a corecta eroarea și a solicita corectarea. De obicei, această procedură durează 10-20 de zile.

Documentele laminate nu sunt acceptate. Dacă dispuneți doar de acest tip de acte, trebuie să obțineți duplicate.

Experții noștri oferă asistență în perfectarea corectă a documentelor pentru toate etapele obținerii cetățeniei românei. Veți avea nevoie de o traducere competentă a documentelor, certificarea copiilor, obținerea documentelor prin procură, precum și instrucțiunilor corecte referitoare la instituții, acte, orașe unde puteți aplica cereri, etc. Specialiștii noștri vă vor ajuta să rezolvați toate aceste întrebări, asumându-și majoritatea eventualelor probleme.

Vom verifica autenticitatea documentelor, vă vom ajuta să le întocmiți corect și vom asigura primirea documentelor, indiferent de țara în care domiciliați.

Consultare prin telefon